Công thức Excel hàm IF có tác dụng gì? Cách sử dụng

Công thức Excel NẾU. chức năng các điều khoản sử dụng là gì? Đọc để biết thêm về cách sử dụng kết hợp hàm IF và cách sửa lỗi hàm IF trong Excel.

Khi làm việc trong ứng dụng Excel, việc sử dụng các hàm Excel cơ bản là rất phổ biến và thường xuyên. Chúng giúp tính toán dữ liệu trực tiếp trong bảng tính nhanh chóng và dễ dàng. Trong đó không thể không nhắc đến hàm IF. Qua nội dung dưới đây upanh123 sẽ gửi đến các bạn cách sử dụng công thức hàm IF trong Excel chi tiết nhất!

Công thức Excel NẾU. Tác dụng của chức năng

Các hàm Excel được định nghĩa sẵn và các công thức đã có sẵn trong Excel, bạn chỉ cần sử dụng chúng, chúng tiện lợi hơn nhiều so với các biểu thức.

Hàm IF là một hàm phổ biến và được sử dụng rộng rãi trong Excel, có thể trả về kết quả dựa trên các điều kiện đã đặt. Chức năng của công thức IF trong Excel là cho phép đánh giá một điều kiện cụ thể và trả về một giá trị khác nếu điều kiện đó sai và trả về giá trị bạn chỉ định nếu điều kiện đó đúng.

Công thức Excel NẾU. Tác dụng của chức năng

Công thức Excel NẾU. Tác dụng của chức năng

Công thức hàm IF trong Excel với nhiều điều kiện

Công thức hàm IF trong Excel đa điều kiện như sau:

= NẾU (kiểm tra logic, [value_if_true], [value_if_false])

Ở đó:

– value_if_false (đối số tùy chọn): Điều kiện này không được thỏa mãn. Nếu biểu thức logic đánh giá là FALSE thì hàm sẽ trả về giá trị.

– Value_if_true (đối số tùy chọn): Điều kiện này được thỏa mãn. Nếu biểu thức logic đánh giá là TRUE thì hàm sẽ trả về giá trị.

– logic_test (đối số bắt buộc): Bạn có thể chỉ định đó là số, ký tự, ngày tháng hay bất kỳ biểu thức so sánh nào cho tham số này. nhu cầu Đó là một giá trị hoặc biểu thức logic trả về FALSE hoặc TRUE.

Ghi chú:

– Ô value_if_false có thể điền là FALSE hoặc để trống. Nhập TRUE vào hộp tham số value_if_true nếu bạn muốn các công thức Excel hiển thị các giá trị logic như FALSE hoặc TRUE khi một điều kiện nào đó được đáp ứng.

– Nếu value_if_false bị bỏ qua, hàm IF sẽ trả về FALSE.

– Nếu các điều kiện chính được đáp ứng, Nếu value_if_true bị bỏ qua trong công thức, hàm IF sẽ trả về 0.

Công thức hàm IF trong Excel với nhiều điều kiện

Công thức hàm IF trong Excel với nhiều điều kiện

Cách sử dụng hàm IF với 3 điều kiện

Sau khi hiểu rõ bản chất của hàm IF trong Excel, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng hàm IF với 3 điều kiện thông qua ví dụ dưới đây.

 • Phân loại học sinh kém, trung bình, khá, giỏi thông qua các tiêu chí sau:
Tham Khảo Thêm:  Mẫu test case viết bằng Excel thế nào? Hướng dẫn chi tiết 

– Học sinh yếu khi dưới 220 điểm.

– Sinh viên thuộc loại trung bình khi có điểm từ 220 đến 299.

– Học sinh đạt điểm từ 299 đến 329 xếp loại giỏi.

– Học sinh xuất sắc khi đạt trên 329 điểm.

Để có thể cho điểm học sinh dựa trên các tiêu chí trên bạn cần đưa giá trị vào cấu trúc IF đa điều kiện.

Nhập công thức sau vào Excel:

=IF(B2>329, “Xuất sắc”, IF(B2>=299, “Tốt”, IF(B2>220, “Trung bình”, “Kém”))).

Ở đó:

– dựa trên ô B2 (B2>220, “vừa phải”,”yếu”))) Nếu số lớn hơn 220, trung bình sẽ được hiển thị, phần còn lại sẽ yếu.

– Dựa vào ô B2 (B2>=299, “tốt”), nếu số (<) hoặc (=) nhỏ hơn 299 thì hiển thị tốt.

– Dựa vào ô B2 (B2>329,”Xuất sắc”), nếu trên 329 sẽ hiển thị xuất sắc.

Cách sử dụng hàm IF với 2 điều kiện

Hàm IF 2 điều kiện thường được sử dụng khi bài toán có 3 đối số cần so sánh. Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm IF với 2 điều kiện, chúng ta quan sát ví dụ bên dưới.

Ví dụ: tính số tiền sau khi giảm giá vé tàu, biết người già trên 70 tuổi được miễn phí vé, trẻ em từ 10 tuổi trở xuống được giảm nửa giá vé.

Công thức sẽ là: =IF(B2>70;C2-C2;IF(B2>10;C2;C2/2)).

Cách sử dụng hàm IF có điều kiện

Hàm IF có điều kiện văn bản hoặc văn bản là một điều kiện đề cập trực tiếp đến một giá trị văn bản. Để Excel hiểu là so sánh văn bản thì đối với điều kiện so sánh là văn bản (text) thì khi tạo điều kiện phải đặt trong dấu ngoặc kép. Có hai loại điều kiện văn bản:

 • So sánh trực tiếp giá trị dưới dạng văn bản (text).
 • Tham chiếu đến một ô có giá trị là văn bản (text).
Cách sử dụng hàm IF có điều kiện

Cách sử dụng hàm IF có điều kiện

Các bài toán này được sử dụng rất phổ biến, và dễ sử dụng, không quá phức tạp. Hàm IF có điều kiện chữ thường được sử dụng trong các bài toán điều kiện như so sánh ngày tháng, tên sản phẩm, họ, v.v. Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm IF có điều kiện, hãy xem một ví dụ. Sau đây là một ví dụ:

Tham Khảo Thêm:  Những Hình Ảnh Bác Hồ Đẹp Và Sống Mãi Trong Tim Chúng Ta

Ví dụ 1: Dựa vào các bảng phụ cho sẵn điền vào bảng thống kê nhân viên, nếu sản phẩm nào đã bán được thì ghi “có”, ngược lại ghi “không”. Màu vàng nếu nhân viên không chịu trách nhiệm bán sản phẩm và màu xanh nếu nhân viên chịu trách nhiệm về sản phẩm đó.

– Bước 1: Bôi đen trường cần định dạng.

– Bước 2: Vào phần Home, chọn tab Conditional Formatting và chọn New Rule.

– Bước 3: Chọn “Sử dụng công thức để xác định ô cần định dạng”.

– Bước 4: Tại ô “Format values ​​where this formula is true”, nhập công thức hàm IF. Công thức có thể được thực hiện như ví dụ trên của hàm IF với 3 điều kiện.

– Bước 5: Nhấn “OK”.

Cách kết hợp IF (và các hàm trong Excel)

Các hàm IF và AND lồng nhau có thể được sử dụng:

 • Có thể kết hợp với nhiều chức năng khác để hỗ trợ công việc.
 • Làm việc chuyên nghiệp hơn khi sử dụng Excel.
 • Giúp bạn tính toán, kiểm tra và so sánh các điều kiện khác nhau.

Hàm AND hiếm khi được sử dụng một mình mà thường được sử dụng kết hợp với các hàm thực hiện kiểm tra logic khác, đặc biệt là hàm IF. Hàm AND là một trong những hàm logic cơ bản của Excel, dùng để kiểm tra xem tất cả các điều kiện có đúng hay không.

Cú pháp hàm AND: =AND(logic1; [logical2]; [logical3];…)

Ở đó:

– Logical1, Logical2, Logical3,…: có thể thực hiện tới 255 điều kiện khác nhau. Đây là một giá trị logic.

 • Cách sử dụng hàm IF (AND trong Excel).

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính toán Excel, nhập hàm sau vào ô tham chiếu:

=IF(AND(A2>0,B2<100),TRUE,FALSE).

Trong đó: Trả về TRUE nếu A2 lớn hơn 0 x 25 và B2 nhỏ hơn 100 x 75, nếu không thì trả về FALSE. Trong trường hợp này, cả hai điều kiện đều đúng, vì vậy hãy trả về TRUE.

Bước 2: Nhấn phím enter để hiển thị kết quả và rê chuột để hiển thị các kết quả còn lại.

Cách kết hợp IF (và các hàm trong Excel)

Cách kết hợp IF (và các hàm trong Excel)

Bài tập IF(AND, hay hàm trong Excel)

Để hiểu rõ hơn về công thức IF trong Excel, đây là một số bài tập IF(AND, OR trong Excel) mà bạn có thể thực hành.

Tính tiền thưởng cho mỗi nhân viên quen biết một nữ nhân viên IT hoặc nữ nhân viên phòng kỹ thuật, tiền thưởng $900. Những công nhân còn lại được trả $800.
Bước 1: Tại ô E1, chúng ta nhập thủ công công thức như sau:
=IF(AND(OR(C3= “CNTT”, C3= “Kỹ thuật”), D3= “Nữ”), 900,800).
Bước 2: Nhấn Enter.

Tham Khảo Thêm:  Cách gộp dữ liệu trùng nhau trong Excel chi tiết nhất!

Bước 3: Kéo công thức xuống tất cả các ô còn lại.

Đề nghị tính tiền thưởng cho từng nhân viên biết nhân viên IT hoặc nam nhân viên phòng nhân sự được thưởng 800$, nữ nhân viên phòng nhân sự được thưởng 900$, nhân viên các phòng còn lại được thưởng 700$ .

Bước 1: Tại ô E1, chúng ta nhập thủ công công thức như sau:
=IF(AND( C2= “Nhân sự”, D2= “Nữ”), 800,CNTT(OR(C2= “CNTT”, C2= “Nhân sự”), 900, 700))
Bước 2: Nhấn Enter.

Bước 3: Kéo công thức xuống tất cả các ô còn lại.

Cách sửa lỗi hàm IF trong Excel

Trong một số trường hợp, lỗi bạn gặp phải là do bạn làm sai chức năng IF. Khi biết ý nghĩa của các thành phần bên trong hàm IF, bạn sẽ gặp ít khó khăn hơn khi sửa chúng. Excel sẽ thông báo cho bạn bằng một thông báo lỗi nếu có gì đó không ổn trong công thức của bạn.

Các chức năng bạn đang sử dụng sẽ gặp lỗi nếu bạn bất ngờ nhập sai chức năng đó và làm sai cú pháp. Bạn có thể lồng bất kỳ hàm nào bên trong hàm IF với tham số value_if_true hoặc value_if_false. Khác với hàm IF, mọi thứ có thể sai với các hàm lồng nhau. Ngoài ra, đừng quên đóng dấu ngoặc đơn ngay sau khi xác định value_if_false.

Cách sửa lỗi hàm IF trong Excel

Cách sửa lỗi hàm IF trong Excel

Ghi nhớ cú pháp của hàm IF và biết rằng hàm di chuyển đến tham số tiếp theo với mỗi dấu phẩy, kiểm tra dấu phẩy và dấu ngoặc đơn. Điều này có nghĩa là cú pháp của hàm hoặc ô không chính xác. Các lỗi hàm IF phổ biến nhất trong Excel là:

 • #NAME?: Bạn viết sai tên hàm trong công thức của mình.
 • #REF!: Tham chiếu công thức không còn tồn tại. Ô tham chiếu hoặc công thức đã bị xóa.
 • #VALUE!: Bạn đã nhập sai loại dữ liệu trong công thức.
 • #DIV/0!: Công thức của bạn đang cố chia một giá trị cho 0.

Cách khắc phục: Nếu bạn đã lồng các hàm khác bên trong hàm IF, thì bạn cũng nên làm quen với các hàm đó. Để sử dụng hàm IF mà không có bất kỳ lỗi nào, trước tiên hãy hiểu hàm này và cú pháp của nó.

Trên đây là toàn bộ cách sử dụng hàm IF theo công thức Excel với nhiều điều kiện, cách sử dụng hàm IF với nhau và cũng như cách khắc phục lỗi hàm IF trong Excel. Hy vọng bài viết này hữu ích cho cuộc sống của bạn, cảm ơn bạn đã đọc bài viết này!

Xem thêm: Cách sử dụng Excel trên điện thoại iPhone, Android

Văn phòng –

Related Posts

Cách gộp dữ liệu trùng nhau trong Excel chi tiết nhất!

Làm cách nào để hợp nhất dữ liệu trùng lặp trong Excel? Nó là gì? Đọc tiếp để tìm hiểu thêm về một số hàm lọc trùng…

Phím tắt Filter trong Excel là gì? Cách bỏ Filter trong Excel

Lọc phím tắt trong Excel Nó là gì? Đọc ngay để biết thêm về cách tạo nút bộ lọc, cách xóa bộ lọc trong Excel và cách…

Cách chia trang trong Excel và lỗi nhảy trang trong Excel

Cách chia trang trong Excel Nó là gì? Đọc ngay để biết thêm cách chuyển sang trang mới, cách bỏ ngắt trang cũng như cách sửa lỗi…

Cách tìm giá trị lớn nhất trong Excel chi tiết nhất!

Tìm giá trị lớn nhất trong Excel Làm sao? Đọc tiếp để tìm hiểu cách VLOOKUP giá trị lớn nhất tiếp theo, cách lọc 10 giá trị…

Các cách lập biểu đồ trong Excel trên máy tính và điện thoại

Tạo biểu đồ trong Excel Máy tính và điện thoại? Đọc tiếp để tìm hiểu thêm về chia tỷ lệ biểu đồ và cách hiển thị tỷ…

Cách gộp nhiều file Excel thành 1 file nhanh chóng nhất!

Làm cách nào để gộp nhiều file excel thành 1 file? Nó là gì? Đọc ngay để biết thêm về phần mềm gộp nhiều file, cách gộp…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *