Luyện Tập Phép Nhân Phân Số


Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

*

*

cho phân số 77/123.Hỏi cùng bớt cả tử va mẫu đi bao nhiêu đơn vị để được phân số mới có giá trị bằng 3/5

Tổng tử và mẫu là :

77 + 123 = 200

Tử số sau khi bớt là :

200 : ( 3 + 5 ) x 3 = 75

Phải bớt đi số đơn vị là :

77 – 75 = 2

Đáp số : 2

Khi cùng bớt ở cả tử số và mẫu số đi một số đơn vị thì hiệu giữa mẫu số và tử số không thay đổi. Hiệu giữa mẫu số và tử số là:

123 – 77 = 46

Sau khi bớt, ta có sơ đồ:

Tử số | | | | Hiệu: 46

Mâu số | | | | | |

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

5 – 3 = 2 (phần)

Giá trị 1 phần là:

46 : 2 = 23

Tử số sau khi bớt là:

23 . 3 = 69

Số cần tìm là:

77 – 69 = 8

Đáp số: 8

Gọi số cần tìm là x. Theo bài ra, ta có: (77-x)/(123-x) = 3/5.385-5x=369-3x2x=16x=8

Gọi số cần tìm là x. Theo bài ra, ta có: (77-x)/(123-x) = 3/5.385-5x=369-3x2x=16x=8

Gọi số cần tìm là x. Theo bài ra, ta có: (77-x)/(123-x) = 3/5.385-5x=369-3x2x=16x=8

Cho phân số 77/123. Hỏi phải bớt cả tử số và mẫu số đi bao nhiêu đơn vị để được phân số mới có già trị bằng 3/5

hiện giữa mẫu và tử là

123-77=46

sau khi bớt ta có

46: (5-3) . 5=115

phải bớt cả tử lẫn mẫu cho bằng 3/5 là

123-115=8

rồi đáp số : 8 đơn vị

Tham Khảo Thêm:  Tải Phần Mềm Đổi Số Thành Chữ Trong Excel 2007, Download Vntools

k cho mik nha

cho phân số 77 phần 123.Hỏi cùng phải bớt cả tử số và mẫu số đi bao nhiêu đơn vị đẻ được phân số mới có giá trị bằng 3 phần 5

Gọi số cần tìm là x:

Ta có: 77-x / 123-x = 3/5

( 77-x) x 5= ( 123-x ) x 3

77×5 – X x 5= 123×3 – X x 3

385 – X x 5 = 369 – X x 3

X x 5- X x 3= 385 – 369

X x 2= 16

x= 16: 2

x= 8.

Bạn đang xem: Bài 1, 2, 3 trang 77 sgk toán 4

Vậy số cần tìm là 8.

Đáp số: 8.

Xem thêm: Lux Mùa 11: Bảng Bổ Trợ Lux Sp, Cách Lên Đồ Lux Sp, Bảng Ngọc Và Khắc Chế Lux

Gọi số cần tìm là x

Theo đề bài ta có : \(\frac{77-x}{123-x}=\frac{3}{5}\)

 \(5\left(77-x\right)=3\left(123-x\right)\)

 \(385-5x=369-3x\)

 \(-5x+3x=369-385\)

 \(-2x=-16\)

 \(x=8\)

Vậy số cần tìm là 8 

Hiệu của mẫu số và tử số là:

123-77=46

Hiệu số phần bằng nhau là:

5-3=2(phần)

Tử số mới là:

46:2×3=69

Phải thêm vào tử số và mẫu số là:

77-69=8

Đ/S:8

Cho phân số \(\frac{77}{123}\). Hỏi cùng phải bớt tử số và mẫu số đi bao nhiêu đơn vị để có phân số bằng phân số \(\frac{3}{5}\).

Hiệu của tử và mẫu phân số 77/123 là:

123 – 77 = 46

Tử của phân số cần tìm là:

46 : (5 – 3) . 3 = 69

Vậy cần bớt ở tử và mẫu đi là:

77 – 69 = 8

Gọi số cần bớt ở mấu là x

\(\Rightarrow\frac{77}{123-x}=\frac{3}{5}\)

\(\Rightarrow77.5=\left(123-x\right)3\)

\(\Rightarrow385=369-3x\)

\(\Rightarrow-3x=385-369\)

\(\Rightarrow-3x=16\)

\(\Rightarrow x=-\frac{16}{3}\)

Gọi số cần tìm là a.

Có: \(\frac{77+a}{123+a}=\frac{3}{5}\)

\(\Rightarrow5\left(77+a\right)=3\left(123+a\right)\)

\(\Rightarrow385+5a=3a+369\)

\(\Rightarrow2a=16\)

\(\Rightarrow a=8\)

Vậy thêm cả tử và mẫu là 8.

Tham Khảo Thêm:  Top 7 Hồ Sơ Lửa Phần 2 Tập 50, Người 3 Mặt Tập 49, Hồ Sơ Lữa Phần 2 Full

cho phân số 77/103 .hỏi cùng phải bớt cả tử số và mẫu số di bao nhieu don vi de duoc phan số mới có giá trị bằng 3/5 .cũng phải bớt cả tử và mẫu số của phân số đó đi bao nhiêu đơn vị

Hiệu giữa tử số và mẫu số là:

103-77=26

Vì cùng bớt ở cả tử số và mẫu số nên hiệu giữa tử số và mẫu số không đổi

Ta có sơ đồ lúc sau:

tử số l———-l———–l———-l

mẫu sốl———-l————l———-l———–l———–l Cậu vẽ hiệu là 26

Tử số mới là :

26:(5-3)x3=39

Cần bớt cả ở tử số và mẫu số số đơn vị để được ps có giá trị bằng 3/5 là:

77-39=38

Đ/s:… 

cho phân số \(\frac{77}{123}\) . Hỏi phải bớt cả tử số và mẫu số đi bao nhiêu đơn vị để được phân số mới có giá trị bằng \(\frac{3}{5}\)

Khi bớt ở cả tử số và mẫu số cùng một số đơn vị thì hiệu giữa mẫu số và tử số không thay đổi. Hiệu giữa mẫu số và tử số là:

123 – 77 = 46

Sau khi bớt, ta có sơ đồ:

Tử số | | | | Hiệu: 46

Mẫu số | | | | | |

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

5 – 3 = 2 (phần)

Giá trị 1 phần là:

46 : 2 = 23

Tử số sau khi bớt là:

23 . 3 = 69

Vậy số cần tìm là: 77 – 69 = 8

Đáp số: 8

cho phân số 77 phần 123 , hỏi phải bớt bao nhiêu đơn vị cả tử và mẫu để được phân số có giá trị bằng 3 phần 5

Tham Khảo Thêm:  Phim Gia Đình Là Số Một Phần 3 Lồng Tiếng, Phim Gia Đình Là Số 1 Phần 3 Lồng TiếngSource link

Related Posts

Số phận của huyền

Số phận của huyền Source link Tham Khảo Thêm:  Top 7 Hồ Sơ Lửa Phần 2 Tập 50, Người 3 Mặt Tập 49, Hồ Sơ Lữa Phần…

Số phận của khánh

Số phận của khánh Source link Tham Khảo Thêm:  Dựa Vào Cơ Sở Nào Để Phân Chia Các Hệ Thống Thế Giới Quan Trong Triết Học

Gia đình là số 1 phần 2

Gia đình là số 1 phần 2 Source link Tham Khảo Thêm:  Tiết 143

Công thức tỉ số phần trăm

Công thức tỉ số phần trăm Source link Tham Khảo Thêm:  Cho Tập Hợp A = {1; 2; 3; 4}. Số Tập Hợp Con Gồm Hai Phần…

Phần mềm lưu trữ hồ sơ bằng excel

Phần mềm lưu trữ hồ sơ bằng excel Source link Tham Khảo Thêm:  Công Ty Cổ Phần Giao Thông Số Việt Nam, Tuyển Dụng

Hồ sơ lửa phần 2 tập 44

Hồ sơ lửa phần 2 tập 44 Source link Tham Khảo Thêm:  Đánh Phân Số Trong Word 2010, 2013, 2016 Đơn Giản, Cách Viết Phân Số Trong…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *