Hàm MODE trong Excel là gì? Cách dùng hàm MODE có điều kiện

Hàm chế độ trong Excel Nó là gì? Đọc ngay để biết cách sử dụng hàm MODE, hàm INT, hàm ROUND trong Excel và một số hàm cơ bản khác trong Excel.

Nắm vững các kỹ năng Excel cơ bản cho phép chúng ta quản lý và sắp xếp bảng tính hiệu quả hơn. Người dùng Excel cơ bản phải hiểu các chức năng cơ bản và logic đằng sau các công thức Excel. Qua nội dung dưới đây upanh123 sẽ giúp bạn tìm lời giải cho hàm MODE trong Excel nhé!

Hàm chế độ trong Excel Nó là gì?

Các hàm cơ bản trong Excel giúp bạn tính toán, xử lý số liệu trong quá trình học tập và làm việc. Hàm mode của Excel được sử dụng để kiểm tra và xác định các giá trị xuất hiện thường xuyên nhất trong bất kỳ trang tính nào. Vậy hàm mode trong Excel là gì?

Hàm mode là một trong những hàm cơ bản và được sử dụng rộng rãi nhất trong Excel. Hàm MODE trả về giá trị xảy ra hoặc lặp lại thường xuyên nhất trong một mảng hoặc phạm vi dữ liệu đã cho. Nếu muốn kiểm tra xem học sinh đạt bao nhiêu điểm, điểm nào chiếm nhiều điểm nhất thì có thể sử dụng hàm MODE để tìm số điểm nhiều nhất hiển thị trong bảng dữ liệu.

Hàm MODE trong Excel là gì?

Hàm MODE trong Excel là gì?

Cách sử dụng hàm MODE có điều kiện

MODE là một hàm tính toán trong Excel trả về giá trị xuất hiện hoặc lặp lại thường xuyên nhất trong một dải dữ liệu.

Cách sử dụng hàm MODE điều kiện: MODE(number1, number2, number3, …).

Ở đó:

– Số 2, số 3,… : Tùy chọn. Thứ 2, thứ 3, v.v. là các đối số số mà bạn muốn tính số cơ số.

Số 1: Bắt buộc. Là đối số số đầu tiên cho những gì bạn muốn tính toán khiêm tốn.

Ghi chú:

– Nếu có nhiều số trùng tần số thì kết quả sẽ là đối số hiển thị đầu tiên.

– Nếu đối số không có số lặp lại quá 2 lần hàm sẽ báo lỗi.

– Nếu đối số, tham chiếu hoặc mảng chứa giá trị logic, văn bản hoặc ô trống bị bỏ qua, các ô có giá trị 0 sẽ được tính.

– Nếu đối số không thể được chuyển đổi thành văn bản hoặc giá trị lỗi, chức năng sẽ thất bại.

Tham Khảo Thêm:  Lời chúc 8/3 hay và ý nghĩa nhất trong ngày Quốc Tế Phụ Nữ

– Đối số có thể là số, mảng hoặc số có tham chiếu.

Cách sử dụng hàm INT trong Excel

Hàm INT là hàm dùng để lấy phần nguyên của một số và làm tròn thành số nguyên gần nhất. Hàm này thường dùng để xử lý kết quả phép chia trong Excel.

Cách sử dụng hàm INT trong Excel: =INT(Số).

Trong đó: Đây có thể là số:

– Hạng A: 9/4 hoặc D3/C1.

– Một ô trong Excel. Vd: A7, D3.

– một giá trị cố định. Ví dụ: 9.6 hoặc 7.2.

Hàm INT hoạt động theo nguyên tắc làm tròn xuống và lấy số nguyên. Cụ thể, khi nhận được giá trị cuối cùng của một số, INT sẽ tự động làm tròn giá trị này về số nguyên gần nhất. Cuối cùng, giá trị này sẽ được trả về ô đã nhập hàm.

Cách sử dụng hàm INT trong Excel

Cách sử dụng hàm INT trong Excel

Ví dụ:

– Nếu number = -2,9 thì =INT(-2,9) trả về -3.

– Nếu number = -2.1 thì =INT(-2,1) trả về -3.

– Nếu số = -2 thì =INT(-2) cho kết quả là -2.

– nếu number = 1,9 thì kết quả của =INT(1,9) là 1.

– Nếu number = 1,4 thì =INT(1,4) cho kết quả là 1.

– Nếu number = 2 thì kết quả của =INT(2) là 2.

Tương tự, với các giá trị khác của số như ô, biểu thức hay hàm INT cũng sẽ cho kết quả tương tự như quy tắc trên. Dựa trên cách thức hoạt động của nó, nhiều người gọi INT là một hàm làm tròn đến nhỏ hơn một hàm lấy số nguyên.

Cách sử dụng hàm MOD trong Excel

Hàm MOD của Excel là một hàm dùng để chia và lấy phần dư của một phép chia và có thể áp dụng để tính số dư ngày và tuần. Excel định nghĩa hàm MOD là hàm trả về phần dư khi hai số bị chia (số bị chia và số bị chia). Kết quả trả về Nếu có số dư thì hàm MOD sẽ trả về kết quả số dư, nếu không có số dư sẽ trả về 0.

Cách sử dụng hàm MOD trong Excel: =MOD(số,số chia)

Trong đó: tử số, giá trị cần tìm của mẫu số.

– Số chia: Số chia.

– Number: số cần chia, số muốn tìm số dư.

Ghi chú:

– Hàm MOD có thể biểu diễn dưới dạng hàm INT (lấy phần kết quả là số nguyên).

Tham Khảo Thêm:  Cách tính phép nhân trong Excel và hàm tính % trong Excel

– Nếu số chia là 0, hàm MOD #DIV/0! sẽ trả về giá trị lỗi.

Cách sử dụng hàm MOD trong Excel

Cách sử dụng hàm MOD trong Excel

Cách sử dụng hàm MEDIAN trong Excel

Trong phân tích tài chính, hàm MEDIAN thường được dùng để tính giá trị trung bình của các chỉ tiêu như doanh thu, chi phí, v.v. Hàm MEDIAN thuộc nhóm hàm thống kê của Excel, bao gồm các hàm đo xu hướng trọng tâm và trung vị của một dãy số trong bảng tính hay còn gọi là trung vị của một nhóm số cho trước.

Cách sử dụng hàm MEDIAN trong Excel: = MEDIAN(số1,[number2],…)

Ở đó:

– 1 số,[number2] – Bộ số tìm trung vị với số 1 là tham số bắt buộc và các số tiếp theo là tham số tùy chọn.

– Với cú pháp hàm MEDIAN, bạn có thể nhập tối đa 255 số để tìm trung vị của chúng.

Cách sử dụng hàm MODE.MULT trong Excel

Hàm trả về một mảng dọc gồm các giá trị xuất hiện thường xuyên nhất hoặc lặp lại các giá trị trong một mảng hoặc phạm vi dữ liệu. Hỗ trợ chức năng kể từ phiên bản Excel 2010.

Cách sử dụng hàm MODE.MULT trong Excel: MODE.MULT((số1,[number2],…).

Ở đó:

– 1 số,[number2],…): các giá trị muốn tìm trung vị, trong đó number1 là tham số bắt buộc, các giá trị khác tùy chọn và chứa tối đa 254 tham số số.

Chú ý:

– Nếu không có dữ liệu sau khi bấm -> hàm trả về giá trị lỗi #N/A.

– Nếu đối số là một mảng tham chiếu chứa văn bản hoặc giá trị lô-gic, thì chúng sẽ bị bỏ qua, nhưng 0 vẫn được tính.

– Các đối số là văn bản hoặc giá trị lỗi không thể chuyển thành số sẽ khiến hàm bị lỗi.

– Giá trị đối số phải là số, tên, mảng hoặc số có tham chiếu.

Cách sử dụng hàm ROUND trong Excel

Nếu bạn thường xuyên tính toán các con số trong Excel và gặp phải trường hợp kết quả trả về là một dãy số thập phân có số lẻ sau dấu phẩy hoặc dấu chấm. Đừng lo lắng, hàm round là một hàm làm tròn đơn giản, dễ thực hiện.

Hàm làm tròn trong Excel có cú pháp = ROUND(số,n).

Ở đó:

  • N là một đối số có thể là tiêu cực hoặc tích cực.
  • Số là số tròn chục.
Tham Khảo Thêm:  Những Hình Ảnh Bác Hồ Đẹp Và Sống Mãi Trong Tim Chúng Ta

Với đối số N chúng ta sẽ có nhiều trường hợp khác nhau.

  • Nếu N < 0 thì số được làm tròn sang bên trái dấu thập phân.
  • Nếu N > 0, số sẽ được làm tròn đến chữ số thập phân đã chỉ định. Ví dụ ROUND(21,25464,5) = 21,25. Nếu N = 1 lấy 1 số lẻ, n = 2 lấy 2 số lẻ, v.v.
  • Nếu N = 0 ta làm tròn đến số nguyên gần nhất. Ví dụ: làm tròn ROUND(9.23.0) = 9.
Cách sử dụng hàm ROUND trong Excel

Cách sử dụng hàm ROUND trong Excel

Hàm excel cơ bản

Excel cung cấp một số lượng lớn các chức năng để phân tích, kiểm tra và tính toán dữ liệu bằng cách tận dụng tối đa các chức năng của Excel. Một số chức năng này được sử dụng bởi nhiều người sử dụng Excel hàng ngày và một số người chỉ sử dụng các thao tác này trong các trường hợp cụ thể. Excel cung cấp hàng trăm hàm cơ bản và nâng cao để thực hiện bất kỳ thao tác bổ sung nào nhanh hơn và chính xác hơn. Các hàm Excel cơ bản như tính toán, thống kê,… mà chúng tôi sẽ tổng hợp dưới đây sẽ rất hữu ích cho những bạn thường xuyên làm việc với bảng tính Excel:

  • Chức năng tra cứu và tham chiếu:

– Chọn chức năng.

– Chức năng CHỈ SỐ.

– Chức năng trận đấu.

– Hàm VLOOKUP.

  • Các hàm làm việc với chuỗi văn bản:

– Hàm CONCATENATE kết hợp các nội dung.

– Sửa chức năng so sánh 2 cột.

– Hàm LOWER, UPPER, PROPER chuyển đổi chữ hoa, chữ thường.

– Chức năng cắt khoảng cách TRIM.

– Hàm SUBSTITUTE thay thế văn bản.

– Tìm hàm.

– Chức năng LEN.

– Chức năng MID.

– Đúng chức năng.

– Hàm trái.

– Hàm IF lồng nhau.

– hoặc chức năng.

– và chức năng.

– Hàm NẾU.

  • Hàm đếm và tính tổng:

– Chức năng MIN, MAX.

– Hàm SUMPRODUCT tính tổng giá thành của sản phẩm.

– Hàm tính giá trị trung bình cộng AVERAGE.

– hàm tính SUMIFS với nhiều điều kiện.

– Hàm tổng hợp.

– Hàm SUMIF có điều kiện.

– Hàm hàm COUNTIFS với nhiều điều kiện.

– Hàm đếm COUNT, COUNTA, COUNTBLANK.

Trên đây là toàn bộ thông tin hướng dẫn cách sử dụng hàm MODE trong Excel, hàm MODE, hàm INT, hàm ROUND trong Excel và một số hàm cơ bản khác của Excel. Hy vọng bài viết này hữu ích cho cuộc sống của bạn, cảm ơn bạn đã đọc bài viết này!

Xem thêm: Cách sửa số trong Excel trên laptop Windows, MacBook

Văn phòng –

Related Posts

Cách gộp dữ liệu trùng nhau trong Excel chi tiết nhất!

Làm cách nào để hợp nhất dữ liệu trùng lặp trong Excel? Nó là gì? Đọc tiếp để tìm hiểu thêm về một số hàm lọc trùng…

Phím tắt Filter trong Excel là gì? Cách bỏ Filter trong Excel

Lọc phím tắt trong Excel Nó là gì? Đọc ngay để biết thêm về cách tạo nút bộ lọc, cách xóa bộ lọc trong Excel và cách…

Cách chia trang trong Excel và lỗi nhảy trang trong Excel

Cách chia trang trong Excel Nó là gì? Đọc ngay để biết thêm cách chuyển sang trang mới, cách bỏ ngắt trang cũng như cách sửa lỗi…

Cách tìm giá trị lớn nhất trong Excel chi tiết nhất!

Tìm giá trị lớn nhất trong Excel Làm sao? Đọc tiếp để tìm hiểu cách VLOOKUP giá trị lớn nhất tiếp theo, cách lọc 10 giá trị…

Các cách lập biểu đồ trong Excel trên máy tính và điện thoại

Tạo biểu đồ trong Excel Máy tính và điện thoại? Đọc tiếp để tìm hiểu thêm về chia tỷ lệ biểu đồ và cách hiển thị tỷ…

Cách gộp nhiều file Excel thành 1 file nhanh chóng nhất!

Làm cách nào để gộp nhiều file excel thành 1 file? Nó là gì? Đọc ngay để biết thêm về phần mềm gộp nhiều file, cách gộp…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *