Sơ Đồ Phản Ứng Hóa Học Lớp 8, Hoá Học 8 Bài 13: Phản Ứng Hóa Học


Phản ứng hoá học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác. Để xảy ra phản ứng hoá học, các chất phản ứng phải tiếp xúc với nhau, hoặc cần thêm nhiệt độ cao, áp suất cao hay chất xúc tác. Để nhận biết có phản ứng hoá học xảy ra, dựa vào một số dấu hiệu có chất mới tạo thành mà ta quan sát được như thay đổi màu sắc, tạo kết tủa, khí thoát ra… Cụ thể ta tìm hiểu trong bài giảng sau vềPhản ứng hóa học.

Bạn đang xem: Sơ đồ phản ứng hóa học lớp 8

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1.Định nghĩa

1.2. Diễn biến của phản ứng hóa học

1.3. Khi nào phản ứng hóa học xảy ra?

1.4.Làm thế nào để nhận biết có PƯHH?

1.5. Tổng kết

2. Bài tập minh hoạ

3. Luyện tập Bài 13 Hóa học 8

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài tập SGK và Nâng cao

4. Hỏi đápvề Bài 13 chương 2 Hóa học 8

*

Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác.Chất ban đầu bị biến đổi trong phản ứng gọi là chất tham gia hay chất phản ứng.Chất mới sinh ra trong phản ứng gọi là sản phẩm.Phương trình chữ: Tên các chất phản ứng → Tên các sản phẩmLưu ý:

Dấu “→” đọc là tạo thành (hay sinh ra)

Dấu ” +” phía trước dấu “→” đọc là tác dụng với (hay phản ứng với, hóa hợp với).

Dấu ” +” phía sau dấu “→” đọc là: và

Ví dụ:

(1) Lưu huỳnh + oxi → lưu huỳnh đioxít

(chất tham gia) (sản phẩm )

⇒ Đọc là: Lưu huỳnh tác dụng với Oxi sinh ralưu huỳnh đioxít

(2) Canxicacbonat

*

canxioxit + khí cacbonic

(chất tham gia) (sản phẩm ) (sản phẩm )

⇒ Canxicacbonat sinh racanxioxit và khí cacbonic

(3) Parafin + oxi

*

khí cacbonic + nước

(chất tham gia) (sản phẩm )

⇒ Parafin tác dụng với oxi tạo thành khí cacbonic và nước

Trong phản ứng hóa học, các chất tham gia giảm dần, lượng sản phẩm tăng dần.

1.2. Diễn biến của phản ứng hóa học

*

Hình 1:Sơ đồ tượng trưng cho phản ứng hóa học giữa khí Hidro và khí Oxi tạo thành nước

Trước phản ứng

Trong quá trình phản ứng

Sau phản ứng

Số phân tử

Một phân tử Oxi, hai phân tử Hiđrô.

Không có phân tử nào.

Hai phân tử nước.

Liên kết giữa các nguyên tử

2 nguyên tử H liên kết với nhau, 2 nguyên tử O liên kết với nhau.

Không có sự liên kết giữa các nguyên tử.

2 nguyên tử H liên kết với 1 nguyên tử O.

Số nguyên tử H, số nguyên tử O

4 nguyên tử H, 2 nguyên tử O.

4 nguyên tử H, 2 nguyên tử O.

4 nguyên tử H, 2 nguyên tử O.

Tham Khảo Thêm:  Cách Gõ Phân Số Trong Word 2013, 2016, Cách Viết Phân Số Trong Word

Kết luận:Trong các phản ứng hóa học, chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác.Lưu ý:Nếu có đơn chất kim loại tham gia phản ứng thì sau phản ứng nguyên tử kim loại phải liên kết với nguyên tử của nguyên tố khác.

1.3. Khi nào phản ứng hóa học xảy ra?

Quan sát thí nghiệm sau:

Video 1: Phản ứng giữa kẽm và dung dịch axit clohodric HCl

Muốn phản ứng hóa học xảy ra: Các chất tham gia phản ứng phải tiếp xúc với nhau.

Xem thêm: Adobe Cs6 Full Serial Key List 2017, Adobe Cs6 Full Serial Key

Ví dụ: đường cát dễ tan hơn so với đường phèn. Vì đường cát có diện tích tiếp xúc nhiều hơn đường phèn.

1 số phản ứng hóa học muốn xảy ra phải được đun nóng đến t0 thích hợp.Có những phản ứng muốn xảy ra cần có mặt của chất xúc tác.

Ví dụ: Quá trình chuyển hóa tinh bột sang rượu cần “men”. Men lúc này đóng vai trò là chất xúc tác, giúp phản ứngxảy ra nhanh hơn, nhưng không biến đổi khi phản ứng kết thúc.

1.4. Làm thế nào để nhận biết có phản ứng hóa học xảy ra?

Dựa vào dấu hiệu có chất mới tạo thành, có tính chất khác chất phản ứng để nhận biết có phản ứng hóa học xảy ra hay không.

Dựa vào: màu sắc, trạng thái, tính tan, …

Ví dụ: Đường bị cháy đen, tạo thành Cacbon

Video 2: Axit sunfuric H2SO4tác dụng với đường

Ngoài ra, sự toả nhiệt và phát sáng cũng có thể là dấu hiệu để xảy ra phản ứng hóa học.

1.5. Tổng kết

*

Hình 2:Sơ đồ tư duy bài Phản ứng hóa học

Bài tập minh họa

Bài 1:

Viết phương trình chữ cho phản ứng hóa học sau: Đốt bột nhôm trong không khí, tạo ra nhôm oxit.

Xác định chất tham gia và sản phẩm tạo thành?

Hướng dẫn:

Phương trình chữ của phản ứng:

Nhôm + Khí oxi

*

Nhôm oxit

(Chất tham gia) (Sản phẩm)

Bài 2:

Đánh dấu X vào ô ứng với hiện tượng hoá học hay hiện tượng vật lí. Viết phương trình chữ của phản ứng hoá học ?

Các quá trình

Hiện tượng

Phương trình chữ của phản ứng hoá học

Vật lí Hóa học
Dây sắt cắt nhỏ tán thành đinh sắt X
Đốt bột sắt trong oxi tạo ra oxit sắt từ X

Sắt + oxi

*

Oxit sắt từ

Điện phân nước ta thu được khí hiđro và khí oxi X

Nước (Điện phân) → Khí Hidro +Khí oxi

Bài 3:

Hình dưới đây là sơ đồ tượng trưng cho phản ứng giữa khí Hiđrô H2 và khí Clo Cl2 tạo ra Axítclohiđríc HCl

*

Hãy cho biết.

a) Liên kết giữa những nguyên tử trong phân tử nào bị tách rời?

b) Phân tử nào được tạo ra?

Hướng dẫn:

a) Liên kết giữa những nguyên tử trong phân tử hiđrô và clo bị tách rời.

b) Phân tử axít clohiđric được tạo ra.
Bài 4:

Khi để ngọn lửa đến gần là cồn (rượu etylic) đã bắt cháy?

Biết rằng cồn cháy được là có sự tham gia của khí oxi, tao ra hơi nước và khí cacbonic. Viết phương trình chữ của phản ứng trên.

Hướng dẫn:

Phương trình chữ của phản ứng là:

Rượu etylic + Khí oxi

*

Nước + Khí cacbonic.

3. Luyện tập Bài 13 Hóa học 8

Sau bài học cần nắm:

Kĩ năng quan sát thí nghiệm, hình vẽ hoặc hình ảnh cụ thể, rút ra được nhận xét về phản ứng hoá học, điều kiện và dấu hiệu để nhận biết có phản ứng hoá học xảy raViết được phương trình hoá học bằng chữ để biểu diễn phản ứng hoá họcXác định được chất phản ứng (chất tham gia, chất ban đầu) và sản phẩm

3.1. Trắc nghiệm

Bài kiểm tra Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 13 có phương pháp và lời giải chi tiết giúp các em luyện tập và hiểu bài.

Câu 1:Trong phản ứng hoá học các chất tham gia và các chất sản phẩm đều có cùng:

A.Số nguyên tử của mỗi nguyên tố. B.Số nguyên tố tạo nên chất.C.Số phân tử của mỗi chất. D.Số nguyên tử trong mỗi chất.

Câu 2:

Dấu hiệu nhận biết có phản ứng hóa học xảy ra dựa vào:

A.Có ánh sáng phát ra. B.Có sinh nhiệt.C.Có chất mới tạo thành.D.Có chất không tan trong nước.

Câu 3:

Điều kiện để một phản ứng hóa học xảy ra là:

A.Không thể thiếu chất xúc tác. B.Các chất phản ứng phải tiếp xúc nhau.C.Cần phải được đun nóng D.Cả 3 điều kiện trên

Câu 4-10:Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

3.2. Bài tập SGK và Nâng cao

Các em có thể hệ thống lại nội dung bài học thông qua phần hướng dẫn Giải bài tập Hóa học 8 Bài 13.

Bài tập 1 trang 50 SGK Hóa học 8

Bài tập 2 trang 50 SGK Hóa học 8

Bài tập 3 trang 50 SGK Hóa học 8

Bài tập 4 trang 50 SGK Hóa học 8

Bài tập 5 trang 51 SGK Hóa học 8

Bài tập 6 trang 51 SGK Hóa học 8

Bài tập 13.1 trang 18 SBT Hóa học 8

Bài tập 13.2 trang 18 SBT Hóa học 8

Bài tập 13.3 trang 18 SBT Hóa học 8

Bài tập 13.4 trang 19 SBT Hóa học 8

Bài tập 13.5 trang 19 SBT Hóa học 8

Bài tập 13.6 trang 19 SBT Hóa học 8

Bài tập 13.7 trang 19 SBT Hóa học 8

Bài tập 13.8 trang 19 SBT Hóa học 8

4. Hỏi đáp về Bài 13 chương 2 Hóa học 8

Trong quá trình học tập nếu có bất kì thắc mắc gì, các em hãy để lại lời nhắn ở mụcHỏi đápđể cùng cộng đồng Hóa tienmadaichien.com thảo luận và trả lời nhé.

*

MGID

Bài học cùng chương

Hoá học 8 Bài 12: Sự biến đổi chất
Hoá học 8 Bài 14: Bài thực hành 3
Hoá học 8 Bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng
Hoá học 8 Bài 16: Phương trình hóa học
Hoá học 8 Bài 17: Bài luyện tập 3
ADSENSE
ADMICRO

Bộ đề thi nổi bật

*

ADSENSE
ADMICRO

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 8

Toán 8

Lý thuyết Toán 8

Giải bài tập SGK Toán 8

Trắc nghiệm Toán 8

Đại số 8 Chương 4

Hình học 8 Chương 4

Ngữ văn 8

Lý thuyết Ngữ Văn 8

Soạn văn 8

Soạn văn 8 (ngắn gọn)

Văn mẫu 8

Soạn bài Hịch tướng sĩ

Tiếng Anh 8

Giải bài Tiếng Anh 8

Giải bài Tiếng Anh 8 (Mới)

Trắc nghiệm Tiếng Anh 8

Tiếng Anh 8 mới Unit 11

Unit 14 Lớp 8 Wonders of the world

Vật lý 8

Lý thuyết Vật lý 8

Giải bài tập SGK Vật Lý 8

Trắc nghiệm Vật lý 8

Ôn tập Vật Lý 8 Chương 2

Hoá học 8

Lý thuyết Hóa 8

Giải bài tập SGK Hóa học 8

Trắc nghiệm Hóa 8

Ôn tập Hóa học 8 Chương 5

Sinh học 8

Lý thuyết Sinh 8

Giải bài tập SGK Sinh 8

Trắc nghiệm Sinh 8

Sinh Học 8 Chương 10

Lịch sử 8

Lý thuyết Lịch sử 8

Giải bài tập SGK Lịch sử 8

Trắc nghiệm Lịch sử 8

Lịch Sử 8 Chương 2 Lịch Sử VN

Địa lý 8

Lý thuyết Địa lý 8

Giải bài tập SGK Địa lý 8

Trắc nghiệm Địa lý 8

Địa Lý 8 Địa lý Tự nhiên

GDCD 8

Lý thuyết GDCD 8

Giải bài tập SGK GDCD 8

Trắc nghiệm GDCD 8

GDCD 8 Học kì 2

Công nghệ 8

Lý thuyết Công nghệ 8

Giải bài tập SGK Công nghệ 8

Trắc nghiệm Công nghệ 8

Công nghệ 8 Chương 7

Tin học 8

Lý thuyết Tin học 8

Giải bài tập SGK Tin học 8

Trắc nghiệm Tin học 8

Tin học 8 HK2

Cộng đồng

Hỏi đáp lớp 8

Tư liệu lớp 8

Xem nhiều nhất tuần

Đề thi giữa HK1 lớp 8

Đề thi giữa HK2 lớp 8

Đề thi HK1 lớp 8

Đề thi HK2 lớp 8

5 bài văn mẫu hay về bài thơ Nhớ rừng

Thuế máu

Tiếng Anh Lớp 8 Unit 13

Tiếng Anh Lớp 8 Unit 14

Video Toán Nâng cao lớp 8- HK Hè

Video Toán Nâng cao lớp 8- HK1

Video Toán Nâng cao lớp 8- HK2

Kết nối với chúng tôi

TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 – thứ 7: từ 08h30 – 21h00

tienmadaichien.com.vn

Thỏa thuận sử dụng

Đơn vị chủ quản: Công Ty Cổ Phần Giáo Dục HỌC 247

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Công Hà – Giám đốc Công ty CP Giáo Dục Học 247Source link

Tham Khảo Thêm:  Quan Điểm “ Mỗi Con Người Sinh Ra Đều Có Số Phận Của Mình ” Đúng Hay Sai

Related Posts

Số phận của huyền

Số phận của huyền Source link Tham Khảo Thêm:  Phần Mềm Quản Lý Hồ Sơ Cán Bộ Công Chức, Viên Chức, Tỉnh Hà Tĩnh

Số phận của khánh

Số phận của khánh Source link Tham Khảo Thêm:  Luyện Tập Vận Dụng Kết Hợp Các Thao Tác Lập Luận Phân Tích Và So Sánh

Gia đình là số 1 phần 2

Gia đình là số 1 phần 2 Source link Tham Khảo Thêm:  Tóm Tắt Số Phận Con Người Của Sô Lô Khốp, Tóm Tắt Tác Phẩm Số…

Công thức tỉ số phần trăm

Công thức tỉ số phần trăm Source link Tham Khảo Thêm:  Tập Hợp Các Số Nguyên Tố Nhỏ Hơn 31 Có Số Phần Tử Là ? Tập…

Phần mềm lưu trữ hồ sơ bằng excel

Phần mềm lưu trữ hồ sơ bằng excel Source link Tham Khảo Thêm:  Luyện Tập Vận Dụng Kết Hợp Các Thao Tác Lập Luận Phân Tích Và…

Hồ sơ lửa phần 2 tập 44

Hồ sơ lửa phần 2 tập 44 Source link Tham Khảo Thêm:  Tóm Tắt Số Phận Con Người Của Sô Lô Khốp, Tóm Tắt Tác Phẩm Số…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *