Sách Giải Bài Tập Toán 6 Ôn Tập Cuối Năm Phần Số Học Trang 66, 67, 68


Chương III: Phân Số – Số Học Lớp 6 – Tập 2

Ôn Tập Cuối Năm Phần Số Học

Nội dung ôn tập cuối năm phần số học chương III phân số phần số học lớp 6 tập 2. Giúp các bạn hệ thống toàn bộ kiến thức số học chương I, II, III. Ôn lại cách làm các dạng bài toán trong N. Ôn lại các dạng bài toán trong Z.

Bạn đang xem: Toán 6 ôn tập cuối năm phần số học

Câu Hỏi Ôn Tập

Liệt kê định nghĩa, điều kiện một số trường hợp, phát biểu các dấu hiệu và đưa ra ví dụ minh họa giúp các bạn nắm bắt kiến thức một cách tốt hơn.

Bài Tập 1 Trang 65 SGK Số Học Lớp 6 – Tập 2

a. Đọc các kí hiệu:

∈ ∉ ⊂ ∅ ∩

b. Cho ví dụ sử dụng các kí hiệu trên.

Bài Tập 2 Trang 65 SGK Số Học Lớp 6 – Tập 2

Viết các công thức về lũy thừa với số mũ tự nhiên. Cho ví dụ.

Bài Tập 3 Trang 65 SGK Số Học Lớp 6 – Tập 2

So sánh tính chất cơ bản của phép cộng và phép nhân số tự nhiên, số nguyên, phân số.

Bài Tập 4 Trang 66 SGK Số Học Lớp 6 – Tập 2

Với điều kiện nào thì hiệu của hai số tự nhiên cũng là số tự nhiên? Hiệu của hai số nguyên cũng là số nguyên. Cho ví dụ.

Bài Tập 5 Trang 66 SGK Số Học Lớp 6 – Tập 2

Với điều kiện nào thì thương của hai số tự nhiên cũng là số tự nhiên? Thương của hai phân số cũng là phân số. Cho ví dụ.

Bài Tập 6 Trang 66 SGK Số Học Lớp 6 – Tập 2

Phát biểu ba bài toán cơ bản về phân số. Cho ví dụ minh họa.

Bài Tập 7 Trang 66 SGK Số Học Lớp 6 – Tập 2

Phát biểu các dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9.

Tham Khảo Thêm:  Tổ Hợp Chập K Của N C++

Những số như thế nào thì chia hết cho cả 2 và 5. Cho ví dụ.

Những số như thế nào thì chia hết cho cá 2, 3, 5 và 9. Cho ví dụ.

Bài Tập 8 Trang 66 SGK Số Học Lớp 6 – Tập 2

Trong định nghĩa số nguyên tố và hợp số, có điểm nào giống nhau, điểm nào khác nhau? Tích của hai số nguyên tố là một số nguyên tố hay hợp số?

Bài Tập 9 Trang 66 SGK Số Học Lớp 6 – Tập 2

Hãy điền các từ thích hợp vào chỗ ( … ) trong bảng so sánh bằng cách tìm ƯCLN và BCNN của hai hay nhiều số.

Bài Tập

Giải một số dạng bài tập, so sánh biểu thức vá tính các biểu thức. Từ đó bám sát vào kiến thức, làm tiền đề cho các chương trình học cao hơn.

Bài Tập 168 Trang 66 SGK Số Học Lớp 6 – Tập 2

Điền kí hiệu (∈, ∉, ⊂, ∩) thích hợp vào ô vuông:

\(\)\(\frac{-3}{4}\) … Z; 0 … N; 3,275 … N

N … Z = N; N … Z

Bài Tập 169 Trang 66 SGK Số Học Lớp 6 – Tập 2

Điền vào chỗ trống:

a. Với a, n ∈ N

\(\)\(a^n = \underbrace {a.a.a.\,…\,.a}_{… \, \,thừa \, \, số}\) với ….

Với a ≠ 0 thì \(a^0 = ….\)

b. Với a, m, n ∈ N

\(a^m . a^n = …\)

\(a^m : a^n = …\) với ….

Bài Tập 170 Trang 67 SGK Số Học Lớp 6 – Tập 2

Tìm giao của tập hợp C các số chẵn và tập hợp L các số lẻ.

Bài Tập 171 Trang 67 SGK Số Học Lớp 6 – Tập 2

Tính giá trị các biểu thức sau:

A = 27 + 46 + 79 + 34 + 53;

B = – 377 – (98 – 277)

C = – 1,7.2,3 + 1,7.(- 3,7) – 1,7.3 – 0,17:0,1

\(D = 2\frac{3}{4}.(-0,4) – 1\frac{3}{5}.2,75 + (-1,2):\frac{4}{11}\)

\(E = \frac{(2^3.5.7)(5^2.7^3)}{2.5.7^2}\)

Bài Tập 172 Trang 67 SGK Số Học Lớp 6 – Tập 2

Chia đều 60 chiếc kẹo cho tất cả các học sinh lớp 6C thì còn dư 13 chiếc. Hỏi lớp 6C có bao nhiêu học sinh?

Tham Khảo Thêm:  Nghị Lực Vươn Lên Của Những Mảnh Đời Bất Hạnh Vượt Lên Số Phận Khắc Nghiệt

Bài Tập 173 Trang 67 SGK Số Học Lớp 6 – Tập 2

Một ca nô xuôi một khúc sông hết 3 giờ và ngược khúc sông đó hết 5 giờ. Biết vận tốc dòng nước là 3km/h. Tính độ dài khúc sông đó.

Bài Tập 174 Trang 67 SGK Số Học Lớp 6 – Tập 2

So sánh hai biểu thức A và B biết rằng:

\(\)\(A = \frac{2000}{2001} + \frac{2001}{2002}\)

\(B = \frac{2000 + 2001}{2001 + 2002}\)

Bài Tập 175 Trang 67 SGK Số Học Lớp 6 – Tập 2

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể. Biết rằng để chảy được nửa bể, một mình vòi A phải mất 4 giờ 30 phút còn một mình vòi B chỉ mất 2 giờ 15 phút. Hỏi cả hai vòi cùng chảy vào bể đó thì sau bao lâu bể sẽ đầy?

Bài Tập 176 Trang 67 SGK Số Học Lớp 6 – Tập 2

Tính:

a. \(\)\(1\frac{13}{15}.(0,5)^2.3 + (\frac{8}{15} – 1\frac{19}{60}) : 1\frac{23}{24}\)

b. \(\frac{(\frac{11^2}{200} + 0,415) : 0,01}{\frac{1}{12} – 37,25 + 3\frac{1}{6}}\)

Bài Tập 177 Trang 68 SGK Số Học Lớp 6 – Tập 2

Độ C và độ F.

Ở nước ta và nhiều nước khác nhau, nhiệt độ được tính theo độ C (chữ đầu của Celsius, đọc là Xen-xi-ớt-xơ).

Ở Anh Mỹ và một số nước khác, nhiệt độ được tính theo độ F (chữ đầu của Fahrenheit, đọc là Phe-rơn-hai-tơ). Công thức đổi từ độ C sang độ F là:

\(\)\(F = \frac{9}{5}.C + 32\) (F và C ở đây là số độ F và số độ C tương ứng)

a. Tính xem trong điều kiện bình thường nước sôi ở bao nhiêu độ F?

b. Lập công thức đổi từ độ F sang độ C rồi tính xem \(50^0F\) tương đương bao nhiêu độ C?

c. Ở Bắc Cực có một thời điểm mà nhiệt kế đo độ C và nhiệt kế đo độ F cùng chỉ một số. Tìm số đó.

Bài Tập 178 Trang 68 SGK Số Học Lớp 6 – Tập 2

“Tỉ số vàng”

Tham Khảo Thêm:  Lý Thuyết Tìm Phân Số Của Một Số Lớp 4 Tìm Phân Số Của Một Số

Người cổ Hy Lạp và người cổ Ai Cập đã ý thức được những tỉ số “đẹp” trong các công trình xây dựng. Họ cho rằng hình chữ nhật đẹp là hình chữ nhật có tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng là 1 : 0,618 (các hình chữ nhật: DPLC, APLB, HGLB, … trong hình vẽ). Vì thế, tỉ số này được gọi là “tỉ số vàng” (theo cách gọi của các nhà danh họa và nhà khoa học người Ý nổi tiếng Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi).

*

Khi nghiên cứu kiến trúc của Đền cổ Pác – tê – nông (h.18) ở A – ten (Hy Lạp), người ta nhận xét kích thước của các hình hình học trong đền phần lớn chịu ảnh hưởng của “tỉ số vàng”.

a. Các kích thước của một hình chữ nhật tuân theo “tỉ số vàng”, biết rằng chiều rộng của nó đo được 3,09m. Tính chiều dài của hình chữ nhật đó.

b. Chiều dài của một hình chữ nhật là 4,5 m. Để có “tỉ số vàng” thì chiều rộng của nó phải là bao nhiêu?

c. Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài là 15,4m, chiều rộng là 8m. Khu vườn này có đạt “tỉ số vàng” không?

*

Trên là nội dung ôn tập cuối năm phần số học lớp 6 tập 2. Chia thành 2 phần, phần câu hỏi ôn tập nhắc lại định nghĩa, còn phần bài tập rèn luyện giải một số bài tập liên quan.

Các bạn đang xem Ôn Tập Cuối Năm Phần Số Học – Số Học Lớp 6 Tập 2 thuộc Chương III: Phân Số tại Số Học Lớp 6 Tập 2 môn Toán Học Lớp 6 của tienmadaichien.com. Hãy Nhấn Đăng Ký Nhận Tin Của Website Để Cập Nhật Những Thông Tin Về Học Tập Mới Nhất Nhé.Source link

Related Posts

Số phận của huyền

Số phận của huyền Source link Tham Khảo Thêm:  Tổ Hợp Chập K Của N C++

Số phận của khánh

Số phận của khánh Source link Tham Khảo Thêm:  Phần Mềm Tìm Quy Luật Dãy Số Cách Đều, (24) Cách Tìm Quy Luật Dãy Số Cách Đều

Gia đình là số 1 phần 2

Gia đình là số 1 phần 2 Source link Tham Khảo Thêm:  Phần Mềm Tìm Quy Luật Dãy Số Cách Đều, (24) Cách Tìm Quy Luật Dãy…

Công thức tỉ số phần trăm

Công thức tỉ số phần trăm Source link Tham Khảo Thêm:  Tổng Hợp Các Công Thức Đạo Hàm Phân Số Bậc 2, Cách Tính Nhanh Đạo Hàm

Phần mềm lưu trữ hồ sơ bằng excel

Phần mềm lưu trữ hồ sơ bằng excel Source link Tham Khảo Thêm:  Nghị Lực Vươn Lên Của Những Mảnh Đời Bất Hạnh Vượt Lên Số Phận…

Hồ sơ lửa phần 2 tập 44

Hồ sơ lửa phần 2 tập 44 Source link Tham Khảo Thêm:  Phần Mềm Tìm Quy Luật Dãy Số Cách Đều, (24) Cách Tìm Quy Luật Dãy…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *