Tổ Hợp Chập K Của N C++


có cách nào tính tổ hợp chập k của n phần tử mà không sử dụng hàm, không sử dụng truy hồi và đệ quy không nhỉ? Chỉ dùng mỗi vòng lập for. Nếu có cho em xin gợi ý ạ :((

Bạn đang xem: Tổ hợp chập k của n c++

Chơi ăn gian thôi.

*

long combinatoric(int n, int k) { long cn = 1; // n! long ck = 1; // k! long cnk = 1; // (n-k)! for (int i = 2; i

để ý:n sẽ chia hết cho 1n(n-1) sẽ chia hết cho 2 (2 số liên tiếp sẽ có 1 số chẵn)n(n-1)(n-2) sẽ chia hết cho 6 (3 số liên tiếp sẽ có ít nhất 1 số chẵn và 1 số chia hết cho 3)v.v…

vậy xài 1 vòng for chạy là được :V

int result = 1;for (int i = n, j = 1; j

Xem thêm: Cách Gộp Phân Vùng Ổ Cứng Không Mất Dữ Liệu ? Cách Gộp Ổ Cứng Không Mất Dữ Liệu

khó hiểu quá ạ

*

\frac{\color{red}13!}{\color{green}5!\color{blue}8!} = \frac{\color{red}\cancel{1} \cdot \cancel{2} \cdot \cancel{3} \cdot … \cdot \cancel{8} \cdot 9 \cdot … \cdot 12 \cdot 13}{\color{green}1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot \color{blue}\cancel{1} \cdot \cancel{2} \cdot \cancel{3} \cdot … \cdot \cancel{8}} = \frac{\color{red}9 \cdot 10 \cdot 11 \cdot 12 \cdot 13}{\color{green}1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}
latex

\frac{\color{red}13!}{\color{green}5!\color{blue}8!} = \frac{\color{red}\cancel{1} \cdot \cancel{2} \cdot \cancel{3} \cdot … \cdot \cancel{8} \cdot 9 \cdot … \cdot 12 \cdot 13}{\color{green}1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot \color{blue}\cancel{1} \cdot \cancel{2} \cdot \cancel{3} \cdot … \cdot \cancel{8}} = \frac{\color{red}9 \cdot 10 \cdot 11 \cdot 12 \cdot 13}{\color{green}1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}

tổng quát lại thì được như cái hình trên:

Tham Khảo Thêm:  Tóm Tắt Số Phận Con Người Của Sô Lô Khốp, Tóm Tắt Tác Phẩm Số Phận Con Người

latex

\frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n(n-1)(n-2)…(n-k+1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot … \cdot k}

ở đây chạy ngược từ n về n-k+1 nhưng chạy từ n-k+1 lên n cũng được :V

rồi em quan sát:9 chia hết cho 1(9)x10 chia hết cho (1)x2(9×10)x11 chia hết cho (1×2)x3(9x10x11)x12 chia hết cho (1x2x3)x4(9x10x11x12)x13 chia hết cho (1x2x3x4)x5vậy là bảo đảm result = result * i / j chia ko bị bớt mất phần nào :V

chứng minh cái này cũng rất, rất dễ :V :V https://math.stackexchange.com/questions/12065/the-product-of-n-consecutive-integers-is-divisible-by-n-factorial Ví dụ tích của a, a+1, a+2, …, a+n-1 sẽ luôn chia hết cho n! vì kết quả phép chia đó chính là tổ hợp chập n của a+n-1 :V là 1 số nguyên:9 chia hết cho 1 vì kết quả đó chính là tổ hợp chập 1 của 9(9)x10 chia hết cho (1)x2 vì kết quả đó chính là tổ hợp chập 2 của 10(9×10)x11 chia hết cho (1×2)x3 vì kết quả đó chính là tổ hợp chập 3 của 11(9x10x11)x12 chia hết cho (1x2x3)x4 vì kết quả đó chính là tổ hợp chập 4 của 12(9x10x11x12)x13 chia hết cho (1x2x3x4)x5 vì kết quả đó chính là tổ hợp chập 5 của 13

vậy là để tính tổ hợp chập 5 của 13 ta cần tính tổ hợp chập 4 của 12, rồi lấy kết quả đó nhân 13, chia 5 (nhân trước chia sau) là ra :V Đệ quy:Source link

Related Posts

Số phận của huyền

Số phận của huyền Source link Tham Khảo Thêm:  Phần Mềm Giấu Số Điện Thoại Ẩn Số Khi Gọi Điện Cho Người Khác

Số phận của khánh

Số phận của khánh Source link Tham Khảo Thêm:  Xem Phim Cuộc Phản Kích Của Số 2 Tập 2, Xem Phim Cuộc Phản Kích Của Số 2

Gia đình là số 1 phần 2

Gia đình là số 1 phần 2 Source link Tham Khảo Thêm:  Top 8 Một Số Phần Mềm Hỗ Trợ Học Tập Hiệu Quả, Top 8 Một…

Công thức tỉ số phần trăm

Công thức tỉ số phần trăm Source link Tham Khảo Thêm:  Cách Tính Phần Trăm Của Một Số, Cách Tính Phần Trăm (%) Dễ, Chính Xác Nhất

Phần mềm lưu trữ hồ sơ bằng excel

Phần mềm lưu trữ hồ sơ bằng excel Source link Tham Khảo Thêm:  Phần Mềm Giấu Số Điện Thoại Ẩn Số Khi Gọi Điện Cho Người Khác

Hồ sơ lửa phần 2 tập 44

Hồ sơ lửa phần 2 tập 44 Source link Tham Khảo Thêm:  Tóm Tắt Số Phận Con Người Của Sô Lô Khốp, Tóm Tắt Tác Phẩm Số…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *