Cách Rút Gọn Phân Số Nhanh Nhất, Rút Gọn Phân Số
RÚT GỌN PHÂN SỐKIẾN THỨC CẦN NHỚPhân số tối giảnPhân số tối giản là phân số có tử số và mẫu sô” không cùng chia hết cho một số tự nhiên nào khác 1.í 1511., „., ,Ví dụ:— ; ——;Là các phân sô tôi gián.2912psRút gọn phân sốMuốn rút gọn phân số ta chia cả tử số và mẫu số của phân sô đó với cùng một số tự nhiên lớn hơn 1 mà tử sô” và mẫu sô” của phân sô” đó cùng chia hết cho số đó, để được phân số mới có tử sô và mẫu sô” nhỏ hơn tử sô” và mẫu sô” ban đầu và có giá trị bằng phân sô” ban đầu. vtdụ:6060 : 23030 : 65 {605)Chú ý:Phân số tối giản không thể rút gọn được.Khi rút gọn phân số cổ gắng rút gọn phân sô” đến phân số tối giản.Dựa vào dấu hiệu chia hết hoặc phép thử chọn dể tìm được một sô” tự nhiên nào đó (lớn hơn 1) mà cả tử sô và mẫu sô” của phân sô đã cho đều chia hết cho số đó.3. Cách rút gọn phân sốKhi rút gọn phân sô” có thể làm như sau:Xét xem tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1.Chia tử số và mẫu sô” cho số đó.Cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản.18Ví dụ: Rút gọn phân số 4-y.5418 18″2Ta thấy: 18 và 54 đều chia hết cho 2, nên: -z~- =”5454 : 29 : 99_27Ị_39 và 27 đều chia hết cho 9, nên:„„ „2727 : 91 và 3 không cùng chia hết cho số nào lớn han 1,nên — là phân số tối giản.3Vậy:18_54Ị_3HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP❖ BàilRút gọn các phân sô’:12.15.118 ’25a) ỉ;a)b)4 _ 6 z 11 22 5_ 10 =75300222336.10’7536b)4 : 2 6:2 11:11 22:11 5:5 _ 1 10 : 5 “ 275:75 300 : 75 “JL488:43636:21010: 21212:123636:1215 15 :5Giải1212 : 410_ 3 ” 2 – AẾ” 51.= 3’3.7;12.36’_9_.72’15257536_9_7275 .15.4300 ’35 ’10015:5 : 25:575:3 : 36:3 9:935251272:94 _ 4:4 100 “100:4253535:5(Lưu ý: Nếu phân số có mẫu chia hết cho tử để rút gọn nhanh, ta chia cả tửvà mẫu cho tử)❖ Bài 2„.,A„4.8.Trong các phân sô —; —; —;5F371230.36’7273Phân số nào tối giản? Vì sao?Phân sô’ nào rút gọn được? Hãy rút gọn phân sô’ đó.Giải72″z. .,14a) Các phân số tôi giản là: £■;r-;37Các phân số trên có tử số và mẫu sô” không cùng chia hết cho một số tự nhiên nào khác 1 nên nó là phân sô” tốì giản.b) Các phân số có thể rút gọn được là:Ta rút gọn: — 128:412:4_8_ 30 12’ 3630 _ 30:6 _ 5 36 ~ 36:6 – 6❖ Bài 3Viết số thích hợp vào ô trông:5427 I I 372 = Q= 12 = □Giải54 _ 27|~9~>372 – ~ 12 ~

Tham Khảo Thêm:  Soạn Bài Số Phận Con Người Ngữ Văn 12, Kiến Thức Bài Số Phận Con Người

Bạn đang xem: Cách rút gọn phân số

Các bài học tiếp theo

Các bài học trước

Xem thêm: Xmind 2021 V11 – Xmind Pro 8 Full Key

Tham Khảo Thêm

Giải Toán Lớp 4 Tập 2

Chương III. DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH1. Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 32. Giới thiệu hình bình hànhChương IV: PHÂN SỐ – CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI1. Phân số2. Các phép tính với phân số3. Giới thiệu hình thoiChương V. TỈ SỐ – MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ1. Tỉ số – Một số bài toán liên quan đến tỉ số2. Tỉ lệ bản đồ và ứng dụngChương VI. ÔN TẬP

tienmadaichien.com

Tài liệu giáo dục cho học sinh và giáo viên tham khảo, giúp các em học tốt, hỗ trợ giải bài tập toán học, vật lý, hóa học, sinh học, tiếng anh, lịch sử, địa lý, soạn bài ngữ văn.Source link

Related Posts

Số phận của huyền

Số phận của huyền Source link Tham Khảo Thêm:  Cách Tính Nguyên Hàm Phân Số Cực Hay, Nguyên Hàm Hàm Phân Thức

Số phận của khánh

Số phận của khánh Source link Tham Khảo Thêm:  Có Bao Nhiêu Phân Số Bằng Phân Số 48/64 Và Có Tử Số Nhỏ Hơn 100? ?

Gia đình là số 1 phần 2

Gia đình là số 1 phần 2 Source link Tham Khảo Thêm:  Soạn Bài Số Phận Con Người Ngữ Văn 12, Kiến Thức Bài Số Phận Con…

Công thức tỉ số phần trăm

Công thức tỉ số phần trăm Source link Tham Khảo Thêm:  Tập 7 Hồ Sơ Trinh Sát Phần 1 Tập 7, Hồ Sơ Trinh Sát 1

Phần mềm lưu trữ hồ sơ bằng excel

Phần mềm lưu trữ hồ sơ bằng excel Source link Tham Khảo Thêm:  Tập 7 Hồ Sơ Trinh Sát Phần 1 Tập 7, Hồ Sơ Trinh Sát…

Hồ sơ lửa phần 2 tập 44

Hồ sơ lửa phần 2 tập 44 Source link Tham Khảo Thêm:  Dùng Máy Tính Casio Fx570Es Đổi Số Thập Phân Sang Nhị Phân Bằng Máy Tính…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *