Phương Pháp So Sánh 2 Phân Số Cơ Bản Đến Nâng Cao, Toán Lớp 4 So Sánh Hai Phân Số Khác Mẫu Số


Dạng bài tập so sánh phân số là dạng toán thường thấy trong các bài toán nâng cao, xuất hiện trong các đề thi học sinh giỏi toán 5.

Bạn đang xem: So sánh 2 phân số

Để so sánh được 2 phân số bất kì các em cần phải ghi nhớ những kiến thức dưới đây:

Lý thuyết so sánh hai phân số:

– Có cùng mẫu số: ta so sánh hai tử số, phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.

– Không cùng mẫu số: thì ta quy đồng mẫu số rồi so sánh hai tử số của các phân số đã quy đồng được.

Các phương pháp so sánh 2 phân số:

– Nếu hai phân số có cùng tử số thì phân số nào có mẫu số lớn hơn thì phân số đó nhỏ hơn.

– So sánh với 1.– So sánh “phần bù” với 1 của mỗi phân số:

+ Phần bù với đơn vị của phân số là hiệu giữa 1 và phân số đó.

+Trong hai phân số, phân số nào có phần bù lớn hơn thì phân số đó nhỏ hơn và ng­ược lại.

$ \displaystyle 1-\frac{a}{b}\frac{c}{d}$

Ví dụ: So sánh các phân số sau bằng cách thuận tiện nhất.

$ \displaystyle \frac{{2000}}{{2001}}$ và $ \displaystyle \frac{{2001}}{{2002}}$

Bư­ớc 1: (Tìm phần bù)

Ta có :

$ \displaystyle 1-\frac{{2000}}{{2001}}=\frac{1}{{2001}}$

$ \displaystyle 1-\frac{{2001}}{{2002}}=\frac{1}{{2002}}$

B­ước 2: (So sánh phần bù với nhau, kết luận hai phân số cần so sánh)

Vì $ \displaystyle \frac{1}{{2001}}>\frac{1}{{2002}}$ nên $ \displaystyle \frac{{2000}}{{2001}}\frac{{2001}}{{2003}}$ hay $ \displaystyle \frac{{2000}}{{2001}}>\frac{{2001}}{{2003}}$.

– So sánh “phần hơn” với 1 của mỗi phân số:

+ Phần hơn với đơn vị của phân số là hiệu của phân số và 1.

+ Trong hai phân số, phân số nào có phần hơn lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.

Tham Khảo Thêm:  Hai Số Phận Tập 64

$ \displaystyle \frac{a}{b}-1\frac{1}{{2001}}$ nên $ \displaystyle \frac{{2001}}{{2000}}>\frac{{2002}}{{2001}}$

* Chú ý:

Đặt C = tử 1 – mẫu 1

D = tử 2 – mẫu 2

Cách so sánh phần hơn được dùng khi C = D. Nếu trong trường hợp C D ta có thể sử dụng tính chất cơ bản của phân số để biến đổi đưa về hai phân số mới có hiệu giữa tử số và mẫu số của hai phân số bằng nhau.

Xem thêm: Bài Tập Toán Về Phân Thức Đại Số Lớp 8, Phân Thức Đại Số

Ví dụ: So sánh hai phân số sau: $ \displaystyle \frac{{2001}}{{2000}}$ và $ \displaystyle \frac{{2003}}{{2001}}$

B­ước 1:

Ta có: $ \displaystyle \frac{{2001}}{{2000}}=\frac{{2001\times 2}}{{2000\times 2}}=\frac{{4002}}{{4000}}$

$ \displaystyle \frac{{4002}}{{4000}}-1=\frac{2}{{4000}}$

$ \displaystyle \frac{{2003}}{{2001}}-1=\frac{2}{{2001}}$

Bư­ớc 2: Vì $ \displaystyle \frac{2}{{4000}}– So sánh qua một phân số trung gian:

Ví dụ 1: So sánh $ \displaystyle \frac{3}{5}$ và $ \displaystyle \frac{4}{9}$

Bư­ớc 1: Ta có:

$ \displaystyle \frac{3}{5}>\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$

$ \displaystyle \frac{4}{9}\frac{1}{2}>\frac{4}{9}$ nên $ \displaystyle \frac{3}{5}>\frac{4}{9}$

Ví dụ 2: So sánh $ \displaystyle \frac{{19}}{{60}}$ và $ \displaystyle \frac{{31}}{{60}}$

Bư­ớc 1: Ta có:

$ \displaystyle \frac{{19}}{{60}}\frac{{30}}{{90}}=\frac{1}{3}$

Bư­ớc 2: Vì $ \displaystyle \frac{{19}}{{60}}1>\frac{{100}}{{101}}$ nên $ \displaystyle \frac{{101}}{{100}}>\frac{{100}}{{101}}$

Ví dụ 4: So sánh hai phân số bằng cách nhanh nhất.

$ \displaystyle \frac{{40}}{{57}}$ và $ \displaystyle \frac{{41}}{{55}}$

Bài giải

+) Ta chọn phân số trung gian là: $ \displaystyle \frac{{40}}{{55}}$

+) Ta có: $ \displaystyle \frac{{40}}{{57}} c còn b d) thì ta có thể chọn phân số trung gian là $ \displaystyle \frac{a}{d}$ (hoặc $ \displaystyle \frac{c}{b}$)

– Trong trường hợp hiệu của tử số của phân số thứ nhất với tử số của phân số thứ hai và hiệu của mẫu số phân số thứ nhất với mẫu số của phân số thứ hai có mối quan hệ với nhau về tỉ số (ví dụ: gấp 2 hoặc 3 lần,…hay bằng $ \displaystyle \frac{1}{2}=\frac{2}{3}=\frac{4}{5}=\ldots $) thì ta nhân cả tử số và mẫu số của cả hai phân số lên một số lần sao cho hiệu giữa hai tử số và hiệu giữa hai mẫu số của hai phân số là nhỏ nhất. Sau đó ta tiến hành chọn phân số trung gian như­ trên.

Tham Khảo Thêm:  Cách Cài Đặt Phần Mềm Ký Số Của Viettel Dành Cho Doanh Nghiệp

Ví dụ: So sánh hai phân số $ \displaystyle \frac{{15}}{{23}}$ và $ \displaystyle \frac{{70}}{{117}}$

Bước 1: Ta có:

$ \displaystyle \frac{{15}}{{23}}=\frac{{15\times 5}}{{23\times 5}}=\frac{{75}}{{115}}$

Ta so sánh $ \displaystyle \frac{{70}}{{117}}$ với $ \displaystyle \frac{{75}}{{115}}$

Bước 2: Chọn phân số trung gian là: $ \displaystyle \frac{{70}}{{115}}$

Bư­ớc 3: Vì $ \displaystyle \frac{{70}}{{117}}– Đưa hai phân số về dạng hỗn số để so sánh

– Khi thực hiện phép chia tử số cho mẫu số của hai phân số ta đợc cùng thương thì ta đưa hai phân số cần so sánh về dạng hỗn số, rồi so sánh hai phần phân số của hai hỗn số đó.

Ví dụ: So sánh hai phân số sau: $ \displaystyle \frac{{47}}{{15}}$ và $ \displaystyle \frac{{65}}{{21}}$.

Ta có:

$ \displaystyle \frac{{47}}{{15}}=3\frac{2}{{15}}$

$ \displaystyle \frac{{65}}{{21}}=3\frac{2}{{21}}$

Vì $ \displaystyle \frac{2}{{15}}>\frac{2}{{21}}$ nên $ \displaystyle 3\frac{2}{{15}}>3\frac{2}{{21}}$ hay $ \displaystyle \frac{{47}}{{15}}>\frac{{65}}{{21}}$

– Khi thực hiên phép chia tử số cho mẫu số, ta được hai thương khác nhau, ta cũng đưa hai phân số về hỗn số để so sánh.

Ví dụ: So sánh $ \displaystyle \frac{{41}}{{11}}$ và $ \displaystyle \frac{{23}}{{10}}$

Ta có:

$ \displaystyle \frac{{41}}{{11}}=3\frac{8}{{11}}$

$ \displaystyle \frac{{23}}{{10}}=2\frac{3}{{10}}$

Vì 3 > 2 nên $ \displaystyle 3\frac{8}{{11}}>2\frac{3}{{10}}$ hay $ \displaystyle \frac{{41}}{{10}}>\frac{{23}}{{10}}$

* Chú ý: Khi mẫu số của hai phân số cùng chia hết cho một số tự nhiên ta có thể nhân cả hai phân số đó với số tự nhiên đó rồi đưa kết quả vừa tìm được về hỗn số rồi so sánh hai hỗn số đó với nhau.

Ví dụ: So sánh $ \displaystyle \frac{{47}}{{15}}$ và $ \displaystyle \frac{{65}}{{21}}$.

+) Ta có: $ \displaystyle \frac{{47}}{{15}}\times 3=\frac{{47}}{5}=9\frac{2}{5}$

$ \displaystyle \frac{{65}}{{21}}\times 3=\frac{{65}}{7}=9\frac{2}{7}$

+) Vì $ \displaystyle \frac{2}{5}>\frac{2}{7}$ nên $ \displaystyle 9\frac{2}{5}>9\frac{2}{7}$ hay $ \displaystyle \frac{{47}}{{15}}>\frac{{65}}{{21}}$

– Thực hiện phép chia hai phân số để so sánh

Tham Khảo Thêm:  Hợp Âm Phận Bèo Trôi

– Khi chia phân số thứ nhất cho phân số thứ hai, nếu thương tìm đợc bằng 1 thì hai phân số đó bằng nhau; nếu thương tìm đợc lớn hơn 1 thì phân số thứ nhất lớn hơn phân số thứ hai; nếu thương tìm được nhỏ hơn 1 thì phân số thứ nhất nhỏ hơn phân số thứ hai.

Ví dụ: So sánh $ \displaystyle \frac{5}{9}$ và $ \displaystyle \frac{7}{10}$

Ta có: $ \displaystyle \frac{5}{9}:\frac{7}{{10}}=\frac{{50}}{{63}}– Rút gọn phân số.

Bài tập so sánh phân số

1, Không quy đồng tử số và mẫu số hãy so sánh các p/s sau :

a, $ \displaystyle \frac{{12}}{{14}}$, $ \displaystyle \frac{{1212}}{{1414}}$ và $ \displaystyle \frac{{121212}}{{141414}}$

b, $ \displaystyle \frac{{24}}{{35}}$, $ \displaystyle \frac{{2424}}{{3535}}$ và $ \displaystyle \frac{{242424}}{{353535}}$

c, $ \displaystyle \frac{{ab}}{{cd}}$, $ \displaystyle \frac{{abab}}{{cdcd}}$ và $ \displaystyle \frac{{ababab}}{{cdcdcd}}$

d, $ \displaystyle \frac{{123}}{{145}}$, latex \displaystyle \frac{{123123}}{{145145}}$ và latex \displaystyle \frac{{123123123}}{{145145145}}$

e, $ \displaystyle \frac{{122436}}{{132639}}$ và $ \displaystyle \frac{{12}}{{13}}$

f, $ \displaystyle \frac{{22}}{{25}}$ và $ \displaystyle \frac{{224466}}{{255075}}$

2, Không quy đồng tử số và mẫu số hãy so sánh các p/s sau : (so sánh phần bù)

a) $ \displaystyle \frac{{1999}}{{2000}}$ và $ \displaystyle \frac{{2003}}{{2004}}$

b) $ \displaystyle \frac{{1997}}{{2000}}$ và $ \displaystyle \frac{{1995}}{{1998}}$

c) $ \displaystyle \frac{a}{{a+1}}$ và $ \displaystyle \frac{{a+1}}{{a+2}}$

3, Không quy đồng tử số và mẫu số hãy so sánh các p/s sau : (so sánh phần hơn)

a) $ \displaystyle \frac{{1995}}{{1994}}$ và $ \displaystyle \frac{{2003}}{{2002}}$

b) $ \displaystyle \frac{{2003}}{{2000}}$ và $ \displaystyle \frac{{1999}}{{1996}}$

c) $ \displaystyle \frac{{299}}{{295}}$ và $ \displaystyle \frac{{279}}{{275}}$

4, Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần

$ \displaystyle \frac{1}{2},\frac{2}{3},\frac{3}{4},\frac{4}{5},\frac{5}{6},\frac{6}{7},\frac{7}{8},\frac{8}{9},\frac{9}{{10}}$

5, Viết 5 phân số khác nhau nằm giữa 2 phân số $ \displaystyle \frac{2}{5}$ và $ \displaystyle \frac{3}{5}$.Source link

Related Posts

Số phận của huyền

Số phận của huyền Source link Tham Khảo Thêm:  Gia Đình Là Số 1 Phần 3 Tập 57, Gia Đình Là Số 1 Phần 3

Số phận của khánh

Số phận của khánh Source link Tham Khảo Thêm:  Gia Đình Là Số 1 Phần 3 Tập 57, Gia Đình Là Số 1 Phần 3

Gia đình là số 1 phần 2

Gia đình là số 1 phần 2 Source link Tham Khảo Thêm:  Gia Đình Là Số 1 Phần 3 Tập 57, Gia Đình Là Số 1 Phần…

Công thức tỉ số phần trăm

Công thức tỉ số phần trăm Source link Tham Khảo Thêm:  Hai Số Phận Tập 64

Phần mềm lưu trữ hồ sơ bằng excel

Phần mềm lưu trữ hồ sơ bằng excel Source link Tham Khảo Thêm:  Hai Số Phận Tập 64

Hồ sơ lửa phần 2 tập 44

Hồ sơ lửa phần 2 tập 44 Source link Tham Khảo Thêm:  Số Đồng Phân Este C3H6O2 Là, Số Đồng Phân Este Có Công Thức Phân Tử…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *