Lý Thuyết Phép Trừ Phân Số Lớp 6 Bài 3, Các Dạng Toán Về Phép Trừ Phân Số


Giải bài tập SGK Toán 6 – tập 2 – Sách Kết nối tri thức – Bài 25: Phép cộng và phép trừ phân số.

Bạn đang xem: Phép trừ phân số lớp 6

============Bài 25: Phép cộng và phép trừ phân số.

=============

Hoạt động 1: Em hãy nhắc lại quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu (có tử và mẫu dương) rồi tính các tổng $\frac{8}{11}+\frac{3}{11}$ và $\frac{9}{12}+\frac{11}{12}$

Lời giải:

Quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu : Muốn cộng hai phân số cùng mẫu , ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu 

$\frac{8}{11}+\frac{3}{11}= \frac{11}{11}=1$

$\frac{9}{12}+\frac{11}{12}=\frac{20}{12}=\frac{5}{3}.$

Luyện tập 1: Tính 

$\frac{-7}{12}+\frac{5}{12}$; $\frac{-8}{11}+\frac{-19}{11}$

Lời giải:

$\frac{-7}{12}+\frac{5}{12}=\frac{-2}{12}=\frac{-1}{12}$

$\frac{-8}{11}+\frac{-19}{11}=\frac{-27}{12}$

Hoạt động 2: Để thực hiện phép cộng $\frac{5}{7}+\frac{-3}{4}$, em hãy làm theo các bước sau:

Quy đồng mẫu hai phân số $\frac{5}{7}$ và $\frac{-3}{4}$

Sử dụng quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu để tính tổng hai phân số sau khi đã quy đồng.

Xem thêm: Bộ Cài Office 2013 Đã Active Bản Quyền, Download Tải Office 2013 Full

Lời giải:

Ta có : BCNN (7,4)= 28

$\frac{5}{7}=\frac{20}{28}$

$\frac{-3}{4}=\frac{-21}{28}$

$\frac{5}{7} +\frac{-3}{4}=\frac{20}{28}+\frac{-21}{28}=\frac{-1}{28}$

Luyện tập 2: Tính

$\frac{-5}{8}+\frac{-7}{20}$

Lời giải:

Ta có : BCNN(8,20)=40

$\frac{-5}{8}=\frac{-25}{40}$

$\frac{-7}{20}=\frac{-14}{40}$

$\frac{-5}{8}+\frac{-3}{4}=\frac{-25}{40}+\frac{-14}{40}=\frac{-39}{40}$

Hoạt động 3: Tính các tổng:

$\frac{1}{2}+\frac{-1}{2}$; $\frac{1}{2}+\frac{1}{-2}$

Em có nhận xét gì về các kết quả nhận được?

Lời giải:

$\frac{1}{2}+\frac{-1}{2}=0; $ $\frac{1}{2}+\frac{1}{-2}=\frac{1}{2}+\frac{-1}{2}=0$

Luyện tập 3: Tìm các số đối của các phân số sau: $\frac{1}{3}; \frac{-1}{3}; \frac{-4}{5}$

Lời giải:

Số đối của $\frac{1}{3} là \frac{-1}{3}$

Số đối của $\frac{-1}{3} là \frac{1}{3}$

Số đối của $\frac{-4}{5} là \frac{4}{5}$

Luyện tập 4: Tính một cách hợp lý: $B=\frac{-1}{9}+\frac{8}{7}+\frac{10}{9}+\frac{-29}{7}$

Tham Khảo Thêm:  Số phận của đông

Lời giải:

$B= \frac{-1}{9}+\frac{8}{7}+\frac{10}{9}+\frac{-29}{7}= (\frac{-1}{9}+\frac{10}{9})+(\frac{8}{7}+\frac{-29}{7})$

$B=\frac{9}{9}+\frac{-21}{7}= 1+-3=-2$

Hoạt động 4: Em hãy nhắc lại quy tắc trừ hai phân số cùng mẫu (cả tử và mẫu đều dương) đã học rồi tính các hiệu sau: $\frac{7}{13}-\frac{5}{13}$ và $\frac{3}{4}-\frac{1}{5}$

Lời giải:

Muốn trừ hai phân số cùng mẫu ,ta lấy tử số của phân số thứ nhất trừ đi tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu .

$\frac{7}{13}-\frac{5}{13} =\frac{2}{13}$

$\frac{3}{4}-\frac{1}{5}=\frac{15}{20}-\frac{4}{20}=\frac{11}{20}$

Luyện tập 5: Tính

a, $\frac{3}{5}-\frac{-1}{3}$

b, $-3-\frac{2}{7}$

Lời giải:

a. $\frac{3}{5}-\frac{-1}{3}=\frac{9}{15}-\frac{-5}{15}=\frac{14}{15}$

b. $-3-\frac{2}{7}=\frac{-21}{7}-\frac{2}{7}=\frac{-23}{7}$

Bài tập 6.21: Tính :

a. $\frac{-1}{13} +\frac{9}{13};$

b. $\frac{-3}{8}+\frac{5}{12}.$

Lời giải:

a. $\frac{-1}{13} +\frac{9}{13}=\frac{8}{13};$

b. $\frac{-3}{8}+\frac{5}{12}=\frac{-9}{24}+\frac{10}{24}=\frac{1}{24}.$

Bài tập 6.22: Tính :

a. $\frac{-5}{3}-\frac{-7}{3};$

b. $\frac{5}{6}-\frac{8}{9}.$

Lời giải:

a. $\frac{-5}{3}-\frac{-7}{3}=\frac{-12}{3}=4$

b. $\frac{5}{6}-\frac{8}{9}=\frac{15}{18}-\frac{16}{18}=\frac{-1}{18}.$

Bài tập 6.23: Tính một cách hợp lí .

$A=(\frac{-3}{11})+\frac{11}{8}-\frac{3}{8}+(\frac{-8}{11}).$

Lời giải:

$A=(\frac{-3}{11})+\frac{11}{8}-\frac{3}{8}+(\frac{-8}{11})$

$A=(\frac{11}{8}-\frac{3}{8})+(\frac{-3}{11}+\frac{-8}{11})$

$A=\frac{8}{8}+\frac{-11}{11}$

$A=1+-1=0$

Bài tập 6.24: Chị Chi mới đi làm và nhận được tháng lương đầu tiên .Chị quyết định dùng $\frac{2}{5}$ số tiền đó để chi tiêu trong tháng, dành $\frac{1}{4}$ số tiền để mua quà biếu bố mẹ . Tìm số phần tiền lương còn lại của chị Chi.

Lời giải:

Số phần tiền lương còn lại của chị Chi là :

 $1-\frac{2}{5}-\frac{1}{4}=\frac{20}{20}-\frac{8}{20}-\frac{5}{20}=\frac{7}{20} $( phần )

Bài tập 6.25: Mai tự nhẩm tính về thời gian biểu của mình trong một ngày thì thấy :$\frac{1}{3}$ thời gian là dành cho việc học ở trường ; $\frac{1}{24}$ thời gian là dành cho các hoạt dộng ngoại khóa ;$\frac{7}{16}$ thời gian dành cho hoạt động ăn ,ngủ .Còn lại là thời gian dành cho các công việc cá nhân khác .Hỏi :

a) Mai đã dành bao nhiêu phần thời gian trong ngày cho việc học ở trường và hoạt động ngoại khóa ?

Tham Khảo Thêm:  Top 5 Phần Mềm Vẽ Sơ Đồ Tư Duy Đơn Giản, Những Phần Mềm Vẽ Sơ Đồ Tư Duy Tốt Nhất Hiện Nay

b) Mai đã dành bao nhiêu phần thời gian trong ngày cho các công việc cá nhân khác ?

Lời giải:

a) Mai đã dành số phần thời gian trong ngày cho việc học ở trường và hoạt động ngoại khóa là:

$\frac{1}{3}+\frac{1}{24}=\frac{8}{24}+\frac{1}{24}=\frac{9}{24} =\frac{3}{8}$ (phần)

b) Mai đã dành số phần thời gian trong ngày cho các công việc cá nhân khác là :

$1-\frac{3}{8}-\frac{7}{16}=\frac{16}{16}-\frac{6}{16}-\frac{7}{16}=\frac{3}{16}$ (phần)Source link

Related Posts

Số phận của huyền

Số phận của huyền Source link Tham Khảo Thêm:  Xem Phim Tro Dua Số Phận, Trọn Bộ Thuyết Minh, Xem Phim Trò Đùa Của Số Phận

Số phận của khánh

Số phận của khánh Source link Tham Khảo Thêm:  Xem Phim Tro Dua Số Phận, Trọn Bộ Thuyết Minh, Xem Phim Trò Đùa Của Số Phận

Gia đình là số 1 phần 2

Gia đình là số 1 phần 2 Source link Tham Khảo Thêm:  Soi Cầu Dự Đoán Xstg Ngày 5/2/2017, Dự Đoán Xstg Ngày 5/2/2017

Công thức tỉ số phần trăm

Công thức tỉ số phần trăm Source link Tham Khảo Thêm:  Viết Phân Số 7/8 Dưới Dạng Tổng Của 3 Phân Số Có Cùng Tử Số, Câu…

Phần mềm lưu trữ hồ sơ bằng excel

Phần mềm lưu trữ hồ sơ bằng excel Source link Tham Khảo Thêm:  Số phận của đông

Hồ sơ lửa phần 2 tập 44

Hồ sơ lửa phần 2 tập 44 Source link Tham Khảo Thêm:  Số phận của đông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *