Trường : THPT Nguyen Khuyen
Học kỳ 1, năm học 2013-2014
TKB có tác dụng từ:

Thời khóa biểu lớp: 12A7 - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Va - PhuongV<
a
NN - ThanhA<
a
HoCB - Luc<
a
Đi - GiangĐ<
a
SiCB - HuongS<
a
2 SiCB - HuongS<
a
Va - PhuongV<
a
KT_To - Yen<
a
NN - ThanhA<
a
LiCB - VanLy<
a
LiCB - VanLy<
a
3 ToCB - HungT<
a
Ti - Hoan<
a
Su - Luyen<
a
KT_Va - Thu<
a
GD - Oanh.GD<
a
ToCB - HungT<
a
4 Ti - Hoan<
a
Su - Luyen<
a
HoCB - Luc<
a
KT_Va - Thu<
a
NN - ThanhA<
a
NN - ThanhA<
a
5 Đi - GiangĐ<
a
HoCB - Luc<
a
ToCB - HungT<
a
ToCB - HungT<
a
CN - SonCN<
a
SH - Luyen<
a

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 8.5 on 10-11-2014

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net