33 Bài Toán Lớp 4 Phân Số


– Trong mỗi phân số, tử số chỉ số phần bằng nhau đã được tô màu và mẫu số chỉ tổng số phần bằng nhau.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 phân số

Lời giải chi tiết:

a) Hình 1: \( \displaystyle {2 \over 5}\) đọc là: hai phần năm;

Hình 2 : \( \displaystyle {5 \over 8}\) đọc là : năm phần tám;

Hình 3: \( \displaystyle {3 \over 4}\) đọc là : ba phần tư;

Hình 4: \( \displaystyle {7 \over 10}\) đọc là : bảy phần mười;

Hình 5 : \( \displaystyle {3 \over 6}\) đọc là: ba phần sáu;

Hình 6: \( \displaystyle {3 \over 7}\) đọc là: ba phần bảy.

b) Hình 1: \( \displaystyle {2 \over 5}\): mẫu số là 5 cho biết hình chữ nhật đã được chia thành 5 phần bằng nhau, tử số là số 2 cho biết đã tô màu vào 2 phần bằng nhau đó.

Hình 2 : \( \displaystyle {5 \over 8}\): mẫu số là 8 cho biết hình tròn đã được chia thành 8 phần bằng nhau, tử số là số 5 cho biết đã tô màu vào 5 phần bằng nhau đó.

Hình 3: \( \displaystyle {3 \over 4}\): mẫu số là 4 cho biết hình tam giác đã được chia thành 4 phần bằng nhau, tử số là số 3 cho biết đã tô màu vào 3 phần bằng nhau đó.

Hình 4: \( \displaystyle {7 \over 10}\): mẫu số là 10 cho biết có 10 hình tròn như nhau, tử số là số 7 cho biết đã tô màu vào 7 hình tròn bằng nhau đó.

Hình 5 : \( \displaystyle {3 \over 6}\): mẫu số là 6 cho biết hình đó đã được chia thành 6 phần bằng nhau, tử số là số 3 cho biết đã tô màu vào 3 phần bằng nhau đó.

Tham Khảo Thêm:  5 Phần Mềm Thiết Kế Sơ Đồ Mạng Tốt Nhất 2020, Phần Mềm Vẽ Sơ Đồ Mạng Máy Tính

Xem thêm: Định Nghĩa Phân Số Thập Phân Và Các Bài Tập Ứng Dụng, Phân Số Thập Phân Là Gì

Hình 6: \( \displaystyle {3 \over 7}\): mẫu số là 7 cho biết có 7 ngôi sao như nhau, tử số là số 3 cho biết đã tô màu vào 3 ngôi sao đó.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Viết theo mẫu:

Phân số

Tử số

Mẫu số

 \( \displaystyle {6 \over 11}\)

 \(6\)

 \(11\)

 \( \displaystyle {8 \over 10}\)

 

 

 \( \displaystyle {5\over 12}\)

 

 

Phân số

Tử số

Mẫu số

 

 \(3\)

 \(8\)

 \( \displaystyle {18 \over 25}\)

 

 

 

 \(12\)

\(55\) 

Phương pháp giải:

Tử số là số tự nhiên viết trên gạch ngang, mẫu số là số tự nhiên khác \(0\) viết dưới gạch ngang.

Lời giải chi tiết:

Phân số

Tử số

Mẫu số

\( \displaystyle {6 \over 11}\)

 \(6\)

 \(11\)

 \( \displaystyle {8 \over 10}\)

 \(8\)

 \(10\)

 \( \displaystyle {5\over 12}\)

\( 5\)

 \(12\)

 

Phân số

Tử số

Mẫu số

 \( \displaystyle {3 \over 8}\)

 \(3\)

\(8\)

 \( \displaystyle {18 \over 25}\)

 \(18\)

\(25\)

 \( \displaystyle {12 \over 55}\)

\(12\)

\(55\)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Viết các phân số

a) Hai phần năm ; b) Mười một phần mười hai ; 

c) Bốn phần chín ; d) Chín phần mười ;

e) Năm mươi hai phần tám mươi tư.

Phương pháp giải:

Khi đọc phân số ta đọc tử số trước, dấu gạch ngang đọc là “phần”, sau đó đọc mẫu số. Từ đó ta viết được phân số dựa vào cách đọc của phân số đó.

Tham Khảo Thêm:  Audiobook Sách Nói Hai Số Phận Audio Book Free, Hai Số Phận

Lời giải chi tiết:

a) \( \displaystyle {2 \over 5}\) ; b) \( \displaystyle {{11} \over {12}}\);

c) \( \displaystyle {4 \over 9}\) ; d) \( \displaystyle {9 \over {10}}\) ; e) \( \displaystyle {{52} \over {84}}\)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Đọc các phân số sau : \( \displaystyle {5 \over 9}\;;\,\,\,{8 \over {17}}\;;\,\,\,{3 \over {27}}\;;\,\,\,{{19} \over {33}}\;;\,\,\,{{80} \over {100}}\).

Phương pháp giải:

 Khi đọc phân số ta đọc tử số trước, dấu gạch ngang đọc là “phần”, sau đó đọc mẫu số.Source link

Related Posts

Số phận của huyền

Số phận của huyền Source link Tham Khảo Thêm:  5 Phần Mềm Thiết Kế Sơ Đồ Mạng Tốt Nhất 2020, Phần Mềm Vẽ Sơ Đồ Mạng Máy…

Số phận của khánh

Số phận của khánh Source link Tham Khảo Thêm:  5 Phần Mềm Thiết Kế Sơ Đồ Mạng Tốt Nhất 2020, Phần Mềm Vẽ Sơ Đồ Mạng Máy…

Gia đình là số 1 phần 2

Gia đình là số 1 phần 2 Source link Tham Khảo Thêm:  5 Phần Mềm Thiết Kế Sơ Đồ Mạng Tốt Nhất 2020, Phần Mềm Vẽ Sơ…

Công thức tỉ số phần trăm

Công thức tỉ số phần trăm Source link Tham Khảo Thêm:  Sơ Đồ Bộ Máy Kế Toán Công Ty Cổ Phần Văn Phòng Phẩm Cửu Long

Phần mềm lưu trữ hồ sơ bằng excel

Phần mềm lưu trữ hồ sơ bằng excel Source link Tham Khảo Thêm:  Phim Sở Kiều Truyện Phần 2 Tập 2, Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều…

Hồ sơ lửa phần 2 tập 44

Hồ sơ lửa phần 2 tập 44 Source link Tham Khảo Thêm:  “Xem Livestream “ Hai Số Phận Chương Trình Truyền Hình, Hai Số Phận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *