Tính Chất Cơ Bản Của Phân Số Lớp 6 Tập 2, Please Wait


Nếu ta nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được một phân số

bằng phân số đã cho :

*

=

*

với m ∈ Z và m ≠ 0.

Bạn đang xem: Tính chất cơ bản của phân số lớp 6

Nếu ta chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân

số bằng phân số đã cho :

*

=

*

với n ∈ ƯC(a,b)

– Từ tính chất cơ bản của phân số, ta có thể viết một phân số bất kì có mẫu âm thành phân số

bằng nó và có mẫu dương.

– Mỗi phân số có vô số phân số bằng nó. Các phân số bằng nhau là các cách viết khác nhau của

cùng một số mà người ta gọi là số hữu tỉ.

B. CÁC DẠNG TOÁN.

Dạng 1. ÁP DỤNG TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ ĐỂ VIẾT CÁC PHÂN SỐ

BẰNG NHAU

Phương pháp giải

Áp dụng tính chất:

*

=

*

với m ∈ Z và m ≠ 0.

*

=

*

với n ∈ ƯC(a,b)

Ví dụ 1. (Bài 11 tr.11 SGK)

Điền số thích hợp vào chỗ trống :

1/4 = …/… ; -3/4 = …/… ; 1 = …/2 = …/-4 = …/6= -8/… = 10/…

Giải

Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với cùng một số nguyên khác 0 ta được phân số bằng mỗi phân số đó. Chẳng hạn: 1/4 = 2/8 ; -3/4 = -6/8 .

Có vô số phân số thỏa mãn đề bài:

a= 2/2 = -4/-4 = 6/6 = -8/-8 = 10/10

Ví dụ 2. (Bài 12 tr.ll SGK)

Tham Khảo Thêm:  Phần Mềm Vẽ Đồ Thị Hàm Số Online, Máy Tính Đồ Thị

Điền số thích hợp vào ô trống:

Giải

Ví dụ 3. (Bài 13 tr 11 SGK)

Các số phút sau đây chiếm bao nhiêu phần của một giờ :

a) 15 phút b) 30 phút c) 45 phút

d) 20 phút e) 40 phút g) 10 phút

h) 5 phút

Giải

a) 15 phút = 15/60 h = (15: 15 )/(60:15) h = 1/4 h;

b) 30 phút = 30/60 h = (30 : 30)/(60:30) h = 1/2 h

Đáp số: c) 3/4 h d) 1/3 h e) 2/3 h g) 1/6 h h) 1/12 h.

Ví dụ 4. Viết năm phân số:

a) Bằng phân số -2/3

b) Bằng phân số 12/60

Giải

Áp dụng tính chất cơ bản của phân số , ta có:

a) -2/3 = -2.2/3.2 = -2.3/3.3 = -2/4/ 3.4 = -2.5/3.5=-2.6/3.6=…

Vậy năm phân số bằng phân số -2/3 có thể là:

-4/6 ; -6/9 ; -8/12 ; -10/15 ; -12/18.

b) 12/60 = 12: 2/60: 2= 12:3 /60: 3 = 12: 4 / 60: 4 = 12: 6/60:6=12:12/60:12=…

Vậy năm phân số bằng phân số 12/60 có thể là:

6/30 ; 4/20 ; 3/15 ; 2/10 ; 1/5.

Dạng 2. TÌM SỐ CHƯA BIẾT TRONG ĐẲNG THỨC CỦA HAI PHÂN SỐ

Phương pháp giải

Áp dụng tính chất cơ bản của phân số để biến đổi hai phân số đã cho thành hai phân số bằng

chúng nhưng có tử (hoặc mẫu) như nhau. Khi đó, mẫu (hoặc tử) của chúng phải bằng nhau, từ đó tìm

được số chưa biết.

Xem thêm: Tổng Hợp Key Cài Đặt (Product Key) Window 7 Mọi Phiên Bản Mới Nhất 2020

Ví dụ 5. Tìm số nguyên x, biết: -5/7 = -30/x .

Giải

-5/7 = -5.6/7.6 = -30/42 . Do đó ta có: -30/42 = -30/x , suy ra x = 42.

Tham Khảo Thêm:  Sổ Hồng Là Gì? Sổ Đỏ Là Gì? Cách Phân Biệt Sổ Hồng Và Sổ Đỏ Phân Biệt Sổ Hồng, Sổ Đỏ, Sổ Trắng, Sổ Xanh

Chú ý: Ta đã biết cách giải dạng toán này bằng cách áp dụng định nghĩa phân số bằng nhau.

Từ -5/7 = -30/x suy ra -5.x = 7. (-30), do đó x = 7. (-30)/-5 = 42.

Ví dụ 6. (Bài 14 trang 11 SGK)

Đố: Ông đang khuyên cháu điều gì ? 

Điền số thích hợp vào ô vuông để có hai phân số bằng nhau. Sau đó, viết các chữ tương ứng với

các số tìm được vào các ô vuông ở hai hàng dưới cùng, em sẽ trả lời được câu hỏi nêu trên.

Giải

Dạng 3. GIẢI THÍCH LÍ DO BẰNG NHAU CỦA CÁC PHÂN SỐ

Phương pháp giải

Để giải thích lí do bằng nhau của các phân số, ta có thể :

– Áp dụng tính chất cơ bản của phân số để “biến” phân số này thành phân số kia hoặc “biến” cả

hai phân số thành một phân số thứ ba.

– Sử dụng định nghĩa phân số bằng nhau (xét tích của tử phân số này với mẫu của phân số kia).

Ví dụ 7. Giải thích tại sao các phân số sau đây bằng nhau :

a) 13/17 = 91/119 b) -60/185 = -12/37 c) 16/36 = 28/63

 Giải

a) 13/17 = 13/7 / 17/7 = 91/119

Vậy : 13/17 = 91/119

b) -60/185 = -60:5/ 185:5 = -12/37

Vậy: -60/185 = -60/185

c) 16/36= 16:4/36:4 = 4/9 (1)

28/63 = 28:7/63:7=4/9 (2)

Từ (1) và (2) suy ra : 16/36 = 28 /63.

Ví dụ 8. Các phân số sau đây có bằng nhau không ? Vì sao ?

a) -12 /15 và 8/-10 1234/12341234 và 5678/ 56785678

Tham Khảo Thêm:  Số 7 Phan Đình Phùng Ngân Hàng Vietinbank, Báo Chí Quân Đội

Giải

a) -12/15 = 8/10 vì (-12).(-10) = 15.8 (= 120).

b) 1234/12341234 = 1234: 1234 /12341234: 1234 = 1/10001 (1)

5678/ 56785678 = 5678: 5678/ 567856785678 = 1/10001 (2)

 Từ (1) và (2) suy ra :

1234/12341234 = 5678/56785678

Luyện tập phần tính chất cơ bản của phân số – Các dạng Toán lớp 6Source link

Related Posts

Số phận của huyền

Số phận của huyền Source link Tham Khảo Thêm:  Sổ Hồng Là Gì? Sổ Đỏ Là Gì? Cách Phân Biệt Sổ Hồng Và Sổ Đỏ Phân Biệt…

Số phận của khánh

Số phận của khánh Source link Tham Khảo Thêm:  1️⃣ 2K Bao Nhiêu Tuổi ? Giải Thích 2K2, 2K3, 2K4, 2K5

Gia đình là số 1 phần 2

Gia đình là số 1 phần 2 Source link Tham Khảo Thêm:  Số Phận Của Hoàng Văn Hoan, Nhận Định Về Hoàng Văn Hoan

Công thức tỉ số phần trăm

Công thức tỉ số phần trăm Source link Tham Khảo Thêm:  Thói Quen Tạo Nên Tính Cách Quyết Định Số Phận, Review Sách Tính Cách Quyết Định…

Phần mềm lưu trữ hồ sơ bằng excel

Phần mềm lưu trữ hồ sơ bằng excel Source link Tham Khảo Thêm:  Con Thuyền Số Phận Vietsub + Thuyết Minh, Con Thuyền Số Phận

Hồ sơ lửa phần 2 tập 44

Hồ sơ lửa phần 2 tập 44 Source link Tham Khảo Thêm:  Sổ Hồng Là Gì? Sổ Đỏ Là Gì? Cách Phân Biệt Sổ Hồng Và Sổ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *