Tính Chất Cơ Bản Của Phép Nhân Phân Số, Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 6


Học sinh biết và vận dụng được quy tắc nhân và chia phân số. Học sinh biết các tính chất cơ bản của phép nhân phân số và biết vận dụng các tính chất đó

*

Xem video bài giảng này ở đây!

1. Quy tắc nhân phân số

– Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau.

Bạn đang xem: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

$\dfrac{a}{b}.\dfrac{c}{d}=\dfrac{a.c}{b.d}$

– Muốn nhân một số nguyên với một phân số (hoặc một phân số với một số nguyên), ta nhân số nguyên với tử của phân số và giữ nguyên mẫu.

$a\dfrac{b}{c}=\dfrac{a.b}{c}.$

Ví dụ:

$\dfrac{3}{5}.\dfrac{-4}{7}=\dfrac{3.(-4)}{5.7}=\dfrac{-12}{35}$

$23.\dfrac{2}{5}=\dfrac{23.2}{5}=\dfrac{46}{5}$

2. Các tính chất cơ bản của phép nhân phân số

• Tính chất giao hoán:

$\dfrac{a}{b}.\dfrac{c}{d}=\dfrac{c}{d}.\dfrac{a}{b}$

• Tính chất kết hợp:

$\left( \dfrac{a}{b}.\dfrac{c}{d} \right).\dfrac{p}{q}=\dfrac{a}{b}.\left( \dfrac{c}{d}.\dfrac{p}{q} \right)$

• Nhân với số 1:

$\dfrac{a}{b}.1=1.\dfrac{a}{b}=\dfrac{a}{b}.$

• Nhân với số 0:

$\dfrac{a}{b}.0=0.\dfrac{a}{b}=0$

• Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:

$\dfrac{a}{b}.\left( \dfrac{c}{d}+\dfrac{p}{q} \right)=\dfrac{a}{b}.\dfrac{c}{d}+\dfrac{a}{b}.\dfrac{p}{q}.$

Nhận xét:

Lũy thừa của một phân số:

$\underbrace{\dfrac{a}{b}.\dfrac{a}{b}…..\dfrac{a}{b}}_{n}=\dfrac{{{a}^{n}}}{{{b}^{n}}}={{(\dfrac{a}{b})}^{n}}$. Với $n ∈ \mathbb{N}$ thừa số

Ví dụ:

• Tính chất giao hoán:

$\dfrac{21}{35}.\dfrac{-3}{2}=\dfrac{-3}{2}.\dfrac{21}{35}=\dfrac{-63}{70}$

• Tính chất kết hợp:

$\left( \dfrac{11}{3}.\dfrac{2}{5} \right).\dfrac{-2}{11}=\dfrac{2}{5}.\left( \dfrac{11}{3}.\dfrac{-2}{11} \right)=\dfrac{2}{5}.\dfrac{-2}{3}=\dfrac{-4}{15}$

• Nhân với số 1:

$\dfrac{152}{296}.1=1.\dfrac{152}{296}=\dfrac{152}{296}.$

• Nhân với số 0:

$\dfrac{-5}{7}.0=0.\dfrac{-5}{7}=0$

• Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:

$\dfrac{6}{7}.\left( \dfrac{-5}{3}+\dfrac{7}{-5} \right) \\ =\dfrac{6}{7}.\dfrac{(-5)}{3}+\dfrac{6}{7}.\dfrac{7}{(-5)} \\=\dfrac{-10}{7}+\dfrac{6}{-5}=\dfrac{-92}{35}$

Lũy thừa của một phân số:

$\dfrac{3}{5}.\dfrac{3}{5}.\dfrac{3}{5}=\dfrac{{{3}^{3}}}{{{5}^{3}}}={{(\dfrac{3}{5})}^{3}}.$

Lưu ý:

Khi thực hiện phép nhân nhiều phân số, ta có thể đổi chỗ hoặc nhóm các phân số để việc tính toán được thuận tiện nhất.

Tham Khảo Thêm:  So Sánh Nguyên Phân Và Giảm Phân Giảm Phân, So Sánh Nguyên Phân Và Giảm Phân

Xem thêm: Tải Game Gta San Andreas Full Crack Cho Pc, Download Gta San Andreas Full Crack

3. Phép chia phân số

a. Số nghịch đảo

Hai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1.

Ví dụ: số nghịch đảo của $\dfrac{-2}{3}$ là $\dfrac{-3}{2}$

b. Phép chia phân số

Muốn chia một phân số hoặc một số nguyên cho một phân số, ta nhân số bị chia với nghịch đảo của số chia.

$\dfrac{a}{b}:\dfrac{c}{d}=\dfrac{a}{b}.\dfrac{d}{c}=\dfrac{ad}{bc}; a:\dfrac{c}{d}=a\cdot \dfrac{d}{c}=\dfrac{ad}{c}(c\ne 0)$

– Nhận xét: Muốn chia một phân số cho một số nguyên (khác 0), ta giữ nguyên tử của phân số và nhân mẫu với số nguyên.

$\dfrac{a}{b}:c=\dfrac{a}{bc}(c\ne 0)$

Ví dụ:

$\dfrac{25}{3}:\dfrac{-5}{2}=\dfrac{25}{3}.\dfrac{-2}{5}=\dfrac{25.(-2)}{3.5}=-\dfrac{10}{3} \\ (-56):\dfrac{-16}{9} =(-56)\cdot \dfrac{-9}{16}=\dfrac{(-56)(-9)}{16}=\dfrac{63}{2}$Source link

Related Posts

Số phận của huyền

Số phận của huyền Source link Tham Khảo Thêm:  Số Trieste Khi Thủy Phân Đều Thu Được Sản Phẩm Gồm Glixerol Axit Ch3Cooh Và Axit C2H5Cooh Là

Số phận của khánh

Số phận của khánh Source link Tham Khảo Thêm:  Phần Mềm Quét Số Điện Thoại Zalo, Phần Mềm Lấy Số Điện Thoại

Gia đình là số 1 phần 2

Gia đình là số 1 phần 2 Source link Tham Khảo Thêm:  Top 10 Đọc Truyện Sở Kiều Truyện Phần 2 Chương 7 Tin Nguong, Đặc Công…

Công thức tỉ số phần trăm

Công thức tỉ số phần trăm Source link Tham Khảo Thêm:  Top 10 Đọc Truyện Sở Kiều Truyện Phần 2 Chương 7 Tin Nguong, Đặc Công Hoàng…

Phần mềm lưu trữ hồ sơ bằng excel

Phần mềm lưu trữ hồ sơ bằng excel Source link Tham Khảo Thêm:  Viết Sơ Đồ Phản Ứng Hóa Học Vô Cơ, Phương Trình Hóa Học Là…

Hồ sơ lửa phần 2 tập 44

Hồ sơ lửa phần 2 tập 44 Source link Tham Khảo Thêm:  Top 10 Đọc Truyện Sở Kiều Truyện Phần 2 Chương 7 Tin Nguong, Đặc Công…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *