Cách tìm giá trị lớn nhất trong Excel chi tiết nhất!

Tìm giá trị lớn nhất trong Excel Làm sao? Đọc tiếp để tìm hiểu cách VLOOKUP giá trị lớn nhất tiếp theo, cách lọc 10 giá trị lớn nhất và cách tìm giá trị khác 0 nhỏ nhất.

Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của một biểu thức là dạng bài tập thường xuất hiện trong các đề kiểm tra môn học và là điều mà rất nhiều người dùng Excel quan tâm. Qua nội dung dưới đây upanh123 sẽ gửi đến các bạn cách tìm giá trị lớn nhất trong excel kèm theo điều kiện chi tiết nhất!

Cách tìm giá trị lớn nhất có điều kiện trong Excel

Các phép tính, tìm giá trị có điều kiện hay không điều kiện thông qua bảng tính Excel đều được thực hiện bằng cách sử dụng các hàm phù hợp cũng như các câu lệnh mặc định trong quá trình lập trình trước đó. Sau đây là một số cách tìm giá trị lớn nhất trong Excel có điều kiện bạn có thể áp dụng:

Công thức thực hiện: =DMAX(cơ sở dữ liệu, trường, tiêu chí).

Ở đó:

– Criteria: Bạn có thể chọn bất kỳ đối số nào miễn là điều kiện cột nằm trong ô bên dưới tiêu đề cột và có ít nhất một tiêu đề cột trong phạm vi đó. Đây là đối số bắt buộc, là phạm vi ô chứa điều kiện.

– Trường: Bạn có thể nhập ô chứa tiêu đề cột cần sử dụng hoặc có thể nhập tiêu đề cột dưới dạng trích dẫn trực tiếp hoặc một số thể hiện vị trí cột trong cơ sở dữ liệu. Đây là đối số bắt buộc, trường (cột) phải lấy giá trị lớn nhất.

Cơ sở dữ liệu: Cơ sở dữ liệu hoặc danh sách liên quan với tiêu đề cột. Đây là một lập luận cần thiết

Ghi chú:

– Tiêu chí phải có nhiều điều kiện kèm theo hoặc có ít nhất một ô chứa điều kiện dưới tiêu đề cột hoặc tiêu đề cột.

– Dãy điều kiện cần tách sẽ không được xử lý trong danh sách hoặc cơ sở dữ liệu. Mặc dù các điều kiện có thể được định vị ở bất kỳ đâu trên bảng phạm vi.

– Để khi thêm dữ liệu mà vùng chứa điều kiện không thay đổi ta nên thiết lập vùng điều kiện trong bảng tính.

Cách tìm giá trị lớn nhất có điều kiện trong Excel

Cách tìm giá trị lớn nhất có điều kiện trong Excel

Công thức hàm: MAXIFS(max_range,criteria_range1,criteria1, [criteria_range2, criteria2],…).

Tham Khảo Thêm:  30 HÌNH XĂM CHA MẸ ĐẸP NHẤT (thể hiện lòng biết ơn)

Ở đó:

– Criteria_range2, criteria2,…: Bạn có thể nhập tối đa 126 cặp tiêu chí. Dưới đây là các phạm vi bổ sung và tiêu chí liên quan của chúng

– Criteria1 (đối số bắt buộc): Tiêu chí số, biểu thức hoặc văn bản xác định ô nào sẽ được đánh giá là lớn nhất.

– Criteria_range1 (đối số bắt buộc): Tập hợp các ô được đánh giá theo tiêu chí.

– max_range (đối số bắt buộc): Phạm vi thực tế để đặt giá trị tối đa

  • Sử dụng hàm MAX để trả về giá trị lớn nhất trong một tập hợp giá trị đã cho.

Công thức hàm: =MAX(số1, số2,…).

Trong đó: Number1, number2,… là đối số hoặc trường dữ liệu.

Ghi chú:

– Các giá trị logic và số văn bản mà bạn nhập trực tiếp vào danh sách đối số sẽ được tính toán.

– Đối với các đối số không phải là văn bản hoặc giá trị lỗi chuyển thành số, hàm sẽ báo lỗi.

– Các ô trống, giá trị logic hoặc văn bản bị bỏ qua. Nếu đối số là một mảng hoặc tham chiếu, thì chỉ các số trong mảng hoặc tham chiếu đó được sử dụng.

– Nếu danh sách đối số không chứa số, hàm MAX trả về 0.

Cách VLOOKUP giá trị lớn nhất tiếp theo

Cách để VLOOKUP giá trị lớn nhất tiếp theo và trả về dữ liệu tương đối so với công thức có thể thực hiện theo 2 cách:

Bước 1: Nhập công thức mảng “=INDEX(B2:B13,MATCH(D6,A3:A14)+(LOOKUP(D6,A3:A14)<>D6))” vào ô trống nơi bạn muốn đặt kết quả .

Cách VLOOKUP giá trị lớn nhất tiếp theo

Cách VLOOKUP giá trị lớn nhất tiếp theo

Bước 1: Nhập công thức mảng: =INDEX(B2:B13,MATCH(TRUE,A3:A14>D6,0)) vào ô trống mà bạn muốn đặt kết quả.

Bước 2: Nhấn Ctrl + Shift + Enter để có kết quả chính xác.

Trong các công thức trên, các đối số nói:

– D6 Criteria Bạn muốn lấy giá trị tương đối của các cột liền kề.

– A3:A14 là dải dữ liệu bao gồm các tiêu chí bạn muốn xem

Tham Khảo Thêm:  Hình Ảnh Thị Mầu Đẹp, Độc Đáo Từ Dân Gian Đến Thơ Ca

– B2:B13 là vùng dữ liệu muốn trích ra giá trị khớp.

Lọc 10 giá trị lớn nhất trong Excel

10 người được trả lương cao nhất là ai? Tất nhiên, bạn sẽ mất vài phút để xem, so sánh và nhận xét, nhưng nếu bạn sử dụng Excel để làm điều đó, bạn sẽ mất vài giây, với một vài cú nhấp chuột đơn giản. Kết quả đã có sẵn. Cách lọc 10 giá trị lớn nhất trong Excel như sau:

Bước 1: Tại cột muốn lọc, tại vị trí nút lọc (mũi tên chỉ xuống) chúng ta chọn Value Filter (Lọc theo giá trị) và chọn Top 10.

Bước 2: Tại bảng lọc top 10, chúng ta xác nhận nội dung rồi nhấn OK (nếu không phải top 10, giá trị bất kỳ, chúng ta sẽ thay đổi giá trị tại vị trí 10).

Lọc 10 giá trị lớn nhất trong Excel

Lọc 10 giá trị lớn nhất trong Excel

Tìm 3 giá trị lớn nhất trong Excel

Cách lọc 3 giá trị lớn nhất trong Excel như sau:

Bước 1: Tại cột muốn lọc, tại vị trí nút lọc (mũi tên chỉ xuống) chúng ta chọn value filter (lọc theo giá trị) và chọn top 3.

Bước 2: Tại bảng lọc top 3 chúng ta xác nhận nội dung rồi nhấn OK (nếu không phải top 3 mà có giá trị bất kỳ thì chúng ta sẽ thay đổi giá trị ở vị trí 3).

Cách tìm giá trị nhỏ nhất khác 0

Giả sử bạn có một dải dữ liệu bao gồm cả giá trị dương và âm, và ở đây tôi sẽ giới thiệu một số cách để tìm giá trị khác 0 nhỏ nhất trong Excel:

Công thức hàm: =MIN(firstNumber, [số thứ hai],…).

Ở đó:

– Nếu hàm MIN chỉ chứa số đầu tiên, nó sẽ trả về giá trị của số đó. Tối đa 255 điểm.

– Số thứ nhất và số thứ hai là tham chiếu ô chứa giá trị, công thức hoặc giá trị được nhập từ bàn phím.

Ghi chú:

– Sử dụng hàm MINA nếu bạn muốn biểu thị một số văn bản dưới dạng tham chiếu hoặc bao gồm một giá trị logic như một phần của phép tính.

– Các đối số là văn bản hoặc giá trị lỗi không thể chuyển đổi thành số sẽ gây ra lỗi.

Tham Khảo Thêm:  Cách enable macro trong Excel nhanh chóng và chi tiết nhất

– Nếu đối số không chứa số, hàm MIN trả về 0.

– Các ô trống, giá trị logic hoặc văn bản trong mảng hoặc tham chiếu được bỏ qua. Nếu đối số là một mảng hoặc tham chiếu, thì chỉ các số trong mảng hoặc tham chiếu đó được sử dụng.

– Giá trị logic và biểu diễn văn bản của số bạn gõ trực tiếp vào danh sách đối số sẽ được tính toán.

– Đối số có thể là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

Cách tìm giá trị nhỏ nhất khác 0

Cách tìm giá trị nhỏ nhất khác 0

Hàm SMALL, hiếm khi được sử dụng, là hàm được sử dụng để trả về giá trị nhỏ nhất thứ k trong tập dữ liệu. Bạn có thể sử dụng hàm SMALL kết hợp với các hàm khác để hỗ trợ quy trình làm việc của mình và giúp bạn tìm giá trị nhỏ thứ k trong một tập dữ liệu lớn nhanh nhất có thể.

Cú pháp hàm SMALL: =SMALL(mảng, k).

Ở đó:

– K: Thứ hạng của giá trị trong vùng dữ liệu (tính từ giá trị nhỏ nhất) cần trả về.

– Array: Dãy vùng dữ liệu số chứa các giá trị bạn cần xác định giá trị nhỏ thứ k.

Hàm LARGE() là một hàm tính toán trong Excel để trả về giá trị lớn thứ k trong một tập dữ liệu.

Công thức hàm: =LARGE(mảng, k).

Ở đó:

– k: khóa của vị trí lớn nhất trong mảng muốn trả về (biến lớn nhất là thứ nhất).

– Array: mảng hoặc dãy dữ liệu chứa giá trị lớn thứ k.

Chú ý:

– Nếu n là số điểm dữ liệu trong mảng thì:

+ LARGE(array, n) trả về giá trị nhỏ nhất trong mảng.

+ LARGE(array, 1) Mảng trả về giá trị lớn nhất trong mảng.

– Hàm trả về lỗi #NUM! Nếu k ≤ 0 hoặc k lớn hơn số điểm dữ liệu trong mảng.

– Hàm trả về lỗi #NUM! Nếu các đối số mảng là các giá trị rỗng.

Trên đây là toàn bộ cách tìm giá trị lớn nhất trong Excel, cách VLOOKUP giá trị lớn nhất tiếp theo, cách lọc 10 giá trị lớn nhất và cách tìm giá trị nhỏ nhất trừ 0. Hi vọng bài viết này sẽ có ích cho cuộc sống. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này!

Xem thêm: Filter Shortcut trong Excel là gì? Cách xóa bộ lọc trong Excel

Văn phòng –

Related Posts

Cách gộp dữ liệu trùng nhau trong Excel chi tiết nhất!

Làm cách nào để hợp nhất dữ liệu trùng lặp trong Excel? Nó là gì? Đọc tiếp để tìm hiểu thêm về một số hàm lọc trùng…

Phím tắt Filter trong Excel là gì? Cách bỏ Filter trong Excel

Lọc phím tắt trong Excel Nó là gì? Đọc ngay để biết thêm về cách tạo nút bộ lọc, cách xóa bộ lọc trong Excel và cách…

Cách chia trang trong Excel và lỗi nhảy trang trong Excel

Cách chia trang trong Excel Nó là gì? Đọc ngay để biết thêm cách chuyển sang trang mới, cách bỏ ngắt trang cũng như cách sửa lỗi…

Các cách lập biểu đồ trong Excel trên máy tính và điện thoại

Tạo biểu đồ trong Excel Máy tính và điện thoại? Đọc tiếp để tìm hiểu thêm về chia tỷ lệ biểu đồ và cách hiển thị tỷ…

Cách gộp nhiều file Excel thành 1 file nhanh chóng nhất!

Làm cách nào để gộp nhiều file excel thành 1 file? Nó là gì? Đọc ngay để biết thêm về phần mềm gộp nhiều file, cách gộp…

Cách enable macro trong Excel nhanh chóng và chi tiết nhất

Kích hoạt macro trong Excel Nó hiệu quả như thế nào? Đọc ngay để biết thêm về cách chạy, cách chỉnh sửa và cách tắt chế độ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *