Định Nghĩa Phân Số Là Gì? Tính Chất Cơ Bản Của Phân Số? Bài Tập Vận Dụng


Khái niệm phân số: Phân số bao gồm có tử số và mẫu số, trong đó tử số là một số tự nhiên viết trên dấu gạch ngang, mẫu số là số tự nhiên khác \(0\) viết dưới dấu gạch ngang.

Bạn đang xem: Định nghĩa phân số

Cách đọc phân số: khi đọc phân số ta đọc tử số trước rồi đọc “phần”, sau đó đọc đến mẫu số.

Ví dụ : phân số \(\dfrac{1}{8}\) đọc là một phần tám.

Chú ý: 

1) Thương của phép chia số tự nhiên cho một số tự nhiên (khác \(0\)) có thể viết thành một phân số, tử số là số bị chia và mẫu số là số chia.

Ví dụ: \(5:9 = \dfrac{5}{9};\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,4:7 = \dfrac{4}{7}\,;\,\,\,\,…\)

2) Mọi số tự nhiên có thể viết thành một phân số có tử số là số tự nhiên đó và mẫu số bằng \(1\).

Ví dụ: \(6 = \dfrac{6}{1};\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,15 = \dfrac{{15}}{1};\,\,…\).

3) Số \(1\) có thể viết thành phân số có tử số và mẫu số bằng nhau và khác \(1\).

Ví dụ: \(1 = \dfrac{8}{8};\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,1 = \dfrac{{12}}{{12}};\,\,…\)

4) Số \(0\) có thể viết thành phân số có tử số là \(0\) và mẫu số khác \(0\).

Ví dụ: \(0 = \dfrac{0}{5};\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0 = \dfrac{0}{{24}};\,\,…\)

2) Tính chất cơ bản của phân số

a) Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác \(0\) thì được một phân số bằng phân số đã cho.

b) Nếu chia cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác \(0\) thì được một phân số bằng phân số đã cho.

Tham Khảo Thêm:  Sổ Tính Khẩu Phần Ăn Của Trẻ Mầm Non, Sổ Tính Khẩu Phần Ăn Của Trẻ

3) Ứng dụng tính chất cơ bản của phân số

Dạng 1: Rút gọn phân số

Bước 1: Xét xem cả tử số và mẫu số của phân số đó cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn \(1\)).

Xem thêm: Theme Là Gì ? Nghĩa Của Từ Theme Trong Tiếng Việt Hướng Dẫn Cách Cài Đặt Theme WordPress

Bước 2: Chia cả tử số và mẫu số của phân số đó cho số đó.

Bước 3: Cứ làm như thế cho đến khi tìm được phân số tối giản.

Chú ý: Phân số tối giản là phân số có tử số và mẫu số không cùng chia hết cho số nào lớn hơn \(1\).

Ví dụ:

$\begin{array}{l}\dfrac{{12}}{{15}} = \dfrac{{12:3}}{{15:3}} = \dfrac{4}{5}\\\dfrac{{21}}{{35}} = \dfrac{{21:7}}{{35:7}} = \dfrac{3}{5}\end{array}$

Dạng 2: Quy đồng mẫu số các phân số

a) Trường hợp mẫu số chung bằng tích của hai mẫu số của hai phân số đã cho.

Bước 1: Lấy cả tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai.

Bước 2: Lấy cả tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất.

Ví dụ: Quy đồng hai phân số sau: \(\dfrac{3}{4}\) và \(\dfrac{7}{3}\)

MSC: \(12\)

\(\begin{array}{l}\dfrac{3}{4} = \dfrac{{3 \times 3}}{{4 \times 3}} = \dfrac{9}{{12}}\\\dfrac{7}{3} = \dfrac{{7 \times 4}}{{3 \times 4}} = \dfrac{{28}}{{12}}\end{array}\)

b) Mẫu số của một trong các phân số chia hết cho mẫu số của các phân số còn lại

Bước 1: Lấy mẫu số chung là mẫu số mà chia hết cho mẫu số của các phân số còn lại.

Tham Khảo Thêm:  Chia Một Số Thập Phân Cho 10 100, 1000,, Giải Bài Tập Trang 66 Sgk Toán 5 Bài 1, 2, 3

Bước 2: Tìm thừa số phụ.

Bước 3: Nhân cả tử số và mẫu số của các phân số còn lại với thừa số phụ tương ứng.

Bước 4: Giữ nguyên phân số có mẫu số chia hết cho mẫu số của các phân số còn lại.

Ví dụ: Quy đồng hai phân số:

\(\dfrac{{15}}{{16}}\) và \(\dfrac{3}{8}\)

MSC: \(16\)

\(\dfrac{{15}}{{16}} = \dfrac{{15}}{{16}};\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\dfrac{3}{8} = \dfrac{{3 \times 2}}{{8 \times 2}} = \dfrac{6}{{16}}\)

Chú ý: Ta thường lấy mẫu số chung là số tự nhiên nhỏ nhất khác \(0\) và cùng chia hết cho tất cả các mẫu.Source link

Related Posts

Số phận của huyền

Số phận của huyền Source link Tham Khảo Thêm:  Tóm Tắt Số Phận Con Người Của Sô Lô Khốp, Tóm Tắt Tác Phẩm Số Phận Con Người

Số phận của khánh

Số phận của khánh Source link Tham Khảo Thêm:  Phim Sở Kiều Truyện Phần 2 2018, Sở Kiều Truyện 2 Vũ Văn Nguyệt Sống Lại

Gia đình là số 1 phần 2

Gia đình là số 1 phần 2 Source link Tham Khảo Thêm:  Sự Lựa Chọn Số Phận Tập 63, Lựa Chọn Số Phận Tập 63 Vtv1

Công thức tỉ số phần trăm

Công thức tỉ số phần trăm Source link Tham Khảo Thêm:  Hướng Dẫn 4 Cách Viết Số Thập Phân Trong Word 2022 Cực Hiệu Quả

Phần mềm lưu trữ hồ sơ bằng excel

Phần mềm lưu trữ hồ sơ bằng excel Source link Tham Khảo Thêm:  Ôn Tập Về Phân Số

Hồ sơ lửa phần 2 tập 44

Hồ sơ lửa phần 2 tập 44 Source link Tham Khảo Thêm:  Khái Niệm Phân Số Tối Giản Là Gì ? Phân Số Tối Giản Là Gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *