Phép Chia Các Phần Thức Đại Số, Và Các Dạng Bài Tập Hay Gặp


tienmadaichien.com đưa ra lời giải hay và chi tiết cho các bài 42, 43, 44, 45 trang 54, 55 SGK toán 8 tập 1 thuộc §8: Phép chia các phân thức đại số trong CHƯƠNG II – PHÂN THỨC ĐẠI SỐ> cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải mời các bạn xem dưới đây:

Bạn đang xem: Phép chia các phần thức đại số

1. BÀI TẬP 42 TRANG 54 SGK TOÁN 8 TẬP 1:

Làm tính chia phân thức:

a) \(\left(\dfrac{-20x}{3y^2}\right):\left(-\dfrac{4x^3}{5y}\right)\) 

b) \(\dfrac{4x+12}{(x+4)^2}:\dfrac{3(x+3)}{x+4}\)

Gợi ý: Để thực hiện các phép tính trên ta áp dụng quy tắc chia hai phân thức:\(\dfrac{A}{B}:\dfrac{C}{D}=\dfrac{A}{B}.\dfrac{D}{C}\) với \(\dfrac{C}{D}≠ 0\)Giải:

a) \(\left(\dfrac{-20x}{3y^2}\right):\left(-\dfrac{4x^3}{5y}\right)\)

\(=\left(\dfrac{-20x}{3y^2}\right).\left(-\dfrac{5y}{4x^3}\right)\)

\(=\dfrac{-20x.(-5y)}{3y^2.4x^3}\)

\(=\dfrac{20x.5y}{3y^2.4x^3}\)

\(=\dfrac{5.5}{3y.x^2}\)

\(=\dfrac{25}{3x^2y}\)

 

b) \(\dfrac{4x+12}{(x+4)^2}:\dfrac{3(x+3)}{x+4}\)

\(=\dfrac{4x+12}{(x+4)^2}.\dfrac{x+4}{3(x+3)}\)

\(=\dfrac{4(x+3)(x+4)}{(x+4)^2.3(x+3)}\)

\(=\dfrac{4}{3(x+4)}\)

2. BÀI TẬP 43 TRANG 54 SGK TOÁN 8 TẬP 1:

Thực hiện các phép tính sau:

a) \(\dfrac{5x-10}{x^2+7}:(2x-4)\)

b) \((x^2-25):\dfrac{2x+10}{3x-7}\)

c) \(\dfrac{x^2+x}{5x^2-10x+5}:\dfrac{3x+3}{5x-5}\)

Gợi ý: Để thực hiện các phép tính trên ta áp dụng quy tắc chia hai phân thức:\(\dfrac{A}{B}:\dfrac{C}{D}=\dfrac{A}{B}.\dfrac{D}{C}\) với \(\dfrac{C}{D}≠ 0\)Giải:

a)  \(\dfrac{5x-10}{x^2+7}:(2x-4)\)

\(=\dfrac{5x-10}{x^2+7}.\dfrac{1}{2x-4}\)

\(=\dfrac{5(x-2)}{x^2+7}.\dfrac{1}{2(x-2)}\)

\(=\dfrac{5(x-2)}{(x^2+7).2(x-2)}\)

\(=\dfrac{5}{2(x^2+7)}\)

 

b) \((x^2-25):\dfrac{2x+10}{3x-7}\)

\(=(x^2-25).\dfrac{3x-7}{2x+10}\)

\(=\dfrac{(3x-7)(x^2-25)}{2x+10}\)

\(=\dfrac{(3x-7)(x-5)(x+5)}{2(x+5)}\)

\(=\dfrac{(3x-7)(x-5)}{2}\)

 

c) \(\dfrac{x^2+x}{5x^2-10x+5}:\dfrac{3x+3}{5x-5}\)

\(=\dfrac{x^2+x}{5x^2-10x+5}.\dfrac{5x-5}{3x+3}\)

\(=\dfrac{x(x+1)}{5(x^2-2x+1)}.\dfrac{5(x-1)}{3(x+1)}\)

\(=\dfrac{x(x+1)}{5(x-1)^2}.\dfrac{5(x-1)}{3(x+1)}\)

\(=\dfrac{x(x+1).5(x-1)}{5(x-1)^2.3(x+1)}\)

\(=\dfrac{x}{3(x-1)}\)

3. BÀI TẬP 44 TRANG 54 SGK TOÁN 8 TẬP 1:

Tìm biểu thức Q, biết rằng:

 \(\dfrac{x^2+2x}{x-1}.Q =\dfrac{x^2-4}{x^2-x}\)

Gợi ý: Để tìm Q ta lấy kết quả vế trái chia cho biểu thức đứng trước Q và kết hợp quy tắc chia phân thức cho phân thức:\(\dfrac{A}{B}:\dfrac{C}{D}=\dfrac{A}{B}.\dfrac{D}{C}\) với \(\dfrac{C}{D}≠ 0\)Giải:

Ta có: 

\(Q=\dfrac{x^2-4}{x^2-x}:\dfrac{x^2+2x}{x-1}\)

\(Q=\dfrac{x^2-4}{x^2-x}.\dfrac{x-1}{x^2+2x}\)

\(Q=\dfrac{(x-2)(x+2)}{x(x-1)}.\dfrac{x-1}{x(x+2)}\)

\(Q=\dfrac{(x-2)(x+2)(x-1)}{x(x-1)x(x+2)}\)

\(Q=\dfrac{x-2}{x^2}\)

4. BÀI TẬP 45 TRANG 55 SGK TOÁN 8 TẬP 1:

Đố. Đố em điền được vào chỗ trống của dãy phép chia dưới đây những phân thức có tử thức bằng mẫu thức cộng với 1:

*

Em hãy ra cho bạn một câu đố tương tự, với vế phải của đẳng thức là \(\dfrac{x}{x+n}\), trong đó n là số tự nhiên lớn hơn 1 tuỳ ý em thích.

Giải:

Tham Khảo Thêm:  Phần mềm lưu trữ hồ sơ bằng excel

Ta thấy:

\(\dfrac{x}{x+1}:\dfrac{x+2}{x+1}\)

\(=\dfrac{x}{x+1}.\dfrac{x+1}{x+2}\)

\(=\dfrac{x(x+1)}{(x+1)(x+2)}\)

\(=\dfrac{x}{x+2}\)

tương tự, nếu nhân lần lượt đến \(\dfrac{x+5}{x+6}\)

Xem thêm: Khái Niệm Tỉ Số Phần Trăm Là Gì, Khái Niệm Tỉ Số Phần Trăm Và Các Bài Tập Ứng Dụng

*

*

*

Soạn Toán 8 Tập 1

ĐẠI SỐ

Chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thứcChương 2: Phân thức đại số

HÌNH HỌC

Chương 1: Tứ giácChương 2: Đa giác. Diện tích đa giác

Soạn Toán 8 Tập 2

A – Hình Lăng Trụ Đứng

Bài 1: Hình hộp chữ nhậtBài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp)Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhậtLuyện tập (trang 104-105)Bài 4: Hình lăng trụ đứngBài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứngBài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứngLuyện tập (trang 115-116)

B – Hình Chóp Đều

Bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đềuBài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đềuBài 9: Thể tích của hình chóp đều Luyện tập (trang 124-125)Ôn tập chương 4Bài tập ôn cuối năm (Phần Đại Số – Phần Hình Học)Source link

Related Posts

Số phận của huyền

Số phận của huyền Source link Tham Khảo Thêm:  Quy Tắc Cộng Trừ Phân Số Nguyên, Cộng Trừ Nhân Chia Phân Số

Số phận của khánh

Số phận của khánh Source link Tham Khảo Thêm:  Bé Sơ Sinh Đi Phân Sống Phải Làm Sao? Nguyên Nhân Và Cách Nhận Biết

Gia đình là số 1 phần 2

Gia đình là số 1 phần 2 Source link Tham Khảo Thêm:  Sách Giải Bài Tập Phân Thức Đại Số Lớp 8, Phân Thức Đại Số

Công thức tỉ số phần trăm

Công thức tỉ số phần trăm Source link Tham Khảo Thêm:  Tập Hợp Các Số Tự Nhiên Có Hai Chữ Số Mà Tổng Các Chữ Số Của…

Phần mềm lưu trữ hồ sơ bằng excel

Phần mềm lưu trữ hồ sơ bằng excel Source link Tham Khảo Thêm:  Quy Tắc Cộng Trừ Phân Số Nguyên, Cộng Trừ Nhân Chia Phân Số

Hồ sơ lửa phần 2 tập 44

Hồ sơ lửa phần 2 tập 44 Source link Tham Khảo Thêm:  Số Phận Của Mai – ❤️Giải Mã Số Phận Người Tên Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *