Số Đồng Phân Của C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Axit? Công Thức Cấu Tạo Của C 4 H 8 O 2 Và Gọi Tên


Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là được tip.edu.vn biên soạn hướng dẫn những bạn viết đông phân của hợp chất hữu cơ có công thức phân từ C4H8O2. Từ đó những bạn học viên biết cách vận dụng viết đồng phân este C4H8O2. Mời những bạn tìm hiểu thêm .

Bạn đang xem: Số đồng phân của c4h8o2

D. 3

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Vậy este là este no, đơn chức, mạch hở Các công thức cấu trúc là : HCOOCH2CH2CH3

HCOOCH ( CH3 ) – CH3 CH3COOCH2CH3 CH3CH2COOCH3 Vậy có toàn bộ 4 đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 .

2. Công thức tính nhanh số đồng phân este đơn chức no

Số đồng phân este đơn chức no CnH2nO2 Số este CnH2nO2 = 2 n – 2 ( n 3. Bài tập vận dụng tương quanCâu 1. Số công thức tạo mạch hở có thể có ứng với công thức phân tử C4H8 là

A. 2 B. 4 C. 3 D. 5 Xem đáp án

Đáp án C

Câu 2. Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C2H4Cl2 là

A. 1 B. 3 C. 2 D. 4 . Xem đáp án

Đáp án C

Câu 3. Có bao nhiêu công thức cấu tạo ứng với công thức phân tử C3H8O?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Xem đáp án

Đáp án C

Câu 4. Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C2H4Cl2 là

A. 1 B. 3 C. 2 D. 4 . Xem đáp án

Đáp án C

Câu 5.

Tham Khảo Thêm:  Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giải Pháp Số Việt Nam, Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Việt Nam

Xem thêm: White Sauce Or Bechamel Sauce Recipe, Okay, What Is Béchamel Sauce, Anyway

 Số công thức cấu tạo mạch hở có thể có ứng với các công thức phân tử C2H4O là

A. 3

B. 2 C. 1 D. 4 . Xem đáp án

Đáp án B

Câu 6. Số công thức tạo mạch hở có thể có ứng với công thức phân tử C4H8 là

A. 3 B. 2 C. 1 D. 4 . Xem đáp án

Đáp án A

CH3 – CH2 – CH = CH2 CH3 – CH = CH – CH3 CH3-C ( CH3 ) = CH2

Câu 7. Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

A. CH2 = CH – CH2 – CH3 B. CH3 – CH – C ( CH3 ) 2 . C. CH3 – CH = CH – CH2 – CH3 D. ( CH3 ) 2 – CH – CH = CH2 Xem đáp án

Đáp án C

Câu 8. Số đồng phân cấu tạo bậc 1 của amin ứng với công thức phân tử C3H9N là:

A. 5 . B. 3 . C. 2 . D. 4 . Xem đáp án

Đáp án C

Các đồng phân amin bậc 1 ứng với công thức phân tử C3H9N là : CH3CH2CH2NH2 ; ( CH3 ) 2CHNH2 => Vậy có 2 CTCT thỏa mãn nhu cầu

Câu 9. Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Xem đáp án

Đáp án A

Các đồng phân este có CTPT C3H6O2 là HCOOCH2CH3 CH3COOCH3

……………………………………Source link

Related Posts

Số phận của huyền

Số phận của huyền Source link Tham Khảo Thêm:  Theo Dõi Phân Trẻ Sơ Sinh Bị Tiêu Chảy Khi Có Những Dấu Hiệu Này

Số phận của khánh

Số phận của khánh Source link Tham Khảo Thêm:  Top Những Phần Mềm Lấy La Số Tử Vi Là Gì? Cách Lấy Lá Số Tử Vi Nhanh

Gia đình là số 1 phần 2

Gia đình là số 1 phần 2 Source link Tham Khảo Thêm:  C7H8 Có Số Đồng Phân Thơm Là ? C7H8 Có Số Đồng Phân Thơm Là

Công thức tỉ số phần trăm

Công thức tỉ số phần trăm Source link Tham Khảo Thêm:  Một Số Giải Pháp Giúp Học Sinh Lớp 5 Làm Tốt Các Bài Toán Về Tỉ…

Phần mềm lưu trữ hồ sơ bằng excel

Phần mềm lưu trữ hồ sơ bằng excel Source link Tham Khảo Thêm:  Một Số Giải Pháp Giúp Học Sinh Lớp 5 Làm Tốt Các Bài Toán…

Hồ sơ lửa phần 2 tập 44

Hồ sơ lửa phần 2 tập 44 Source link Tham Khảo Thêm:  Giải Toán Lớp 4 Bài Tập Về Phân Số Lớp 4, Bài Tập Phân Số

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *