Phép Trừ Các Phần Thức Đại Số


Giải bài 6: Phép trừ các phân thức đại số – Sách VNEN toán 8 tập 1 trang 47. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động khởi động

Câu 1: Trang 47 toán VNEN 8 tập 1

Thực hiện theo các yêu cầu

a) Làm tính trừ các phân số sau: i) $\frac{4}{5}$ – $\frac{3}{5}$; ii) $\frac{2}{3}$ – $\frac{1}{4}$.

Bạn đang xem: Phép trừ các phần thức đại số

b) Phát biểu quy tắc trừ hai phân số có cùng mẫu và trừ hai phân số không cùng mẫu.

c) Tương tự trên, em hãy phát biểu quy tắc cộng hai phân thức có cùng mẫu và cộng hai phân thức không cùng mẫu.

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Đọc kĩ nội dung sau

Muốn trừ các phân thức cho một phân thức khác có cùng mẫu thức, ta trừ các tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu thức.

$\frac{A}{B}-\frac{C}{B}=frac{A-C}{B}$

Muốn trừ hai phân thức có mẫu thức khác nhau, ta quy đồng mẫu thức rồi trừ các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được.

Câu 1: Trang 48 toán VNEN 8 tập 1

Thực hiện phép tính

a) $\frac{3}{x – 4}$ – $\frac{2}{4 – x}$;

b) $\frac{x + 2}{x – 1}$ – $\frac{x – 9}{1 – x}$ – $\frac{x – 9}{1 – x}$;

c) $\frac{x + 3}{x^{2} – 1}$ – $\frac{x + 1}{x^{2} – x}$.

Tham Khảo Thêm:  Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1 Cofico Jsc, Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 48 toán VNEN 8 tập 1

Xem xét các biến đổi sau đúng hay sai và giải thích:

a) -$\frac{2x}{x – 1}$ = $\frac{2x}{x + 1}$; b) $\frac{1 – x}{1 + x}$ = $\frac{x – 1}{x + 1}$; c) $\frac{x – 4}{x – 1}$ = $\frac{4 – x}{1 – x}$;

d) $\frac{x – 4}{x – 1}$ – $\frac{3x}{1 – x}$ = $\frac{x – 4}{x – 1}$ + $\frac{3x}{x – 1}$ = $\frac{4x – 4}{x – 1}$ = 4

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 48 toán VNEN 8 tập 1

Tính:

a) $\frac{7}{x – 3}$ – $\frac{4}{3 – x}$; b) $\frac{3}{x + 5}$ – $\frac{2}{x + 2}$; c) $\frac{9}{x – 5}$ – $\frac{6}{x^{2} – 25}$.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 48 toán VNEN 8 tập 1

Làm tính trừ các phân thức sau:

a) $\frac{3}{2y + 4}$ – $\frac{1}{3y + 6}$; b) $\frac{1}{2x – 3}$ – $\frac{1}{2x + 3}$;

c) $\frac{1}{xy – x^{2}}$ – $\frac{1}{y^{2} – xy}$; d) $\frac{x + 1}{x + 4}$ – $\frac{x^{2} – 4}{x^{2} – 16}$.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 48 toán VNEN 8 tập 1

Chứng tỏ rằng mỗi hiệu sau đây bằng một phân thức có tử bằng 1:

a) $\frac{1}{x}$ – $\frac{1}{x + 1}$; b) $\frac{1}{xy – x^{2}}$ – $\frac{1}{y^{2} – xy}$.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 48 toán VNEN 8 tập 1

Dùng quy tắc đổi dấu rồi thực hiện các phép tính sau:

a) $\frac{4x + 13}{5x(x – 7)}$ – $\frac{x – 48}{5x(7 – x)}$; b) $\frac{1}{x – 5x^{2}}$ – $\frac{25x – 15}{25x^{2} – 1}$.

Xem thêm: Technical Debt Và Legacy Team Là Gì ? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa

Tham Khảo Thêm:  Phần Mềm Quét Số Điện Thoại Trên Website Miễn Phí, Quét Số Điện Thoại Crm

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Trang 48 toán VNEN 8 tập 1

Thực hiện các phép tính:

a) $\frac{x + 3}{x}$ – $\frac{x}{x – 3}$ + $\frac{9}{x^{2} – 3x}$; b) $\frac{1}{x – 2}$ – $\frac{6x}{x^{3} – 8}$ + $\frac{x – 2}{x^{2} + 2x + 4}$.

=> Xem hướng dẫn giải

D. E. Hoạt động vận dụng và tìm tòi, mở rộng

Câu 1: Trang 49 toán VNEN 8 tập 1

Thực hiện các phép tính sau:

a) $\frac{3}{2x + 6}$ – $\frac{x – 6}{2x^{2} + 6x}$; b) x$^{2}$ + 1 – $\frac{x^{4} – 3x^{2} + 2}{x^{2} – 1}$.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 49 toán VNEN 8 tập 1

Một công ti may phải sản xuất 10 000 sản phẩm trong x ngày. Khi thực hiện không những đã làm xong sớm một ngày mà còn làm thêm được 80 sản phẩm.

a) Hãy biểu diễn qua x:

– Số sản phẩm công ti may phải sản xuất trong một ngày theo kế hoạch.

– Số sản phẩm thực tế công ti may đã làm được trong một ngày.

– Số sản phẩm công ti may phải làm thêm trong một ngày.

b) Tính số sản phẩm công ti may làm thêm trong một ngày với x = 25.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 49 toán VNEN 8 tập 1

Biểu diễn phân thức $\frac{2x + 6}{x^{2} – 4}$ dưới dạng tổng (hoặc hiệu) của hai phân thức có mẫu là đa thức bậc nhất.

=> Xem hướng dẫn giải

Từ khóa tìm kiếm google:

Giải bài 6: Phép trừ các phân thức đại số, Phép trừ các phân thức đại số 47 vnen toán 8, bài 6 sách vnen toán 8 tập 1, giải sách vnen toán 8 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Tham Khảo Thêm:  Xem Phim Tro Dua Số Phận Hàn Quốc, Trò Đùa Số Phận

Giải các môn học khác

Giải sách giáo khoa lớp 8

Soạn văn 8 tập 1
Soạn văn 8 tập 2
Soạn văn 8 tập 1 giản lược
Soạn văn 8 tập 2 giản lược
Toán 8 tập 1
Toán 8 tập 2
Giải sgk hoá học 8
Giải sgk vật lí 8
Giải sgk sinh học 8
Giải sgk tiếng Anh 8
Giải sgk lịch sử 8
Giải sgk địa lí 8
Giải sgk GDCD 8

Trắc nghiệm lớp 8

Trắc nghiệm vật lí 8
Trắc nghiệm hóa 8
Trắc nghiệm lịch sử 8
Trắc nghiệm sinh học 8
Trắc nghiệm tiếng Anh 8
Trắc nghiệm địa lí 8
Trắc nghiệm ngữ văn 8
Trắc nghiệm toán 8
Trắc nghiệm GDCD 8

Giải VNEN lớp 8

VNEN ngữ văn 8 tập 1
VNEN ngữ văn 8 tập 2
VNEN văn 8 tập 1 giản lược
VNEN văn 8 tập 2 giản lược
Toán VNEN 8 tập 1
Toán VNEN 8 tập 2
Tiếng anh 8 – mới
VNEN GDCD 8
VNEN công nghệ 8
Khoa học tự nhiên 8
Khoa học xã hội 8

Tài liệu tham khảo lớp 8

Văn mẫu lớp 8
Tập bản đồ địa lí 8

Bình luận

Phần đại số

Chương I. Phép nhân và phép chia các đa thức

Chương II. Phân thức đại số

Phần hình học

Chương I. Tứ giác

Chương 2. Diện tích

*

Liện hệ: duyanh.bka
gmail.com
|Source link

Related Posts

Số phận của huyền

Số phận của huyền Source link Tham Khảo Thêm:  Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1 Cofico Jsc, Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1

Số phận của khánh

Số phận của khánh Source link Tham Khảo Thêm:  Trong Các Phân Số – Phân Số 4/9 Bằng Các Phân Số Nào Sau Pdf

Gia đình là số 1 phần 2

Gia đình là số 1 phần 2 Source link Tham Khảo Thêm:  Công Thức Và Bài Tập

Công thức tỉ số phần trăm

Công thức tỉ số phần trăm Source link Tham Khảo Thêm:  Trong Các Phân Số – Phân Số 4/9 Bằng Các Phân Số Nào Sau Pdf

Phần mềm lưu trữ hồ sơ bằng excel

Phần mềm lưu trữ hồ sơ bằng excel Source link Tham Khảo Thêm:  Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1 Cofico Jsc, Công Ty Cổ Phần…

Hồ sơ lửa phần 2 tập 44

Hồ sơ lửa phần 2 tập 44 Source link Tham Khảo Thêm:  Xem Phim Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện Phần 2, Đặc Công Hoàng Phi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *