Ôn Tập Phép Nhân Và Phép Chia Hai Phân Số, Ôn Tập Phép Nhân Và Phép Chia Hai Phân Số


Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số. Ôn và củng cố cách nhân và chia hai phân số. Toán lớp 5.

Bạn đang xem: Ôn tập phép nhân và phép chia hai phân số

*

Xem video bài giảng này ở đây!

Bài tập cơ bản

Chưa làm bài

Bạn chưa làm bài này

Bài tập với các dạng bài ở mức cơ bản để bạn làm quen và hiểu được nội dung này.

Thưởng tối đa : 3 hạt dẻ

Bài tập trung bình

Chưa làm bài

Bạn chưa làm bài này

Bài tập với mức độ khó vừa phải giúp bạn thuần thục hơn về nội dung này.

Thưởng tối đa : 5 hạt dẻ

Bài tập nâng cao

Chưa làm bài

Bạn chưa làm bài này

Dạng bài tập nâng cao với độ khó cao nhất, giúp bạn hiểu sâu hơn và tư duy mở rộng hơn.

Thưởng tối đa : 7 hạt dẻ

Ôn tập phép nhân và phép chia hai phân số

1. Phép nhân và các tính chất của phép nhân hai phân số

1.1 Quy tắcnhân hai phân số

Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

Xem thêm: Twisted Fate Guide Mùa 11: Bảng Bổ Trợ Cho Twisted Fate Mùa 11: Bảng Ngọc Bổ Trợ

Ví dụ:$\frac{2}{7} \times \frac{5}{9} = \frac{2\times5}{7\times9} = \frac{10}{63} $

1.2. Các tính chất của phép nhân phân số

– Tính chất giao hoán:Khi đổi chỗ các phân số trong một tích thì tích của chúng không thay đổi.

Tham Khảo Thêm:  Sơ Đồ Tư Duy Phần Tiến Hóa Sinh Học 12 Ôn Thi Tốt Nghiệp Thpt

Ví dụ:$\frac{2}{7} \times \frac{5}{9} = \frac{5}{9} \times \frac{2}{7}$

– Tính chất kết hợp:Khi nhân một tích hai phân số với phân số thứ ba, ta có thể nhân phân số thứ nhất với tích của hai phân số còn lại.

Ví dụ:$(\frac{1}{2} \times \frac{1}{3}) \times \frac{2}{5} = \frac{1}{2} \times (\frac{1}{3} \times \frac{2}{5}) $

– Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:Khi nhân một tổng hai phân số với phân số thứ ba, ta có thể nhân lần lượt từng phân số của tổng với phân số thứ ba rồi cộng các kết quả đó lại với nhau

Ví dụ:$(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}) \times \frac{2}{5} = (\frac{1}{2} \times \frac{2}{5}) +( \frac{1}{3}\times \frac{2}{5}) $

– Nhân với số 1:

Phân số nào nhân với số 1 cũng bằng chính phân số đó.

Ví dụ:$\frac{2}{3} \times 1 = \frac{2}{3}$

2. Phép chia hai phân số

2.1 Phân số đảo ngược

Phân số đảo ngược của một phân số là đảo ngược tử số thành mẫu số, mẫu số thành tử số.

Ví dụ: Phân số$\frac{6}{5}$ gọi là phân số đảo ngược của phân số$\frac{5}{6}$

2.2 Quy tắc chia hai phân số

Muốn chia một phân số cho một phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

Ví dụ:$\frac{4}{5} : \frac{3}{8} = \frac{4}{5} \times \frac{8}{3} = \frac{32}{15}$

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc giải các bài tập trong SGK, hãy xem phần: Giải bài tập SGK Toán lớp 5 – Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân sốSource link

Related Posts

Số phận của huyền

Số phận của huyền Source link Tham Khảo Thêm:  Số Phận Của Triệu Vy Cách Đây 7 Năm, Vấn Đề Chính Thống Của Nhà Triệu

Số phận của khánh

Số phận của khánh Source link Tham Khảo Thêm:  Tải Phần Mềm Đăng Ký Mã Số Thuế Cá Nhân Cho Nhân Viên Trên Ứng Dụng Qttncn 3

Gia đình là số 1 phần 2

Gia đình là số 1 phần 2 Source link Tham Khảo Thêm:  Sơ Đồ Tư Duy Phần Tiến Hóa Sinh Học 12 Ôn Thi Tốt Nghiệp Thpt

Công thức tỉ số phần trăm

Công thức tỉ số phần trăm Source link Tham Khảo Thêm:  Tải Phần Mềm Đăng Ký Mã Số Thuế Cá Nhân Cho Nhân Viên Trên Ứng Dụng…

Phần mềm lưu trữ hồ sơ bằng excel

Phần mềm lưu trữ hồ sơ bằng excel Source link Tham Khảo Thêm:  Số Phận Của Triệu Vy Cách Đây 7 Năm, Vấn Đề Chính Thống Của…

Hồ sơ lửa phần 2 tập 44

Hồ sơ lửa phần 2 tập 44 Source link Tham Khảo Thêm:  5 Phần Mềm Thiết Kế Sơ Đồ Mạng Tốt Nhất 2020, Phần Mềm Vẽ Sơ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *