Hồ Sơ Chuyển Nhượng Cổ Phần Năm 2022 Mới Nhất, Công Ty Cổ Phần


Quy định mới về chuyển nhượng cổ phần thay đổi ở ba điểm chính bao gồm: Nghĩa vụ đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập khi chuyển nhượng cổ phần; Quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông và mẫu chuyển nhượngcổ phần. Luật Trí Nam hướng dẫn chi tiết cách thực hiện thủ tục chuyển nhượng cổ phần dưới đây để quý khách hàng tham khảo.

Bạn đang xem: Hồ sơ chuyển nhượng cổ phần

*

Khái niệm cổ đông sáng lập và yêu cầu thay đổi thông tin cổ đông

✔ Cổ đông sáng lập công ty là những ai?

Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: “Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần”. Như vậy cổ đông sáng lập chỉ bao gồm các cổ đông tham gia góp cổ phần khi thành lập công ty, các cổ đông nhận chuyển nhượng của cổ đông sáng lập không được coi là cổ đông sáng lập dù việc nhận chuyển nhượng được thực hiện trong 03 năm đầu tiên.

Như vậy, những cổ đông sau thời điểm thành lập công ty mới tham gia cổ phần thì không được coi là cổ đông sáng lập nên không có tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần được cổng thông tin điện tử quốc gia ghi nhận.

✔ Các trường hợp được thay đổi cổ đông sáng lập

Theo quy định công ty cổ phần thay đổi cổ đông sáng lập theo 03 phương thức

+ Một là thay đổi cổ đông sáng lập do cổ đông chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông còn lại hoặc cá nhân, tổ chức khác.

+ Hai là đăng ký hủy bỏ tư cách cổ đông sáng lập của một cổ đông do không góp đủ vốn điều lệ đã cam kết.

+ Ba là đăng ký rút tư cách cổ đông do hoàn trả lại cổ phần hoặc mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông sáng lập.

Như vậy thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phần chỉ là một cách thức Luật doanh nghiệp 2020 quy định.

✔Người nước ngoài có được đăng ký làm cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Căn cứ theo Điều 21 Luật đầu tư 2020 thì nhà đầu tư nước ngoài được phép đăng ký thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam để kinh doanh. Do đó việc người nước ngoài đăng ký là cổ đông sáng lập để thành lập công ty cổ phần là hoàn toàn đúng quy định pháp luật hiện hành.

Tham Khảo Thêm:  Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn, Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 (Tập 1)

Các bước thủ tục chuyển nhượng cổ phần chuẩn quy định mới

Quy trình triển khai thủ tục chuyển nhượng cổ phần sẽ bao gồm 03 bước:

✔ Bước 1: Công ty cổ phần thông qua việc chuyển nhượng cổ phần

Trừ trường hợp cổ đông được quyền tự do chuyển nhượng cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2020, Công ty phải thông qua việc chuyển nhượng cổ phần trước khi các việc chuyển nhượng được xác lập.

✔ Bước 2: Các bên chuyển nhượng cổ phần giao kết hợp đồng chuyển nhượng

✔ Bước 3: Thực hiện nghĩa vụ đăng ký thay đổi cổ đông nước ngoài

Trường hợp việc chuyển nhượng cổ phần có một bên là nhà đầu tư nước ngoài thì công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi cổ đông nước ngoài theo quy định.

✔ Bước 4: Công ty cấp giấy chứng nhận cổ phần cho cổ đông mới sau khi chuyển nhượng hoàn thành

✔ Bước 5: Nộp tờ khai và tiền thuế chuyển nhượng cổ phần theo luật định.

Các nội dung dưới đây Luật sư Trí Nam sẽ tư vấn làm rõ quy định về tự do chuyển nhượng cổ phần, thủ tục chuyển nhượng cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2020 để Quý doanh nghiệp hiểu được vì sao quy trình thực hiện thủ tục chuyển nhượng cổ phần lại tiến hành theo 5 bước đã nói.

Xem thêm: Microsoft Office Professional Plus 2010 Product Key Full Crack Download

*

Cách thứcchuyển nhượng cổ phần hợp pháp

✔ Khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: “Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 của Luật này và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng”.

✔ Mặt khác, Khoản 3 Điều 120 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập đối với những công ty mới hoạt động như sau: “Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó”.

✔ Tổng hợp lại quy định của Luật Doanh nghiệp, ta có thể thấy:

Tham Khảo Thêm:  Ankan Y Phản Ứng Với Brom Tạo Ra 2 Dẫn Xuất Monobrom Có Tỷ Khối Hơi So Với H2 Bằng 61 5

– Thứ nhất, trong 03 năm đầu tiên hoạt động (kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp), các cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng cổ phần cho nhau; và nếu có nhu cầu chuyển nhượng cho một người khác không phải là cổ đông sáng lập nếu được Đại Hội đồng cổ đông đồng ý.

– Thứ hai, sau thời hạn 3 năm đầu (như đã nêu trên), các cổ đông sáng lập của công ty được tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cả người không phải là cổ đông công ty.

✔ Căn cứ theo quy định hiện tại thì công ty cổ phần có phát sinh hoạt động chuyển nhượng cổ phần chỉ phải thông báo đến phòng ĐKKD (Tức là phải thay đổi GCN đăng ký doanh nghiệp) khi thuộc 2 trường hợp: Một là chuyển nhượng cổ phần cho người nước ngoài; Hai là thay đổi cổ đông sáng lập do không góp đủ vốn.

Như vậy năm 2021 các công ty cổ phần khi thay đổi cổ đông không thuộc 2 trường hợp Luật sư đã nêu công ty sẽ không phải thay đổi đăng ký doanh nghiệp nữa.

Tham khảo:

Hồ sơ đăng ký chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập

✔ Hồ sơ thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần bao gồm:

– Biên bản họp, quyết định của Đại Hội đồng cổ đông công ty;

– Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng (Nếu có);

✔ Sau khi hồ sơ đã được ký thì việc chuyển nhượng cổ phần được hoàn thành theo thời gian ghi nhận trên biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, khác với trước đây việc chuyển nhượng cổ phần chỉ hoàn thành khi được Phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy xác nhận thông tin cổ đông sáng lập mới.

✔ Bước tiếp theo là thực hiện nghĩa vụ cấp giấy chứng nhận cổ phần cho cổ đông mới đồng thời thực hiện nghĩa vụ kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân.

Tham Khảo Thêm:  Trò Chơi Và Số Phận Tập 30 (Thuyết Minh), Trò Chơi Số Phận

Thảm khảo: Mức thuế chuyển nhượng cổ phần

✔ Tất cả các nội dung chúng tôi nêu trên được áp dụng cho cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần phổ thông, riêng với cổ phần ưu đãi biểu quyết và cổ phần ưu đãi cổ tức pháp luật có quy định khác. Cụ thể:

– Đối với cổ phần ưu đãi cổ tức: cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng;

– Đối với cổ phần ưu đãi biểu quyết: Theo quy định tại Điều 116 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

“1. Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau thời hạn đó, cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ phần phổ thông”

“3. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác.”

✔ Từ quy định trên, cổ đông sáng lập không thể chuyển nhượng cổ phần ưu đãi biểu quyết cho bất kỳ ai trong thời hạn 03 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau thời hạn 03 năm khi cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, khi đó việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập sẽ thực hiện như chúng tôi đã phân tích ở mục 1 và mục 2 nêu trên.

*

Mẫu chuyển nhượng cổ phần như thế nào?

Thông thường hoạt động chuyển nhượng cổ phần được các bên xác lập thông qua hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trong đó:

✔ Xác nhận hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần

Văn bản xác nhận hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần được thể hiện tại Biên bản xác nhận hoàn tất chuyển nhượng cổ phần hoặc biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

✔ Mẫu chuyển nhượng cổ phần

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tuân thủ tục quy định của hợp đồng mua bán theo Bộ luật dân sự 2015.

Tham khảo: Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần chính xácSource link

Related Posts

Số phận của huyền

Số phận của huyền Source link Tham Khảo Thêm:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Nhà Hà Nội Số 41, Công Ty Cp Đầu…

Số phận của khánh

Số phận của khánh Source link Tham Khảo Thêm:  Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn, Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 (Tập 1)

Gia đình là số 1 phần 2

Gia đình là số 1 phần 2 Source link Tham Khảo Thêm:  Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn, Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 (Tập 1)

Công thức tỉ số phần trăm

Công thức tỉ số phần trăm Source link Tham Khảo Thêm:  Ankan Y Phản Ứng Với Brom Tạo Ra 2 Dẫn Xuất Monobrom Có Tỷ Khối Hơi…

Phần mềm lưu trữ hồ sơ bằng excel

Phần mềm lưu trữ hồ sơ bằng excel Source link Tham Khảo Thêm:  Phân Biệt Tiếng Khóc Trẻ Sơ Sinh 0, Tiếng Khóc Của Em Bé Báo…

Hồ sơ lửa phần 2 tập 44

Hồ sơ lửa phần 2 tập 44 Source link Tham Khảo Thêm:  Số phận của huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *