Cách Phân Tích Một Số Ra Thừa Số Nguyên Tố, Phân Tích Một Số Ra Thừa Số Nguyên Tố


Hướng dẫn học bài 11: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố trang 44 sgk Toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách “Cánh Diều” được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Bạn đang xem: Cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố

A. GIẢI CÁC CÂU HỎI LUYỆN TẬP VẬN DỤNG

I. Cách tìm một ước nguyên tố của một số

Hoạt động 1 (Trang 44 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Giải: 

a) Các số nguyên tố nhỏ hơn 30 là: 2; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 17; 19; 23; 29

b) Các ước của 91 là: 1; 7; 13; 91, trong đó có 7 và 13 là các số nguyên tố. 

Vậy một ước số nguyên tố của 91 là: 7

Câu 1 (Trang 44 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Giải:

Ta có: 187 = 11 . 17

Một ước nguyên tố của 187 là: 11

II. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Hoạt động 2 (Trang 45 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Câu 2 (Trang 45 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Giải:

40 2

20 2

10 2

5 5

1

Vậy 40 = 2 . 2 . 2 , 5 = 2$^{3}$ . 5

Câu 3 (Trang 46 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Giải:

450 2

225 3

75 3

25 5

5 5

1

Vậy 450 = 2 . 3 . 3 . 5 . 5 = 2 . 3$^{2}$ . 5$^{2}$

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Kiến thức thú vị

Câu 1 (Trang 46 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Phân tích các số nguyên ra thừa số nguyên tố: 45, 78, 270, 299

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 (Trang 46 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

a)Biết 400= $2^{4}$.$5^{2}$. Hãy viết 800 thành tích các thừa số nguyên tố

b)Biết 320= $2^{6}$.5. Hãy viết 3200 thành tích các thừa số nguyên tố

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 (Trang 46 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

a) Biết 2700= $2^{3}$.$3^{3}$.$5^{2}$. Hãy viết 270 và 900 thành tích các thừa số nguyên tố

b) Biết 3600= $2^{4}$.$3^{2}$$5^{2}$. Hãy viết 180 và 600 thành tích các thừa số nguyên tố 

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 (Trang 46 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Hãy chỉ ra 2 số tự nhiên mà mỗi số đó có đúng 3 ước nguyên tố

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5 (Trang 46 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Phân tích số 84 ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước số của nó

=> Xem hướng dẫn giải
=> Trắc nghiệm toán 6 bài 11 : Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Từ khóa tìm kiếm google:

Giải toán 6 bài 11 : Phân tích một số ra thừa số nguyên tố; bài 11 : Phân tích một số ra thừa số nguyên tố; Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Giải các môn học khác

Giải sách giáo khoa

Giải sgk 6 kết nối tri thức

Giải Toán 6 tập 1 – kết nối tri thức
Giải Toán 6 tập 2 – kết nối tri thức
Soạn Văn 6 tập 1 – kết nối tri thức
Soạn Văn 6 tập 2 – kết nối tri thức
Giải Giải Toán 6 – kết nối tri thức
Soạn Văn 6 – kết nối tri thức
Giải Giải công dân 6 – kết nối tri thức
Giải Giải lịch sử và Địa lí 6 – kết nối tri thức
Giải Giải khoa học tự nhiên 6 – kết nối tri thức
Giải Giải âm nhạc 6 – kết nối tri thức
Giải Giải tin học 6 – kết nối tri thức
Giải Giải công nghệ 6 – kết nối tri thức
Giải Giải tiếng Anh 6 – kết nối tri thức
Giải Giải giáo dục thể chất 6 – kết nối tri thức
Giải Giải hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 – kết nối tri thức
Giải Giải mĩ thuật 6 – kết nối tri thức
Giải tiếng Anh 6 tập 1 – kết nối tri thức
Giải tiếng Anh 6 tập 2 – kết nối tri thức

Tham Khảo Thêm:  Top 8 Phần Mềm Vẽ Đồ Thị Từ Bảng Số Liệu, Công Cụ Thiết Kế Biểu Đồ

Giải sgk 6 chân trời sáng tạo

Giải Toán 6 tập 1 – chân trời sáng tạo
Giải Toán 6 tập 2 – chân trời sáng tạo
Soạn Văn 6 tập 1 – chân trời sáng tạo
Soạn Văn 6 tập 2 – chân trời sáng tạo 
Giải toán 6 – chân trời sáng tạo
Soạn Văn 6 – chân trời sáng tạo
Giải Khoa học tự nhiên 6 chân trời sáng tạo 
Giải Giải lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo
Giải Giải âm nhạc chân trời sáng tạo 6
Giải trải nghiệm hướng nghiệp 6 – chân trời sáng tạo
Giải Giải mĩ thuật chân trời sáng tạo 6
Giải Giải giáo dục thể chất 6 – chân trời sáng tạo
Giải Giải công dân 6 – chân trời sáng tạo
Giải Giải công nghệ 6 – chân trời sáng tạo
Giải Giải tiếng Anh 6 – chân trời sáng tạo

Giải sgk 6 cánh diều 

Giải Toán 6 tập 1 – cánh diều
GiảiToán 6 tập 2 – cánh diều
Soạn Văn 6 tập 1 – cánh diều
Soạn Văn 6 tập 2 – cánh diều
Giải Tiếng Anh 6 tập 1 – cánh diều
Giải Tiếng Anh 6 tập 2 – cánh diều
Giải Công dân 6 – cánh diều
Giải Khoa học tự nhiên 6 – cánh diều
Giải Lịch sử và Địa lý 6 – cánh diều
Giải Công nghệ 6 – cánh diều
Giải Âm nhạc 6 – cánh diều
Giải Tin học 6 – cánh diều
Giải Giáo dục thể chất 6 – cánh diều
Giải toán 6 – cánh diều
Soạn văn 6 – cánh diều
Giải Mĩ thuật 6 – cánh diều
Giải Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 – cánh diều

Giải sách bài tập

Giải SBT 6 cánh diều

Giải SBT ngữ văn 6 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 6 tập 1 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 cánh diều
Giải SBT Toán 6 cánh diều
Giải SBT Toán 6 tập 1 cánh diều
Giải SBT Toán 6 tập 2 cánh diều
Giải SBT Khoa học tự nhiên 6 cánh diều
Giải SBT Lịch sử và địa lí 6 cánh diều
Giải SBT tin học 6 cánh diều
Giải SBT công dân 6 cánh diều
Giải SBT công nghệ 6 cánh diều
Giải SBT tiếng Anh 6 cánh diều
Giải SBT Hoạt động trải nghiệm 6 cánh diều

Tham Khảo Thêm:  Top 8 Một Số Phần Mềm Hỗ Trợ Học Tập Hiệu Quả, Top 8 Một Số Phần Mềm Hỗ Trợ Học Tập

Giải SBT 6 kết nối tri thức

Giải SBT ngữ văn 6 kết nối tri thức
Giải SBT ngữ văn 6 tập 1 kết nối tri thức
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 kết nối tri thức
Giải SBT Toán 6 kết nối tri thức
Giải SBT Toán 6 tập 1 kết nối tri thức
Giải SBT Toán 6 tập 2 kết nối tri thức
Giải SBT Khoa học tự nhiên 6 kết nối tri thức
Giải SBT Lịch sử và địa lí 6 kết nối tri thức
Giải SBT tin học 6 kết nối tri thức
Giải SBT công dân 6 kết nối tri thức
Giải SBT công nghệ 6 kết nối tri thức
Giải SBT tiếng Anh 6 kết nối tri thức
Giải SBT hoạt động trải nghiệm 6 kết nối tri thức
Giải SBT âm nhạc 6 kết nối tri thức

Xem thêm: What Is Storm Surge Là Gì ? Nghĩa Của Từ Surge Trong Tiếng Việt

Giải SBT mĩ thuật 6 kết nối tri thức

Giải SBT 6 chân trời sáng tạo

Giải SBT ngữ văn 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT ngữ văn 6 tập 1 chân trời sáng tạo
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 chân trời sáng tạo
Giải SBT Toán 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT Toán 6 tập 1 chân trời sáng tạo
Giải SBT Toán 6 tập 2 chân trời sáng tạo
Giải SBT Khoa học tự nhiên 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT Lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT tin học 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT công dân 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT công nghệ 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT tiếng Anh 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT hoạt động trải nghiệm 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT âm nhạc 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT mĩ thuật 6 chân trời sáng tạo

TRẮC NGHIỆM LỚP 6

Trắc nghiệm ngữ văn 6
Trắc nghiệm toán 6
Trắc nghiệm vật lí 6
Trắc nghiệm lịch sử 6
Trắc nghiệm sinh học 6
Trắc nghiệm tiếng Anh 6
Trắc nghiệm GDCD 6
Trắc nghiệm Địa lí 6

Trắc nghiệm 6 kết nối tri thức

Trắc nghiệm KHTN 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm lịch sử 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm địa lí 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm công dân 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm công nghệ 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm tin học 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm ngữ văn 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm toán 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm hoạt động trải nghiệm 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm âm nhạc 6 kết nối tri thức

Trắc nghiệm 6 chân trời sáng tạo

Trắc nghiệm KHTN 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm lịch sử 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm địa lí 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm công dân 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm công nghệ 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm tin học 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm ngữ văn 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm toán 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm hoạt động trải nghiệm 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm âm nhạc 6 chân trời sáng tạo

Tham Khảo Thêm:  Hàng Của Số Thập Phân Đọc Viết Số Thập Phân

Trắc nghiệm 6 cánh diều

Trắc nghiệm KHTN 6 cánh diều
Trắc nghiệm lịch sử 6 cánh diều
Trắc nghiệm địa lí 6 cánh diều
Trắc nghiệm công dân 6 cánh diều
Trắc nghiệm công nghệ 6 cánh diều
Trắc nghiệm tin học 6 cánh diều
Trắc nghiệm ngữ văn 6 cánh diều
Trắc nghiệm toán 6 cánh diều
Trắc nghiệm hoạt động trải nghiệm 6 cánh diều
Trắc nghiệm âm nhạc 6 cánh diều
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 cánh diều

Bình luận

CHƯƠNG I. SỐ TỰ NHIÊN

Giải toán 6 bài 1: Tập hợp
Giải toán 6 bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Giải toán 6 bài 3: Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên
Giải toán 6 bài 4: Phép nhân, phép chia các số tự nhiên
Giải toán 6 bài 5: Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên
Giải toán 6 bài 6: Thứ tự thực hiện các phép tính
Giải toán 6 bài 7: Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết
Giải toán 6 bài 8: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Giải toán 6 bài 9: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
Giải toán 6 bài 10 : Số nguyên tố. Hợp số
Giải toán 6 bài 11 : Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Giải toán 6 bài 12: Ước chung và ước chung lớn nhất
Giải toán 6 bài 13: Bội chung và bội chung lớn nhất
Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương I

CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN

Giải toán 6 bài 1: Số nguyên âm
Giải toán 6 bài 2: Tập hợp các số nguyên
Giải toán 6 bài 3: Phép cộng các số nguyên
Giải toán 6 bài 4: Phép trừ số nguyên, quy tắc dấu ngoặc
Giải toán 6 bài 5: Phép nhân các số nguyên
Giải toán 6 bài 6: Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên
Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương II

CHƯƠNG III. HÌNH HỌC TRỰC QUAN

Giải toán 6 hình học bài 1: Tam giác đều, hình vuông, lục giác đều
Giải toán 6 hình học bài 2: Hình chữ nhật – Hình thoi
Giải toán 6 hình học bài 3: Hình Bình Hành
Giải toán 6 hình học bài 4: Hình Thang Cân
Giải toán 6 hình học bài 5: Hình có trục đối xứng
Giải toán 6 hình học bài 6: Hình có tâm đối xứng
Giải toán 6 hình học bài7: Đối xứng trong thực tiễn
Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương III
Phiếu nhận xét môn toán 6 sách cánh diều

*

Liện hệ: duyanh.bka
gmail.comSource link

Related Posts

Số phận của huyền

Số phận của huyền Source link Tham Khảo Thêm:  Phần Mềm Tìm Facebook Qua Số Điện Thoại Thành Công 100%, Những Cách Tìm Facebook Qua Số Điện…

Số phận của khánh

Số phận của khánh Source link Tham Khảo Thêm:  Chỉnh Số Thập Phân Trong Excel Cực Nhanh, Chi Tiết, Hiển Thị Số Dưới Dạng Phân Số

Gia đình là số 1 phần 2

Gia đình là số 1 phần 2 Source link Tham Khảo Thêm:  Hồ Sơ Lửa Phần 3 Tập 38, Tử Thi Lên Tiếng Tập 38

Công thức tỉ số phần trăm

Công thức tỉ số phần trăm Source link Tham Khảo Thêm:  Top 8 Một Số Phần Mềm Hỗ Trợ Học Tập Hiệu Quả, Top 8 Một Số…

Phần mềm lưu trữ hồ sơ bằng excel

Phần mềm lưu trữ hồ sơ bằng excel Source link Tham Khảo Thêm:  Số Phận Của Phong Thủy An Nhiên, Số Phận Của Những Là Gì

Hồ sơ lửa phần 2 tập 44

Hồ sơ lửa phần 2 tập 44 Source link Tham Khảo Thêm:  Tập 40 Góc Khuất Của Số Phận Tập 40 Góc Khuất Của Số Phận, Góc…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *