Phân Số Bằng Nhau Toán Lớp 6


Giải toán lớp 6 tập 2 bài 2 trang 8 SGK về hai phân số bằng nhau. Hướng dẫn giải bài tập 6, 7, 8, 9, 10 trang 8 SGK toán lớp 6 tập 2. Trả lời câu hỏi trang 8 SGK.

Bạn đang xem: Phân số bằng nhau toán lớp 6

Lý thuyết bài 2: Phân số bằng nhauTrả lời câu hỏi bài 2 trang 8 SGK toán lớp 6 tập 2Giải bài tập bài 2 trang 8 SGK Toán 6 Tập 2

Lý thuyết bài 2: Phân số bằng nhau

1. Định nghĩa hai phân số bằng nhau

Hai phân số \ và \ gọi là những phân số bằng nhau nếu a.d = b.c (tích chéo bằng nhau).

Khi đó ta viết: \ =\

2. Ví dụ

\ vì 2 . (-15) = 5 . (-6)

\ vì 2 . (-8) ≠ 5 . (-4)

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 8 SGK toán lớp 6 tập 2

Câu hỏi 1 Bài 2 trang 8 Toán 6 Tập 2

Các cặp phân số sau đây có bằng nhau không?

a) \ và \b) \ và \c) \ và \d) \ và \Giải:

a) Ta có: 1 . 12 = 12 ; 3 . 4 = 12

Suy ra \b) Ta có: 2 . 8 = 16 ; 3 . 6 = 18 ≠ 16

Suy ra \c) Ta có: -3 . (-15 ) = 45 ; 9 . 5 = 45

Suy ra \d) Ta có: 4 . 9 = 36 ; -12 . 3 = – 36 ≠ 36

Suy ra \

Câu hỏi 2 Bài 2 trang 8 SGK Toán 6 Tập 2

Có thể khẳng định ngay các cặp phân số sau đây không bằng nhau, tại sao? \ và \ \ và \ \ và \

Giải:

Các cặp số đã cho là những phân số trái dấu với nhau nên không thể bằng nhau.

Chẳng hạn ta có:

\ 0 \ 0 \ > 0 và \

Giải bài tập bài 2 trang 8 SGK Toán 6 Tập 2

Bài 6 trang 8 SGK toán lớp 6 tập 2

Tìm các số nguyên x và y biết :

Tham Khảo Thêm:  Phần mềm lưu trữ hồ sơ bằng excel

a) \ = \b) \ = \Giải: 

a) Ta có: \ = \ => x . 21 = 6 . 7 hay 21x = 42.

Vậy x = 42 : 21 = 2

b) Ta có: \ = \ => (-5). 28 = y . 20 hay 20y = -140.

Vậy y = (-140) : 20 = -7

Bài 7 trang 8 SGK toán lớp 6 tập 2

Điền số thích hợp vào ô vuông:

*
*

Giải: 

Gọi ô vuông cần tìm là x. Ta có:

a) 1 . 12 = 2 . x => x = 6;

b) 3 . x = 4 . 15 => x = 20;

c) x . 32 = 8 . (-28) => x = -7;

d) 3 . (-24) = x . 12 => x = -6.

Xem thêm: Cách Cài Đặt Mario Teaches Typing Luyện Gõ 10 Ngón Trên Windows 10 Ngón

Vậy ta điền vào ô vuông như sau:

a) \ = \}{12}\>b) \ = \}\>c) \}{8}\> = \d) \}\> = \

Bài 8 trang 9 SGK toán lớp 6 tập 2

Cho hai số nguyên a và b (b ≠ 0). Chứng tỏ rằng các cặp phân số sau đây luôn bằng nhau:

a) \ và \b) \ và \Giải: 

a) Ta luôn có: \ = \ vì a.b = (-b).(-a).

b) Ta cũng có: \ = \ vì (-a).b = (-b).a

Bài 9 trang 9 SGK toán lớp 6 tập 2

Áp dụng kết quả của bài 8, hãy viết mỗi phân số sau đây thành một phân số bằng nó và có mẫu số dương:

\; \; \; \Giải:

Theo yêu cầu đề bài ta có như sau:

\ = \;

\ = \;

\ = \;

\ = \.

Bài 10 trang 9 SGK toán lớp 6 tập 2

Từ đẳng thức 2 . 3 = 1 . 6 ta có thể lập được các cặp phân số bằng nhau như sau:

\;

\;

\;

\.

Hãy lập các phân số bằng nhau từ đẳng thức 3 . 4 = 6 . 2.

Giải:

Ta có: khi nhân chéo mỗi cặp phân số bằng nhau trên đề bài ta đều được đẳng thức 2 . 3 = 1 . 6 ban đầu.

Vậy từ đẳng thức 3 . 4 = 6 . 2 ta có cách lập các phân số bằng nhau như sau:

Tham Khảo Thêm:  Cân phân tích chỉ số cơ thể

Phân số thứ nhất có một thừa số ở vế trái làm tử số còn mẫu số là một thừa số bất kì ở vế phải, phân số còn lại có tử số là số còn lại của vế phải và mẫu số là số còn lại của vế trái.Source link

Related Posts

Số phận của huyền

Số phận của huyền Source link Tham Khảo Thêm:  Góc Khuất Của Số Phận, Htv7, Xem Phim Góc Khuất Của Số Phận Tập 52

Số phận của khánh

Số phận của khánh Source link Tham Khảo Thêm:  Phần Mềm Tìm Quy Luật Dãy Số Cách Đều, (24) Cách Tìm Quy Luật Dãy Số Cách Đều

Gia đình là số 1 phần 2

Gia đình là số 1 phần 2 Source link Tham Khảo Thêm:  Phương Pháp Và Thủ Thuật Giải Trắc Nghiệm Đại Số Và Giải Tích 11

Công thức tỉ số phần trăm

Công thức tỉ số phần trăm Source link Tham Khảo Thêm:  Phương Pháp Và Thủ Thuật Giải Trắc Nghiệm Đại Số Và Giải Tích 11

Phần mềm lưu trữ hồ sơ bằng excel

Phần mềm lưu trữ hồ sơ bằng excel Source link Tham Khảo Thêm:  Tải Phim Gia Đình Là Số 1 Phần 2 ), Phim Gia Đình Là…

Hồ sơ lửa phần 2 tập 44

Hồ sơ lửa phần 2 tập 44 Source link Tham Khảo Thêm:  Góc Khuất Của Số Phận, Htv7, Xem Phim Góc Khuất Của Số Phận Tập 52

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *