Thành Phần Hồ Sơ Viên Chức Gồm Những Gì, Thủ Tuc Tiếp Nhận, Thuyên Chuyển, Điều Động


Dưới đây là thành phần hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức; mẫu thành phần và cách ghi theo quy định tại Quyết định 06/2007/QĐ-BNV, Quyết định 02/2008/QĐ-BNV và Thông tư 07/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

Bạn đang xem: Thành phần hồ sơ viên chức gồm những gì

*

Mục lục bài viết

I. Hồ sơ viên chức

Đối với viên chức tuyển dụng lần đầu

Hồ sơ gốc bao gồm:

1. Quyển “Lý lịch viên chức”

Quyển “Lý lịch viên chức” phản ánh toàn diện về bản thân, các mối quan hệ gia đình, xã hội của viên chức.

Quyển “Lý lịch viên chức” do viên chức tự kê khai và được đơn vị sử dụng viên chức kiểm tra, xác minh và xác nhận.

Quyển lý lịch viên chức

2. Sơ yếu lý lịch viên chức

Sơ yếu lý lịch do viên chức tự kê khai hoặc do người có trách nhiệm ghi từ quyển “Lý lịch viên chức” và các tài liệu bổ sung khác của viên chức.

Sơ yếu lý lịch viên chức được đơn vị sử dụng viên chức kiểm tra, xác minh và xác nhận.

Mẫu sơ yếu lý lịch viên chức và cách ghi

3. Bản sao có chứng thực giấy khai sinh.

4. Phiếu lý lịch tư pháp của cơ quan có thẩm quyền cấp;

Viên chức khai mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch theo hướng dẫn tại đây.

5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên cấp còn giá trị sử dụng.

Tham Khảo Thêm:  Cách Tính Nhanh Số Đồng Phân Nhanh Nhất, Cách Tính Số Đồng Phân

6. Bản sao chứng thực các loại giấy tờ có liên quan đến trình độ đào tạo, bồi dưỡng của viên chức như: bảng điểm, văn bằng, chứng chỉ về trình độ đào tạo chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng nghiệp vụ do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Xem thêm: Xem Phim Về Nhà Đi Con Vtv Giải Trí Youtube Mới Nhất 2021, Vtv Giải Trí

Trường hợp các văn bằng, chứng chỉ đào tạo do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp ngoài lãnh thổ Việt Nam thì phải được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;

7. Bản sao các quyết định tuyển dụng hoặc xét tuyển, tiếp nhận viên chức có công chứng của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Đối với viên chức đang công tác

1. Hồ sơ gốc như viên chức tuyển dụng lần đầu.

2. Phiếu bổ sung lý lịch viên chức

“Phiếu bổ sung lý lịch viên chức” là tài liệu do viên chức kê khai bổ sung theo định kỳ hàng năm hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý hồ sơ viên chức.

“Phiếu bổ sung lý lịch viên chức” phải được đơn vị sử dụng viên chức kiểm tra, xác minh và xác nhận.

Phiếu bổ sung lý lịch viên chức

3. Bản sao các quyết định về việc xét chuyển, bổ nhiệm, biệt phái, điều động, luân chuyển, thăng hạng, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật của viên chức.

4. Bản tự kiểm điểm, tự nhận xét, đánh giá hàng năm của viên chức có xác nhận của đơn vị sử dụng viên chức; bản nhận xét, đánh giá, phân loại viên chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý viên chức (hàng năm, khi hết nhiệm kỳ, bầu cử hoặc bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, khen thưởng, kỷ luật hoặc sau các đợt công tác, tổng kết học tập);

Tham Khảo Thêm:  Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn, Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 (Tập 1)

5. Bản kê khai tài sản, bản kê khai tài sản bổ sung đối với đối tượng viên chức bắt buộc kê khai tài sản theo quy định của pháp luật;

Mẫu kê khai và hướng dẫn kê khai theo Thông tư 08/2013/TT-TTCP

6. Đơn, thư kèm theo các văn bản thẩm tra, xác minh, biên bản, kết luận của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền về những vấn đề liên quan đến viên chức và gia đình viên chức được phản ánh trong đơn, thư. Không lưu trong thành phần hồ sơ những đơn, thư nặc danh, hoặc đơn, thư chưa được xem xét, kết luận của cơ quan có thẩm quyền;

7. Văn bản khác có liên quan trực tiếp đến quá trình công tác và các quan hệ xã hội của viên chức;

8. Viên chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải bổ sung đầy đủ các tài liệu có liên quan đến việc bổ nhiệm vào hồ sơ viên chức.

II. Hồ sơ cán bộ, công chức

1. Bì hồ sơ cán bộ, công chức

Bì hồ sơ cán bộ, công chức gồm 5 loại có kích thước như sau:

– Mẫu B01 có kích thước: 250 x 340 x 5 mm;

– Mẫu B02 có kích thước: 250 x 340 x 10 mm;

– Mẫu B03 có kích thước: 250 x 340 x 20 mm;

– Mẫu B04 có kích thước: 250 x 340 x 25 mm;

– Mẫu B05 có kích thước: 250 x 340 x 30 mm.

Tham Khảo Thêm:  Một Số Giải Pháp Giúp Học Sinh Lớp 5 Làm Tốt Các Bài Toán Về Tỉ Số Phần Trăm
Bì hồ sơ cán bộ, công chức

2. Quyển lý lịch cán bộ, công chức

Quyển lý lịch cán bộ, công chức Mẫu 01a-BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định 06/2007/QĐ-BNV.

Quyển lý lịch cán bộ, công chức

3. Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức

Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức mẫu 2C-BNV/2008

4. Tiểu sử tóm tắt

Tiểu sử tóm tắt Mẫu 03a-BNV/2007

5. Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức

Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức

6. Bìa kẹp bảng kê thành phần tài liệu trong hồ sơ

7. Phiếu giao nhận hồ sơ cán bộ, công chức

8. Phiếu chuyển hồ sơ cán bộ, công chức

9. Phiếu nghiên cứu hồ sơ cán bộ, công chức

10. Phiếu theo dõi việc sử dụng, khai thác hồ sơ cán bộ, công chức

11. Bìa kẹp nghị quyết, quyết định về nhân sự; Bìa kẹp các nhận xét, đánh giá đơn thư.Source link

Related Posts

Số phận của huyền

Số phận của huyền Source link Tham Khảo Thêm:  Một Số Giải Pháp Giúp Học Sinh Lớp 5 Làm Tốt Các Bài Toán Về Tỉ Số Phần…

Số phận của khánh

Số phận của khánh Source link Tham Khảo Thêm:  Cách Tính Số Phiếu Biểu Quyết Công Ty Cổ Phần, Tỷ Lệ Biểu Quyết Trong Công Ty Cổ…

Gia đình là số 1 phần 2

Gia đình là số 1 phần 2 Source link Tham Khảo Thêm:  Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn, Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 (Tập 1)

Công thức tỉ số phần trăm

Công thức tỉ số phần trăm Source link Tham Khảo Thêm:  Top 6 Phần Mềm Lấy Lá Số Tử Vi Và Bình Giải, Lấy Lá Số Tử…

Phần mềm lưu trữ hồ sơ bằng excel

Phần mềm lưu trữ hồ sơ bằng excel Source link Tham Khảo Thêm:  Một Số Giải Pháp Giúp Học Sinh Lớp 5 Làm Tốt Các Bài Toán…

Hồ sơ lửa phần 2 tập 44

Hồ sơ lửa phần 2 tập 44 Source link Tham Khảo Thêm:  Cách Tính Số Phiếu Biểu Quyết Công Ty Cổ Phần, Tỷ Lệ Biểu Quyết Trong…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *