Quy Đồng Mẫu Nhiều Phân Số, Quy Đồng Mẫu Của Nhiều Phân Số


Làm thế nào để các phân số có chung một mẫu số? Với bài học này, tienmadaichien.com sẽ giúp các bạn cách quy đồng phân số. Cùng với đó là lời giải chi tiết những bài tập theo chương trình cơ bản. Hi vọng sẽ là nguồn tài liệu tham khảo học tập hữu ích với các bạn học sinh yêu mến!

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

Ôn tập lý thuyếtHướng dẫn giải bài tập sgk

A. Tóm tắt lý thuyết

1. Khái niệm.

Bạn đang xem: Quy đồng mẫu nhiều phân số

Quy đồng mẫu số của nhiều phân số là biến đổi những phân số đó lần lượt thành những phân số bằng chúng nhưng có cùng mẫu số.

2. Quy tắc quy đồng mẫu số 

Muốn quy đồng mẫu số nhiều phân số với mẫu số dương ta làm như sau:

Bước 1: Tìm bội chung của các mẫu (thường là BCNN để làm mẫu chung).

Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu).

Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Kiến thức thú vị

Bài 28: trang 19 sgk Toán 6 tập 2

a) Quy đồng mẫu các phân số sau: \(\frac{-3}{16}; \frac{5}{24};\frac{-21}{56}\).

b) Trong các phân số đã cho, phân số nào chưa tối giản ?

Từ nhận xét đó, ta có thể quy đồng các phân số này như thế nào ?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 29: trang 19 sgk Toán 6 tập 2

Quy đồng mẫu các phân số sau:

a) \(\frac{3}{8}\) và \(\frac{5}{27}\)

b) \(\frac{-2}{9}\) và \(\frac{4}{25}\)

c) \(\frac{1}{15}\) và $-6$

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 30: trang 19 sgk Toán 6 tập 2

Quy đồng mẫu các phân số sau:

a) \(\frac{11}{120}\) và \(\frac{7}{40}\)

b) \(\frac{24}{146}\) và \(\frac{6}{13}\)

c) \(\frac{7}{30},\frac{13}{60},\frac{-9}{40}\)

d) \(\frac{17}{60},\frac{-5}{18},\frac{-64}{90}\)

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 31: trang 19 sgk Toán 6 tập 2

Hai phân số sau đây có bằng nhau không?

a) \(\frac{-5}{14}\) và \(\frac{30}{-84}\)

b) \(\frac{-6}{102}\) và \(\frac{-9}{153}\)

=> Xem hướng dẫn giải
=> Trắc nghiệm Số học 6 bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số

Giải các môn học khác

Giải sách giáo khoa

Giải sgk 6 kết nối tri thức

Giải Toán 6 tập 1 – kết nối tri thức
Giải Toán 6 tập 2 – kết nối tri thức
Soạn Văn 6 tập 1 – kết nối tri thức
Soạn Văn 6 tập 2 – kết nối tri thức
Giải Giải Toán 6 – kết nối tri thức
Soạn Văn 6 – kết nối tri thức
Giải Giải công dân 6 – kết nối tri thức
Giải Giải lịch sử và Địa lí 6 – kết nối tri thức
Giải Giải khoa học tự nhiên 6 – kết nối tri thức
Giải Giải âm nhạc 6 – kết nối tri thức
Giải Giải tin học 6 – kết nối tri thức
Giải Giải công nghệ 6 – kết nối tri thức
Giải Giải tiếng Anh 6 – kết nối tri thức
Giải Giải giáo dục thể chất 6 – kết nối tri thức
Giải Giải hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 – kết nối tri thức
Giải Giải mĩ thuật 6 – kết nối tri thức
Giải tiếng Anh 6 tập 1 – kết nối tri thức
Giải tiếng Anh 6 tập 2 – kết nối tri thức

Giải sgk 6 chân trời sáng tạo

Giải Toán 6 tập 1 – chân trời sáng tạo
Giải Toán 6 tập 2 – chân trời sáng tạo
Soạn Văn 6 tập 1 – chân trời sáng tạo
Soạn Văn 6 tập 2 – chân trời sáng tạo 
Giải toán 6 – chân trời sáng tạo
Soạn Văn 6 – chân trời sáng tạo
Giải Khoa học tự nhiên 6 chân trời sáng tạo 
Giải Giải lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo
Giải Giải âm nhạc chân trời sáng tạo 6
Giải trải nghiệm hướng nghiệp 6 – chân trời sáng tạo
Giải Giải mĩ thuật chân trời sáng tạo 6
Giải Giải giáo dục thể chất 6 – chân trời sáng tạo
Giải Giải công dân 6 – chân trời sáng tạo
Giải Giải công nghệ 6 – chân trời sáng tạo
Giải Giải tiếng Anh 6 – chân trời sáng tạo

Tham Khảo Thêm:  Phần mềm quản lý hồ sơ tài liệu miễn phí

Giải sgk 6 cánh diều 

Giải Toán 6 tập 1 – cánh diều
GiảiToán 6 tập 2 – cánh diều
Soạn Văn 6 tập 1 – cánh diều
Soạn Văn 6 tập 2 – cánh diều
Giải Tiếng Anh 6 tập 1 – cánh diều
Giải Tiếng Anh 6 tập 2 – cánh diều
Giải Công dân 6 – cánh diều
Giải Khoa học tự nhiên 6 – cánh diều
Giải Lịch sử và Địa lý 6 – cánh diều
Giải Công nghệ 6 – cánh diều
Giải Âm nhạc 6 – cánh diều
Giải Tin học 6 – cánh diều
Giải Giáo dục thể chất 6 – cánh diều
Giải toán 6 – cánh diều
Soạn văn 6 – cánh diều
Giải Mĩ thuật 6 – cánh diều
Giải Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 – cánh diều

Giải sách bài tập

Giải SBT 6 cánh diều

Giải SBT ngữ văn 6 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 6 tập 1 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 cánh diều
Giải SBT Toán 6 cánh diều
Giải SBT Toán 6 tập 1 cánh diều
Giải SBT Toán 6 tập 2 cánh diều
Giải SBT Khoa học tự nhiên 6 cánh diều
Giải SBT Lịch sử và địa lí 6 cánh diều
Giải SBT tin học 6 cánh diều
Giải SBT công dân 6 cánh diều
Giải SBT công nghệ 6 cánh diều
Giải SBT tiếng Anh 6 cánh diều
Giải SBT Hoạt động trải nghiệm 6 cánh diều

Giải SBT 6 kết nối tri thức

Giải SBT ngữ văn 6 kết nối tri thức
Giải SBT ngữ văn 6 tập 1 kết nối tri thức
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 kết nối tri thức
Giải SBT Toán 6 kết nối tri thức
Giải SBT Toán 6 tập 1 kết nối tri thức
Giải SBT Toán 6 tập 2 kết nối tri thức
Giải SBT Khoa học tự nhiên 6 kết nối tri thức
Giải SBT Lịch sử và địa lí 6 kết nối tri thức
Giải SBT tin học 6 kết nối tri thức
Giải SBT công dân 6 kết nối tri thức
Giải SBT công nghệ 6 kết nối tri thức
Giải SBT tiếng Anh 6 kết nối tri thức
Giải SBT hoạt động trải nghiệm 6 kết nối tri thức
Giải SBT âm nhạc 6 kết nối tri thức
Giải SBT mĩ thuật 6 kết nối tri thức

Giải SBT 6 chân trời sáng tạo

Giải SBT ngữ văn 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT ngữ văn 6 tập 1 chân trời sáng tạo
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 chân trời sáng tạo
Giải SBT Toán 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT Toán 6 tập 1 chân trời sáng tạo
Giải SBT Toán 6 tập 2 chân trời sáng tạo
Giải SBT Khoa học tự nhiên 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT Lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT tin học 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT công dân 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT công nghệ 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT tiếng Anh 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT hoạt động trải nghiệm 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT âm nhạc 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT mĩ thuật 6 chân trời sáng tạo

TRẮC NGHIỆM LỚP 6

Trắc nghiệm ngữ văn 6
Trắc nghiệm toán 6
Trắc nghiệm vật lí 6
Trắc nghiệm lịch sử 6
Trắc nghiệm sinh học 6
Trắc nghiệm tiếng Anh 6
Trắc nghiệm GDCD 6
Trắc nghiệm Địa lí 6

Trắc nghiệm 6 kết nối tri thức

Trắc nghiệm KHTN 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm lịch sử 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm địa lí 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm công dân 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm công nghệ 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm tin học 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm ngữ văn 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm toán 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm hoạt động trải nghiệm 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm âm nhạc 6 kết nối tri thức

Tham Khảo Thêm:  Gia Đình Là Số Một (Phần 3) Diễn Viên, Gia Đình Là Số 1

Trắc nghiệm 6 chân trời sáng tạo

Trắc nghiệm KHTN 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm lịch sử 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm địa lí 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm công dân 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm công nghệ 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm tin học 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm ngữ văn 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm toán 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm hoạt động trải nghiệm 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm âm nhạc 6 chân trời sáng tạo

Trắc nghiệm 6 cánh diều

Trắc nghiệm KHTN 6 cánh diều
Trắc nghiệm lịch sử 6 cánh diều
Trắc nghiệm địa lí 6 cánh diều
Trắc nghiệm công dân 6 cánh diều
Trắc nghiệm công nghệ 6 cánh diều
Trắc nghiệm tin học 6 cánh diều
Trắc nghiệm ngữ văn 6 cánh diều
Trắc nghiệm toán 6 cánh diều
Trắc nghiệm hoạt động trải nghiệm 6 cánh diều
Trắc nghiệm âm nhạc 6 cánh diều
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 cánh diều

Bình luận

GIẢI TOÁN 6 TẬP 2 – SÁCH KẾT NỐI

CHƯƠNG VI. PHÂN SỐ

Giải toán 6 bài 23: Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau
Giải toán 6 bài 24: So sánh phân số .Hỗn số dương
Giải toán 6 bài 25 : Phép cộng và phép trừ phân số.
Giải toán 6 bài 26: Phép nhân và phép chia phân số.

Xem thêm: Vice President Là Gì ? Tổng Hợp Các Chức Danh Trong Công Ty Bằng Tiếng Anh

Giải toán 6 bài 27: Hai bài toán về phân số.
Giải toán 6 Bài tập cuối chương VI
Giải toán 6 bài : Luyện tập chung trang 13
Giải toán 6 bài : Luyện tập chung trang 25

CHƯƠNG VII. SỐ THẬP PHÂN

Giải toán 6 bài 28: Số thập phân.
Giải toán 6 bài 30 : Làm tròn và ước lượng
Giải toán 6 bài 29 : Tính toán với số thập phân.
Giải toán 6 bài 31: Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm.
Giải toán 6 bài : Luyện tập chung trang 43
Giải toán 6 Bài tập cuối chương VII

CHƯƠNG VIII. NHỮNG HÌNH HỌC CƠ BẢN

Giải toán 6 bài 32: Điểm và đường thẳng.
Giải toán 6 bài 33: Điểm nằm giữa hai điểm .Tia
Giải toán 6 bài 34 : Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng.
Giải toán 6 bài 35 : Trung điểm của đoạn thẳng.
Giải toán 6 bài : Luyện tập chung trang 62
Giải toán 6 bài 36 : Góc
Giải toán 6 bài 37 : Số đo góc
Giải toán 6 bài : Luyện tập chung trang 70
Giải toán 6 Bài tập cuối chương VIII

CHƯƠNG IX. DỮ LIỆU VÀ XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM

Giải toán 6 bài 38 : Dữ liệu và thu nhập dữ liệu.
Giải toán 6 bài 39 : Bảng thống kê và biểu đồ tranh
Giải toán 6 bài 40 : Biểu đồ cột
Giải toán 6 bài 41 : Biểu đồ cột kép
Giải toán 6 bài 42 : Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm
Giải toán 6 bài 43 : Xác suất thực nghiệm
Giải toán 6 Bài tập cuối chương IX
Giải toán 6 Bài tập ôn tập cuối năm

GIẢI TOÁN 6 TẬP 2 – SÁCH CHÂN TRỜI

PHẦN SỐ VÀ ĐẠI SỐ

CHƯƠNG 5. PHÂN SỐ

Giải toán 6 bài 1: Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên
Giải toán 6 bài 2: Tính chất cơ bản của phân số
Giải toán 6 bài 3: So sánh phân số
Giải toán 6 bài 4: Phép cộng và phép trừ phân số
Giải toán 6 bài 5: Phép nhân và phép chia phân số
Giải toán 6 bài 6: Giá trị phân số của một số
Giải toán 6 bài 7: Hỗn số
Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương 5

Tham Khảo Thêm:  Luyện Tập Vận Dụng Kết Hợp Các Thao Tác Lập Luận Phân Tích Và So Sánh Lớp 11

CHƯƠNG 6. SỐ THẬP PHÂN

Giải toán 6 bài: Số thập phân
Giải toán 6 bài: Các phép tính với số thập phân
Giải toán 6 bài: Làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả
Giải toán 6 bài: Tỉ số và tỉ số phần trăm
Giải toán 6 bài: Bài toán về tỉ số phần trăm
Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương 6

PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

CHƯƠNG 7. HÌNH HỌC TRỰC QUAN

TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG THẾ GIỚI TỰ NHIÊN

Giải toán 6 hình học bài: Hình có trục đối xứng
Giải toán 6 hình học bài: Hình có tâm đối xứng
Giải toán 6 hình học bài: Bài tập cuối chương 7

CHƯƠNG 8. HÌNH HỌC PHẲNG

CÁC HÌNH HỌC CƠ BẢN

Giải toán 6 hình học bài: Điểm. Đường thẳng
Giải toán 6 hình học bài: Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng
Giải toán 6 hình học bài: Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia
Giải toán 6 hình học bài: Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng
Giải toán 6 hình học bài: Trung điểm của đoạn thẳng
Giải toán 6 hình học bài: Góc
Giải toán 6 hình học bài: Số đo góc. Các góc đặc biệt
Giải toán 6 hình học bài: Bài tập cuối chương 8

PHẦN MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

CHƯƠNG 9. MỐT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT

Giải toán 6 hình học bài: Phép thử nghiệm – Sự kiện
Giải toán 6 hình học bài: Xác suất thử nghiệm
Giải toán 6 hình học bài: Bài tập cuối chương 9

GIẢI TOÁN 6 TẬP 2 – SÁCH CÁNH DIỀU

CHƯƠNG IV. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

Giải toán 6 bài 1: Thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích và xử lí dữ liệu
Giải toán 6 bài 2: Biểu đồ cột kép
Giải toán 6 bài 3: Mô hình xác suất trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản
Giải toán 6 bài 4: Xác suất thực nghiệm trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản
Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương IV

CHƯƠNG V. PHÂN SỐ VÀ SỐ THẬP PHÂN

Giải toán 6 bài 1: Phân số với tử và mẫu là số nguyên
Giải toán 6 bài 2: So sánh các phân số. Hỗn số dương
Giải toán 6 bài 3: Phép cộng, phép trừ phân số
Giải toán 6 bài 4: Phép nhân, phép chia phân số
Giải toán 6 bài 5: Số thập phân
Giải toán 6 bài 6: Phép cộng, phép trừ số thập phân
Giải toán 6 bài 7: Phép nhân, phép chia số thập phân
Giải toán 6 bài 8: Ước lượng và làm tròn số
Giải toán 6 bài 9: Tỉ số. Tỉ số phần trăm
Giải toán 6 bài 10: Hai bài toán về phân số
Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương V

CHƯƠNG VI. HÌNH HỌC PHẲNG

Giải toán 6 bài 1: Điểm. Đường thẳng
Giải toán 6 bài 2: Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song
Giải toán 6 bài 3: Đoạn thẳng
Giải toán 6 bài 4: Tia
Giải toán 6 bài 5: Góc
Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương VI

*

Liện hệ: duyanh.bka
gmail.comSource link

Related Posts

Số phận của huyền

Số phận của huyền Source link Tham Khảo Thêm:  Lá Số Phận Của Thủy Để Thu Hút Tình Yêu, Lá Số Và Số Phận Con Người

Số phận của khánh

Số phận của khánh Source link Tham Khảo Thêm:  Phim Số Phận Nghiệt Ngã Trọn Bộ, Số Phận Nghiệt Ngã

Gia đình là số 1 phần 2

Gia đình là số 1 phần 2 Source link Tham Khảo Thêm:  Phim Số Phận Nghiệt Ngã Trọn Bộ, Số Phận Nghiệt Ngã

Công thức tỉ số phần trăm

Công thức tỉ số phần trăm Source link Tham Khảo Thêm:  Phim Đánh Tráo Số Phận Tập 9 Full Hd, Xem Phim Đánh Tráo Số Phận Tập…

Phần mềm lưu trữ hồ sơ bằng excel

Phần mềm lưu trữ hồ sơ bằng excel Source link Tham Khảo Thêm:  Phần mềm quản lý hồ sơ tài liệu miễn phí

Hồ sơ lửa phần 2 tập 44

Hồ sơ lửa phần 2 tập 44 Source link Tham Khảo Thêm:  Ôn Tập Tính Chất Cơ Bản Của Phân Số Lớp 5, Toán Lớp 5 Trang…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *