Cho P Là Tập Hợp Các Ước Không Nguyên Tố Của Số 180. Số Phần Tử Của Tập Hợp P Là .


Hãy nhập câu hỏi của bạn, tienmadaichien.com sẽ tìm những câu hỏi có sẵn cho bạn. Nếu không thỏa mãn với các câu trả lời có sẵn, bạn hãy tạo câu hỏi mới.Bạn đang xem: Cho p là tập hợp các ước không nguyên tố của số 180. số phần tử của tập hợp p là .Bạn đang xem: Cho p là tập hợp các ước không nguyên tố của số 180. số phần tử của tập hợp p là .

Bạn đang xem: Cho p là tập hợp các ước không nguyên tố của số 180. số phần tử của tập hợp p là .

Bạn đang xem: Cho p là tập hợp các ước không nguyên tố của số 180. số phần tử của tập hợp p là .

Ta có 180 =2.90=2.9.10=22.32.5 nên có (2+1)(2+1).(1+1) =18 ( ước) (theo cách tính số lượng các ước ở sgk toán 6 tập 1)

Trong các ước trên có 3 ước nguyên tố là 2; 3 và 5

Vậy có 18-3 =15 ước không nguyên tố

Ta có:Ư(180)={1;2;3;4;5;6;9;10;12;15;18;20;30;36;45;60;90;180}

Ta thấy P thuộc Ư(180) mà P là các số không nguyên tố

=>P={4;6;9;10;12;15;18;20;30;36;45;60;90;180}

 

 

Trương Anh Tú làm sai rùi các số không nguyên tố bao gồm 0;1và hợp số mới đúng

ĐÁP án là 15 ước

k cho mình nha

phân tích ra thừa số nguyên tố

180=22.32.5

3.3.2=18

suy ra 180 có 18 phần tử

số các ước nguyên tố là ba

tập hợp P có số phần tử là: 18-3=15 (phan tu)

vậy tập hợp P có 15 phần tử

Ta có:Ư(180)={1;2;3;4;5;6;9;10;12;15;18;20;30;36;45;60;90;180}Ta thấy P thuộc Ư(180) mà P là các số không nguyên tố=>P={4;6;9;10;12;15;18;20;30;36;45;60;90;180}

Tham Khảo Thêm:  Phần Mềm Quản Lý Hồ Sơ Cán Bộ Công Chức, Viên Chức, Tỉnh Hà Tĩnh

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Cho P là tập hợp các ước không nguyên tố của số 180. Số phần tử của tập hợp P là ….

Đọc tiếp…

180=22x32x5

Số ước 180 là:3x3x2=18 ước.

Xem thêm: Brand Proposition Là Gì – Home Brand 6Ps “Kim Chỉ Nam” Của Một Thương Hiệu

Ta có :

180 = 22.32.5

=>180 có tất cả : (2+1).(2+1).(1+1) = 18 (ước)

Trong 18 ước có 3 ước không nguyên tố ,đó là : 2;3;5.

Vậy : các ước không nguyên hay gọi là các ước là hợp số là :

18 – 3 = 15 (ước)

Cho P là tập hợp các ước không nguyên tố của số 180. Số phần tử của tập hợp P là?

Đọc tiếp…

Ta có: 180=2^2.3^2.5

=> Có ba ước nguyên tố của 180

Mà số ước của 180 là: (2+1).(2+1).(1+1)=18 (ước)

=> Có 18-3=15 ước không nguyên tố của 180

Vậy tập hợp P có 15 phần tử

Cho P là tập hợp các ước không nguyên tố của số 180. Số phần tử của tập hợp P là?

Đọc tiếp…

Ta có :

180 = 22. 32. 5

=> Số 180 có : 3 x 3 x 2 = 18 ước

=> Số ước của 180 nhưng là số nguyên tố là : 2 ; 3 ; 5

=> Số phần tử của tập hợp P là : 18 – 3 ( ước nguyên tố ) = 15

Vậy tập hợp P có 15 phần tử.

Ta có : 180 = 22x 32×5

Số ước không nguyên tố của 180 là: 18 – 3 = 15 ước.

Tham Khảo Thêm:  Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Kiểm tra Toán lớp 6 Giải SGK Toán lớp 6 Giải SGK Ngữ văn lớp 6 Giải SGK Tiếng Anh lớp 6 Hỏi đáp Toán lớp 6 Hỏi đáp Ngữ văn lớp 6 Hỏi đáp Tiếng Anh lớp 6αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()|/ℕℤℚℝℕ∗Chuyên mục: Kiến thức thú vịSource link

Related Posts

Số phận của huyền

Số phận của huyền Source link Tham Khảo Thêm:  Phần Mềm Chữ Ký Số Kho Bạc Nhà Nước, Trang Dịch Vụ Công Kho Bạc Nhà Nước

Số phận của khánh

Số phận của khánh Source link Tham Khảo Thêm:  Các Bài Toán Tỉ Số Phần Trăm Lớp 5 Nang Cao, 403 Forbidden

Gia đình là số 1 phần 2

Gia đình là số 1 phần 2 Source link Tham Khảo Thêm:  Phần Mềm Chữ Ký Số Kho Bạc Nhà Nước, Trang Dịch Vụ Công Kho Bạc…

Công thức tỉ số phần trăm

Công thức tỉ số phần trăm Source link Tham Khảo Thêm:  Phần Mềm Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Miễn Phí 2022, Một Số Phần…

Phần mềm lưu trữ hồ sơ bằng excel

Phần mềm lưu trữ hồ sơ bằng excel Source link Tham Khảo Thêm:  Phép Nhân Và Phép Chia Hai Phân Số Lớp 5, Ôn Tập Phép Nhân…

Hồ sơ lửa phần 2 tập 44

Hồ sơ lửa phần 2 tập 44 Source link Tham Khảo Thêm:  Phép Nhân Và Phép Chia Hai Phân Số Lớp 5, Ôn Tập Phép Nhân Và…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *