Trường : THPT Nguyen Khuyen
Học kỳ 1, năm học 2013-2014
TKB có tác dụng từ:

Thời khóa biểu lớp: 12A7 - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Ti - Them<
a
HoCB - TuanHo<
a
Ti - Them<
a
HoCB - TuanHo<
a
SiCB - Chuyen<
a
2 Va - Nga.Va<
a
ToCB - HungT<
a
NN - Yen<
a
NN - Yen<
a
Su - Luyen<
a
ToCB - HungT<
a
3 GD - Tuan.GD<
a
Va - Nga.Va<
a
Đi - HuongĐ<
a
SuP - Luyen<
a
LiCB - VanLy<
a
KT_Ly - Huyen<
a
4 NN - Yen<
a
CN - ThuyCN<
a
Su - Luyen<
a
SuP - Luyen<
a
Va - Nga.Va<
a
Va - Nga.Va<
a
5 ToCB - HungT<
a
HoCB - TuanHo<
a
ToCB - HungT<
a
SiCB - Chuyen<
a
ToCB - HungT<
a
SH - Nga.Va<
a

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 8.5 on 30-11-2013

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net