Ankan Y Phản Ứng Với Brom Tạo Ra 2 Dẫn Xuất Monobrom Có Tỷ Khối Hơi So Với H2 Bằng 61 5


Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

Ankan Y phản ứng với brom tạo ra 2 dẫn xuất monobrom có tỷ khối hơi so với H2 bằng 61,5. Tên của Y là:

A.

Bạn đang xem: Ankan y phản ứng với brom tạo ra 2 dẫn xuất monobrom có tỷ khối hơi so với h2 bằng 61 5

butan

B. propan

C. Iso-butan.

D. 2-metylbutan.

*

1) Cracking 0,3 mol C5H12 thu được hỗn hợp X gồm: CH4, C2H6, C3H8, C5H10, C4H8, C3H6, C2H6, C5H12 và H2. Đem đốt cháy hết toàn bộ hỗn hợp X thu được x gam CO2 và y gam H2O. Vậy giá trị của x và y lần lượt là:

A. 55 và 180. B. 66 và 32,4

C. 44 và 27. D. 55 và 27

2) Cracking m gam C4H10 thu được hỗn hợp X gồm: CH4, C2H6, C2H4, C3H6, C4H8, C4H10 và H2. Đem đốt cháy hết toàn bộ hỗn hợp X thu được 17,92 gam CO2 và 18 gam H2O. Vậy giá trị của m là:

A. 14,4. B. 5,8. C. 11,6. D. 23,2

3) Ankan Y phản ứng với brom tạo ra 2 dẫn xuất monobrom có tỷ khối hơi so với H2 bằng 61,5. Tên của Y là:

A. Butan. B. Propan

C. Isobutan. D. 2-metylbutan

Giúp em với ạ

Lớp 11 Hóa học Bài 27: Luyện tập: Ankan và xicloankan
1
0

*

3) Ankan Y phản ứng với brom tạo ra 2 dẫn xuất monobrom có tỷ khối hơi so với H2 bằng 61,5. Tên của Y là:

A. Butan. B. Propan

Tham Khảo Thêm:  Xem Số Phận Qua Ngày Tháng Năm Sinh Tháng Đẻ Của Mỗi Người Nói Lên Vận Mệnh

C. Isobutan. D. 2-metylbutan

giải thích

*

Đúng
Bình luận (0)

Brom hoá một ankan được hai dẫn xuất monobrom có tỉ khối so với không khí bằng 5,69. Tên gọi của ankan là:

A. 2-metyl propan

B. 2,3-đimetyl pentan

C. 2,3-đimetyl butan

D. Butan

Lớp 11 Hóa học Chương 6. Hiđrocacbon không no
1
0
Gửi Hủy

CTPT của ankan là CnH2n+2

CTPT dẫn xuất monobrom là CnH2n+1Br

\(M_{C_nH_{2n+1}Br}=5,69.29=165\left(g/mol\right)\)

=> n = 6

=> CTPT của ankan là C6H14

Do brom hóa C6H14 thu được 2 dẫn xuất monobrom

=> Chất cần tìm có CTCT:

\(CH_3-CH\left(CH_3\right)-CH\left(CH_3\right)-CH_3\) –> 2,3-đimetylbutan

=> C

Đúng 1
Bình luận (0)

Ankan Y phản ứng với clo tạo ra 2 dẫn xuất monoclo có tỉ khối hơi so với H2 bằng 39,25. Tên của Y là :

A. 2-metylbutan

B. iso-butan

C. butan

D. propan

Lớp 11 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Chọn D

propan

Đúng 0
Bình luận (0)

Ankan Y phản ứng với clo tạo ra 2 dẫn xuất monoclo có tỉ khối hơi so với H2 bằng 39,25. Tên của Y là

A. propan

B. 2-metylbutan

C. iso-butan

D. butan

Lớp 11 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Chọn đáp án A

Phản ứng:

*
*

=>n=3 =>Y là C3H8.

*
*

⇒ chọn đáp án A.

Đúng 0
Bình luận (0)

Ankan Y phản ứng với clo tạo ra 2 dẫn xuất monoclo có tỉ khối hơi so với H2 bằng 39,25. Tên của Y

A. propan

B. 2-metylbutan

C. iso-butan

D. butan

Lớp 0 Hóa học
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)

Ankan Y phản ứng với clo tạo ra 2 dẫn xuất monoclo có tỉ khối hơi so với H2 bằng 39,25. Tên của Y

Tham Khảo Thêm:  Bật Mí 40 Thực Đơn Eat Clean Giảm Cân 7 Ngày Đơn Giản Dễ Làm

A.

Xem thêm: Top 10 Game Bắn Máy Bay Offline Hay Nhất Trên Pc Và Mobile, Bắn Máy Bay 3D

propan

B. 2-metylbutan

C. iso-butan

D. butan

Lớp 11 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Chọn đáp án A

Phản ứng: CnH2n+2 + Cl2 => CnH2n+1Cl + HCl

M C n H 2 n + 1 Cl = 39,25 x 2 = 78,5 => n =3 => Y là C3H8.

*

 

Đúng 0
Bình luận (0)

Ankan Y phản ứng với clo tạo ra 2 dẫn xuất monoclo có tỉ khối hơi so với H2 bằng 39,25. Tên của Y là :

A. butan

B. propan

Đặt CTPT của ankan là CnH2n+2.C. iso-butan

D. 2-metylbutan

Lớp 11 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Đáp án B

Đặt CTPT của ankan là CnH2n+2.

Phản ứng của CnH2n+2 với clo tạo ra dẫn xuất monoclo :

*

( 1 )

Theo giả thiết ta thấy CnH2n+1Cl gồm hai đồng phân và

M C n H 2 n + 1 C l = 39 , 25 . 2 = 78 , 5 g a m / m o l

nên ta có : 14n + 36,5 = 78,5 => n = 3 => CTPT của ankan là C3H8.

Vậy Y là propan, phương trình phản ứng :

*
*

 

Đúng 0
Bình luận (0)
Khi Brom hoá một ankan chỉ thu được một dẫn xuất monobrom duy nhất có tỷ khối hơi so với hiđro là 75,5. Xác định tên ankan đó
Lớp 11 Hóa học Bài 25: Ankan
1
0
Gửi Hủy

CnH2n+2 + Br2 → CnH2n+1Br + HBr

Mdx = 75.5 * 2 =151 (g/mol) 

=> 14n + 81 = 151 

=> n = 5

CT:C5H12 

=> Vì : tạo ra một dẫn xuất monobrom nên X là : 

2,2-đimetylpropan

Đúng 1
Bình luận (0)

Khi brom hóa một ankan chỉ thu được một dẫn xuất monobrom duy nhất có tỉ khối hơi đối với H2 là 75,5. Tên ankan đó là:

A. 3,3-đimetylhecxan

Tham Khảo Thêm:  Phân Số Và Phép Chia Số Tự Nhiên (Tiếp Theo)

B. 2,2,3-trimetylpentan

C. isopentan

D. 2,2-đimetylpropan.

Lớp 11 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Đáp án D

Gọi CTPT của ankan là CnH2n +2 => CTPT của dẫn xuất monobrom: CnH2n +1Br có M = 75,5.2 = 151

=> 14n + 81 = 151

=> n = 5

Vì ankan + Br2 → monobrom duy nhất. Vậy ankan phải có CTCT đối xứng nhau

*

Đúng 0
Bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)

olm.vn hoặc hdtho
tienmadaichien.comSource link

Related Posts

Số phận của huyền

Số phận của huyền Source link Tham Khảo Thêm:  Cách Viết Phân Số Trong Excel, Thủ Thuật Viết Phân Số Trong Excel 2003 2007 2010

Số phận của khánh

Số phận của khánh Source link Tham Khảo Thêm:  Phần Mềm Tra Cứu Biển Số Xe Tốt Nhất Trên Android, Ios, Biển Số Xe On The App…

Gia đình là số 1 phần 2

Gia đình là số 1 phần 2 Source link Tham Khảo Thêm:  Xem Số Phận Qua Ngày Tháng Năm Sinh Tháng Đẻ Của Mỗi Người Nói Lên…

Công thức tỉ số phần trăm

Công thức tỉ số phần trăm Source link Tham Khảo Thêm:  Phân Số Và Phép Chia Số Tự Nhiên (Tiếp Theo)

Phần mềm lưu trữ hồ sơ bằng excel

Phần mềm lưu trữ hồ sơ bằng excel Source link Tham Khảo Thêm:  Trong Ánh Chớp Số Phận Của Ngọc Anh & Phán Tương Lai, Tính Cách…

Hồ sơ lửa phần 2 tập 44

Hồ sơ lửa phần 2 tập 44 Source link Tham Khảo Thêm:  Cách Viết Phân Số Trong Excel, Thủ Thuật Viết Phân Số Trong Excel 2003 2007…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *