Ôn Tập Về Phân Số


Cách giải Rút gọn phân số Toán lớp 5 gồm các dạng bài tập có phương pháp giải chi tiết và các bài tập điển hình từ cơ bản đến nâng cao giúp học sinh biết cách làm Rút gọn phân số Toán lớp 5. Bên cạnh có là 10 bài tập vận dụng để học sinh ôn luyện dạng Toán 5 này.

Bạn đang xem: Rút gọn các phân số lớp 5

Rút gọn phân số Toán lớp 5 và cách giải

I/ Lý thuyết

– Rút gọn phân số là cách làm đưa phân số đã cho thành phân số tối giản. Phân số mới vẫn bằng phân số đã cho.

– Phân số tối giản là phân số có tử số và mẫu số không chia hết cho số tự nhiên nào khác 1.

– Cách rút gọn phân số:

+ Xét xem cả tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1.

+ Chia cả tử số và mẫu số cho số đó.

+ Cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản.

II/ Các dạng bài tập

II.1/ Dạng 1: Rút gọn rồi tìm các phân số bằng nhau

1. Phương pháp giải

– Đối với dạng toán này, chúng ta cần rút gọn phân số đã cho theo các bước trên rồi tiến hành so sánh các phân số tối giản. Nếu các phân số tối giản bằng nhau thì các phân số đã cho bằng nhau.

Xem thêm: ” Who Nghĩa Là Gì ? Điều Này Có Nghĩa Là Gì

Tham Khảo Thêm:  Tin Tức, Sự Kiện Liên Quan Đến Lựa Chọn Số Phận Tập 71, Phim Lựa Chọn Số Phận Vtv1 Trực Tiếp

2. Ví dụ minh họa

Bài 1: Trong các phân số dưới đây, phân số nào bằng phân số 23?

2030, 89, 812

Hướng dẫn:

Rút gọn phân số chưa tối giản:

2030=20:1030:10=23;

812=8:412:4=23

Vậy phân số bằng phân số 23 là:2030 và 812

Bài 2: Tìm các phân số bằng nhau trong các phân số sau

515; 13; 1215

Rút gọn phân số: 515=5:515:5=13

1215=12:315:3=45

Vậy các phân số bằng nhau là:515=13

II.2/ Dạng 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống

1. Lý thuyết

– Dạng toán này người ta cho một phân số và yêu cầu chúng ta tìm tử số hoặc mẫu số của phân mới khi đã cho biết một mẫu số hoặc tử số.

2. Ví dụ minh họa

Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ trống:12=…18

Hướng dẫn: Ta nhận thấy mẫu số của phân số mới là 18 lớn hơn mẫu số của phân số đã cho là 2. Vậy phân số cần tìm lớn hơn phân số đã cho. Nên ta lấy: 18 : 2 = 9. Sau đó ta lấy 9 nhân với tử số của mẫu số đã cho ta được số cần tìm: 9 x 1 = 9. Vậy số cần điền là: 9

Ta có thể trình bày như sau:12=918

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống:936=3…

Hướng dẫn: Ta thấy tử số của phân số mới là 3 bé hơn tử số của phân số đã cho là 9. Vậy phân số cần tìm bé hơn phân số đã cho. Nên ta lấy 9 : 3 = 3. Sau đó ta lấy mẫu số của phân số đã cho chia cho 3, ta được số cần tìm là: 36 : 3 = 12.

Tham Khảo Thêm:  Xem Tướng Mạo Đoán Số Phận Con Người, Coi Tướng Mạo Biết Số Phận

Ta có thể trình bày như sau: 936=312

III.3/ Dạng 3: Rút gọn các thừa số giống nhau để tính nhanh

1. Lý thuyết

– Nếu tử số và mẫu số của phân số đều ở dưới dạng tích của nhiều thừa số, ta có thể rút gọn bằng cách gạch bỏ các thừa số giống nhau ở cả trên tử số và mẫu số. Sau khi gạch bỏ ta tính tích các thừa số còn lại.

– Nếu cả tử số và mẫu số của phân số đều ở dạng tích của nhiều thừa số, nhưng không có thừa số chung, ta có thể biến đổi các thừa số đó thành tích của các thừa số nhỏ hơn để rút gọn.

2. Ví dụ minh họa

Bài 1: Rút gọn phân số sau: 8x7x511x8x7

Hướng dẫn: Ta nhận thấy cả tử số và mẫu số đều ở dưới dạng tích của nhiều thừa số. Tử số và mẫu số đều có chung thừa số là 7 và 8. Nên ta có thể gạch bỏ các thừa số chung này ở tử số và mẫu số.

Ta có thể trình bày như sau:

*

*Lưu ý: Dấu gạch chéo thể hiện là chúng ta đã rút gọn. Để bài làm sạch sẽ, hs nên sử dụng bút chì để gạch.

Bài 2: Rút gọn phân số sau: 12x15x164x8x24

Hướng dẫn: Chúng ta nhận thấy cả tử số và mẫu số đều ở dưới dạng tích của nhiều thừa số. Tuy nhiên lại không có thừa số chung. Ta có thể tách các thừa số thành tích của các số bé hơn. Sau đó rút gọn.

Tham Khảo Thêm:  Số Thập Phân Nhỏ Nhất Có Các Chữ Số Khác Nhau Sao Cho Tích Các Chữ Số Bằng 20 Là

Ta có thể trình bày như sau:

*

III/ Bài tập vận dụng

Bài 1: Rút gọn các phân số sau: 1215;4575;22143

Bài 2: Trong các phân số sau, phân số nào là phân số tối giản? Vì sao?

15; 4647; 369; 1833; 101103

Bài 3: Trong các phân số dưới đây phân số nào bằng phân số 45?

1620;  2030;  1215;  918;  3645

Bài 4: Tìm phân số bằng nhau trong các phân số sau?

2436;567;162;4925;899

Bài 5: Rút gọn các phân số chưa tối giản trong các phân số sau:

76;6336;3627;106101;1513

Bài 6: Tìm các cặp phân số không bằng phân số còn lại:

530; 16; 424; 1060;212;318;53

Bài 7: Điền số thích hợp vào chỗ trống

a)816=…2 b)56=30…

Bài 8:

Điền số thích hợp vào chỗ trống

a) 5075=10…=…3

b)35=…10=9…=…20

Bài 9: Rút gọn các phân số sau:

a)6 x 7 x 5x 97 x 8 x 9 x 5

b) 1 x 2 x3 x 4 x 55 x 4 x 3 x 2 x 1Source link

Related Posts

Số phận của huyền

Số phận của huyền Source link Tham Khảo Thêm:  Lý Thuyết Phân Số Thập Phân Lớp 5 Trang 8 Phân Số Thập Phân, Toán Lớp 5 Trang…

Số phận của khánh

Số phận của khánh Source link Tham Khảo Thêm:  Các Cách Viết Phân Số Trên Word Nhanh, Đơn Giản, Cách Viết Phân Số Trong Word

Gia đình là số 1 phần 2

Gia đình là số 1 phần 2 Source link Tham Khảo Thêm:  Xem Tướng Mạo Đoán Số Phận Con Người, Coi Tướng Mạo Biết Số Phận

Công thức tỉ số phần trăm

Công thức tỉ số phần trăm Source link Tham Khảo Thêm:  Cấp Lại Sổ Chứng Nhận Sở Hữu Cổ Phần Và Cổ Phần Được Sở Hữu Trong…

Phần mềm lưu trữ hồ sơ bằng excel

Phần mềm lưu trữ hồ sơ bằng excel Source link Tham Khảo Thêm:  Số Phận Của Phương Anh

Hồ sơ lửa phần 2 tập 44

Hồ sơ lửa phần 2 tập 44 Source link Tham Khảo Thêm:  Số Thập Phân Nhỏ Nhất Có Các Chữ Số Khác Nhau Sao Cho Tích Các…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *