Phép Chia Phân Thức Đại Số, Phép Chia Các Phân Thức Đại Số


Giải bài 8: Phép chia các phân thức đại số – Sách VNEN toán 8 tập 1 trang 52. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động khởi động

Câu 1: Trang 52 toán VNEN 8 tập 1

Thực hiện các yêu cầu sau

a) Làm tính nhân phân thức: $\frac{x^{3} + 5}{x – 7}$. $\frac{x – 7}{x^{3} + 5}$.

Bạn đang xem: Phép chia phân thức đại số

b) Nêu nhận xét về kết quả của phép tính trên.

B. Hoạt động hình thành kiến thức

Đọc kĩ nội dung sau

a) Hai phân thức được gọi là nghịch đảo cảu nhau nếu tích của chúng bằng 1.

Tổng quát: Nếu $\frac{A}{B}$ là một phân thức khác 0 thì $\frac{A}{B}$.$\frac{B}{A}$ = 1. Do đó:

$\frac{B}{A}$ là phân thức nghịch đảo của phân thức $\frac{A}{B}$;$\frac{A}{B}$ là phân thức nghịch đảo của phân thức $\frac{B}{A}$.

b) Muốn chia phân thức $\frac{A}{B}$ cho phân thức $\frac{C}{D}$ khác 0, ta nhân $\frac{A}{B}$ với phân thức nghịch đảo của $\frac{C}{D}$.

$\frac{A}{B}$ : $\frac{C}{D}$ = $\frac{A}{B}$.$\frac{D}{C}$ (với $\frac{C}{D}$ $\neq $ 0).

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 54 toán VNEN 8 tập 1

Làm tính chia phân thức:

a) (-$\frac{20x}{3y^{2}}$) : (-$\frac{4x^{3}}{5y}$); b) $\frac{4x + 12}{(x + 4)^{2}}$ : $\frac{3(x + 3)}{x + 4}$.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 54 toán VNEN 8 tập 1

Thực hiện các phép tính sau:

a) $\frac{5x – 10}{x^{2} + 7}$ : (2x – 4); b) (x$^{2}$ – 25) : $\frac{2x + 10}{3x – 7}$; c) $\frac{x^{2} + x}{5x^{2} – 10x + 5}$ : $\frac{3x + 3}{5x – 5}$.

Tham Khảo Thêm:  Giải Bài Phép Trừ Phân Số (Tiếp Theo) Sgk Toán 4 Trang 130, Phép Trừ Phân Số (Tiếp Theo) Lớp 4 Trang 130

Xem thêm: Tên Và Số Phận Của Hằng Thì 99% Là Béo, Hay Ăn Quà Và Nói Nhiều

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 54 toán VNEN 8 tập 1

Tìm biểu thức Q, biết rằng: $\frac{x^{2} + 2x}{x – 1}$ . Q = $\frac{x^{2} – 4}{x^{2} – x}$.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 54 toán VNEN 8 tập 1

Đố. Đố em điền được vào chỗ chấm của dãy phép chia dưới đây những phân thức có tử thức bằng mẫu thức cộng với 1.

$\frac{x}{x + 1}$ : $\frac{x + 2}{x + 1}$ : $\frac{x + 3}{x + 2}$ : ………… = $\frac{x}{x + 6}$.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 54 toán VNEN 8 tập 1

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Thực hiện phép tính $\frac{a^{2} – 9}{a^{2}}$ : $\frac{a + 3}{a}$, ta có kết quả là:

A. -3; B. $\frac{a – 3}{a}$; C. $\frac{a(a – 3)}{a^{2}}$; D. $\frac{a(a^{2} – 9)}{ a^{2}(a + 3)}$.

=> Xem hướng dẫn giải

D. E. Hoạt động vận dụng và tìm tòi, mở rộng

Câu 1: Trang 54 toán VNEN 8 tập 1

Cô giáo yêu cầu làm tính chia phân thức:

Bạn Đức làm như sau:

$\frac{3a}{a + 2}$ : $\frac{(a + 2)^{2}}{a – 4}$ = 3a : $\frac{a + 2}{a – 4}$ = 3a.$\frac{a – 4}{a + 2}$ = $\frac{3a(a – 4)}{a + 2}$.

Hãy chỉ ra chỗ sai trong bài làm của bạn Đức và giúp bạn sửa lại.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 55 toán VNEN 8 tập 1

Em hãy tự viết hai phân thức rồi thực hiện phép chia hai phân thức đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Tham Khảo Thêm:  Mã Số Karaoke Mã Số 58440

Từ khóa tìm kiếm google:

Giải bài 8: Phép chia các phân thức đại số, Phép chia các phân thức đại số trang 52 vnen toán 8, bài 8 sách vnen toán 8 tập 1, giải sách vnen toán 8 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Giải các môn học khác

Giải sách giáo khoa lớp 8

Soạn văn 8 tập 1
Soạn văn 8 tập 2
Soạn văn 8 tập 1 giản lược
Soạn văn 8 tập 2 giản lược
Toán 8 tập 1
Toán 8 tập 2
Giải sgk hoá học 8
Giải sgk vật lí 8
Giải sgk sinh học 8
Giải sgk tiếng Anh 8
Giải sgk lịch sử 8
Giải sgk địa lí 8
Giải sgk GDCD 8

Trắc nghiệm lớp 8

Trắc nghiệm vật lí 8
Trắc nghiệm hóa 8
Trắc nghiệm lịch sử 8
Trắc nghiệm sinh học 8
Trắc nghiệm tiếng Anh 8
Trắc nghiệm địa lí 8
Trắc nghiệm ngữ văn 8
Trắc nghiệm toán 8
Trắc nghiệm GDCD 8

Giải VNEN lớp 8

VNEN ngữ văn 8 tập 1
VNEN ngữ văn 8 tập 2
VNEN văn 8 tập 1 giản lược
VNEN văn 8 tập 2 giản lược
Toán VNEN 8 tập 1
Toán VNEN 8 tập 2
Tiếng anh 8 – mới
VNEN GDCD 8
VNEN công nghệ 8
Khoa học tự nhiên 8
Khoa học xã hội 8

Tài liệu tham khảo lớp 8

Văn mẫu lớp 8
Tập bản đồ địa lí 8

Bình luận

Phần đại số

Chương I. Phép nhân và phép chia các đa thức

Chương II. Phân thức đại số

Phần hình học

Chương I. Tứ giác

Chương 2. Diện tích

*

Liện hệ: duyanh.bka
gmail.com
|Source link

Related Posts

Số phận của huyền

Số phận của huyền Source link Tham Khảo Thêm:  Top Phần Mềm Định Vị Số Điện Thoại Hoàn Toàn Miễn Phí, Phần Mềm Định Vị Số Điện…

Số phận của khánh

Số phận của khánh Source link Tham Khảo Thêm:  Cho Ba Số Phần Tử Của Tập Hợp Các Số Là Ước Của 100, Câu Hỏi Của Hikari

Gia đình là số 1 phần 2

Gia đình là số 1 phần 2 Source link Tham Khảo Thêm:  Top Phần Mềm Định Vị Số Điện Thoại Hoàn Toàn Miễn Phí, Phần Mềm Định…

Công thức tỉ số phần trăm

Công thức tỉ số phần trăm Source link Tham Khảo Thêm:  Giải Bài Phép Trừ Phân Số (Tiếp Theo) Sgk Toán 4 Trang 130, Phép Trừ Phân…

Phần mềm lưu trữ hồ sơ bằng excel

Phần mềm lưu trữ hồ sơ bằng excel Source link Tham Khảo Thêm:  Mã Số Karaoke Mã Số 58440

Hồ sơ lửa phần 2 tập 44

Hồ sơ lửa phần 2 tập 44 Source link Tham Khảo Thêm:  Phim Hồ Sơ Lửa Phần 2 Tập 6 Người Ba Mặt, Phim Ho So Lua…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *